SENTE Sp. z o.o. akredytowanym wykonawcą usług doradczych – Działanie 2.1.

Z przyjemnością informujemy, że SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. na mocy Umowy o Udzielenie Akredytacji zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorstw stała się akredytowanym wykonawcą usług w zakresie doradztwa na rzecz Beneficjentów w ramach Działania 2.1 “Wzrost Konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez doradztwo” w Sektorowym Programie Operacyjnym – Wzrost Konkurencyjności.

Z przyjemnością informujemy, że SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. na mocy Umowy o Udzielenie Akredytacji zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorstw stała się akredytowanym wykonawcą usług w zakresie doradztwa na rzecz Beneficjentów w ramach Działania 2.1 “Wzrost Konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez doradztwo” w Sektorowym Programie Operacyjnym – Wzrost Konkurencyjności.

Akredytacja udzielona SENTE Sp. z o.o. dotyczy działań doradczych w zakresie innowacji i nowych technologii.

SENTE Sp. z o.o. realizuje w/w działania w oparciu o wiedzę, doświadczenie i umiejętności swoich ekspertów, specjalizujących się w technologiach informatycznych oraz ich innowacyjnym zastosowaniu do usprawniania procesów operacyjno-stretgiczno-organizacyjnych w MSP.

Działania kwalifikowane w Działaniu 2.1. realizowane przez Spółkę to:

1. Audyt technologiczny – analiza wdrożeniowa:

* określenie listy obszarów funkcjonalnych systemu informatycznego, który ma wspomagać aktualnie prowadzoną działalność;
* określenie listy obszarów, w których niezbędne będą zmiany techniczne, technologiczne i organizacyjne;
* identyfikacja potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie technologii informatycznych oraz przygotowanie projektu usprawnienia procesów organizacyjnych w oparciu o zastosowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych;
* doradztwo z zakresu wyboru, przygotowania i wdrożenia nowej technologii informatycznej;

2. Wdrożenie i uruchomienie systemu informatycznego:

* tworzenie aplikacji dla programów informatycznych – parametryzacja i konfiguracja modułów systemu;
* Wdrożenie i uruchomienie systemu – implementacja modułów programu oraz wdrożenie i uruchomienie sytemu;

Usługi świadczone przez SENTE Sp. z o.o., nie kwalifikowane w Działaniu 2.1.:

Usługi doradcze oraz eksperckie związane z obsługą nowej technologii:

* szkolenia pracowników w zakresie użytkowania nowego oprogramowania;
* usługi związane z nadzorem oraz serwisem nowej technologii;
*asysta i kontrola pracy systemu oraz gotowość natychmiastowej reakcji w przypadku awarii systemu;
* pomoc i wsparcie techniczne na wezwanie w zakresie wdrożonych rozwiązań informatycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dotacji z Programu SPO – WKP znajdują się na stronach PARP: www.parp.gov.pl

Powrót do listy artykułów