Poszukiwana firma konsultingowa

W związku z uczestnictwem firmy Sente Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w projekcie unijnym Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 Paszport do Eksportu, informujemy firmy konsultingowe o możliwości składania ofert na usługi doradcze dotyczące ww. projektu.

Termin składnia ofert upływa 17.10.2011 roku.

Powrót do listy artykułów