Nowości w module e-Deklaracje

Firma Sente Systemy Informatyczne opracowała nowe funkcjonalności w module elektronicznych deklaracji, które użytkownikom aplikacji Sente w wersji 3.0 umożliwiają tworzenie i wysyłanie korekt z wyjaśnieniem, do uprzednio wysłanych zeznań rocznych, zawierających błędne dane. 

To efekt stałej rozbudowy i rozwoju oprogramowania Sente w wersji 3. Dotychczasowe funkcjonalności tego modułu umożliwiały przygotowywanie elektronicznych deklaracji podatkowych PIT, VAT, CIT, w tym m.in. PIT-11, bezpośrednio w obszarze finansowo – księgowym oraz kadrowo – płacowym aplikacji i wysyłanie ich przez internet do odpowiednich urzędów.

Moduł e-Deklaracji to wygodne i użyteczne narzędzie, pozwalające firmom – podatnikom wyeliminować błędy w trakcie sporządzania rocznych zeznań podatkowych oraz skrócić czas potrzebny na ich przygotowanie i wysłanie. Samo tworzenie deklaracji jest proste i szybkie, a  gotowe do wysłania zeznania roczne można podpisać elektronicznie, używając bezpiecznego e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem.

Powrót do listy artykułów