Innowacyjne oprogramowanie dla firm wspiera zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami

Już wkrótce zaprezentujemy Państwu najnowszy owoc naszych prac badawczo-rozwojowych: innowacyjne oprogramowanie wspomagające kompleksowe zarządzanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oparte o modelowanie obiektowe. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie na naszym rynku posiadające szereg niepowtarzalnych cech.

Oprogramowania powstaje przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Dolnośląskiego, Priorytet I, Działanie 1.1.A1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Dolnośląską Strategią Innowacji (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki).

Powrót do listy artykułów