Mobilny system WMS

Niemal wszystkie operacje magazynowe wykonywane za pomocą urządzeń mobilnych, 50% krótszy czas załadunku i natychmiastowe uzyskiwanie informacji o stanach towarów na lokacjach magazynowych. Takie rezultaty uzyskała firma TABIPLAST po wdrożeniu systemu Sente S4 w obszarze WMS.

Szybciej i skuteczniej

TABIPLAST to producent elementów i podzespołów z tworzyw sztucznych dla branż: motoryzacyjnej oraz AGD. Oprócz rozbudowanego systemu produkcyjnego, firma dysponuje również magazynem wysokiego składowania.

Firma poszukiwała rozwiązania wspierającego zarządzanie magazynem. Głównym celem stawianym przed projektem było wsparcie planów dalszego rozwoju poprzez zwiększenie szybkości i skuteczności realizacji zamówień, przy jednoczesnym systematycznym zwiększaniu sprzedaży. Firma TABIPLAST zdecydowała się na wdrożenie systemu Sente S4 w obszarze WMS.

Efektywna praca bez pomyłek

Przed projektem postawiono kilka celów, które były kluczowe dla zwiększenia efektywności pracy w firmie TABIPLAST. Wszystkie założenia zostały zrealizowane. Najważniejsze z nich, to:

  • skrócenie czasu załadunku z 2 do 1 godziny – w celu osiągnięcia tego rezultatu najważniejsze było ułożenie zleceń w odpowiedniej kolejności, co umożliwił wprowadzony w systemie Sente S4 mechanizm generowania zleceń. Dzięki temu możliwe jest zrealizowanie w jedną godzinę załadunku obejmującego nawet 30 palet.
  • zmniejszenie czasu przeprowadzenia inwentaryzacji miesięcznej całego magazynu z 32 do 16 roboczogodzin – specyfika firmy TABIPLAST wymaga przeprowadzania całościowej inwentaryzacji w każdym miesiącu. Z tego względu tak ważne było, aby czas poświęcony na czynności związane z tym procesem był jak najkrótszy. Wprowadzone rozwiązania pozwoliły skrócić go o 50%.
  • przyspieszenie czasu znajdowania palet i kartonów na lokacjach z 1h do 3 minut. – przed wdrożeniem systemu udzielenie informacji o stanach towaru na lokacjach oraz wskazanie miejsca ich przechowywania wymagało od magazynierów sprawdzenia tej części magazynu, w której dany towar mógł się znajdować. Magazynier przechodził po wszystkich lokacjach i sprawdzał, na którym piętrze znajduje się towar. Po wdrożeniu rozwiązań Sente S4 magazynierzy sprawdzając stany towarów w systemie, automatycznie otrzymują informacje o tym, gdzie dany towar powinien się znajdować.
  • wprowadzenie zasady FIFO i obrotu towaru wg partii – dostarczając towar do klientów firma musi mieć informacje o tym, z jakiej partii pochodzi dany towar. Jest to ważne, ponieważ w przypadku jakiejkolwiek reklamacji sprawdzana jest jakość całej wytworzonej partii. Wprowadzenie obrotu towaru wg partii było konieczne, aby wydania były realizowane zgodnie z zasadą FIFO.

Obsługa pełnych palet

Specyfika działalności firmy TABIPLAST sprawia, że na części magazynu obowiązuje obrót pełnopaletowy. Klienci mogą zamawiać towar na sztuki, ale otrzymują go i tak w ilości zaokrąglonej do pełnej palety. Np. jeśli klient zamówi 200 sztuk towaru, a na paletach jest go po 150, to wysyłane są dwie palety. W nowym systemie wprowadzony został mechanizm, który nie liczy sztuk, które zamówił klient, tylko palety, które musi otrzymać. Magazynier przyjmując towar na magazyn definiuje pełną paletę i jej zawartość. Przez cały cykl jej życia na magazynie mamy możliwość posługiwania się zdefiniowaną na początku etykietą – zawsze wiemy, ile towaru jest na tej palecie, co się na niej znajduje. Ilość sztuk na palecie może się zmienić w czasie (np. zmniejszać o sztuki z uszkodzonych serii), ale w systemie zawsze jest informacja o jej rzeczywistej zawartości.

Mobilny system

Rozwiązanie do zarządzania magazynem wysokiego składowania jest obsługiwane przez pracowników firmy TABIPLAST głównie na urządzeniach mobilnych typu hand-held. Prawie wszystkie operacje mogą być wykonane bez konieczności logowania się do systemu na stanowisku stacjonarnym. Dzięki temu pracownicy magazynu mogą rejestrować działania nie odrywając się od swoich standardowych czynności.

Wsparcie wszystkich procesów magazynowych

System Sente S4 wspiera wszystkie operacje, które wykonywane są w magazynie. Obejmuje swoim zakresem przyjęcie towarów i ich wydanie na produkcję, procesy wydania towaru dla klientów z podziałem na wydania planowane (z rozbiciem na trzech kluczowych odbiorców) oraz inwentaryzację. Wprowadzone rozwiązania dały w niektórych obszarach efekty lepsze, niż początkowo zakładano. Najlepszym przykładem jest czas potrzebny na załadunek, który dotychczas wynosił 2 godziny. Po wdrożeniu systemu rekordowo szybki załadunek przeprowadzono w zaledwie 31 minut. Wszystkie założenia projektu zostały zrealizowane. Nowy system pozwolił na znaczące skrócenie wykonywania kilku kluczowych operacji w firmie TABIPLAST. Praca na magazynie przebiega dzięki temu dużo sprawniej i efektywniej.

Powrót do listy projektów