Programy dotacyjne na inwestycje w IT

Zapraszamy do współpracy w zakresie pozyskiwania unijnych funduszy pomocowych na zakup technologii informatycznych oferowanych przez naszą firmę. Ubiegając się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego mogą Państwo liczyć na refundację nawet do 70% kosztów netto inwestycji związanej z wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych i usługowych, w tym związanych z informatyzacją bieżącej działalności. Oferujemy Państwu kompleksową obsługę aplikacyjną związaną z przygotowaniem Wniosku o dofinansowanie na zakup nowych technologii komputerowych.

Możliwe typy projektów:

– rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa (w tym w zakresie wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie sprzedaży produktów i usług);
– dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów i usług;
– zasadnicza zmiana dotyczącą procesu produkcyjnego lub usługowego w istniejącym przedsiębiorstwie.

Wnioskodawcy – Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wielkość dofinansowania:

a) do 70% – dla mikro i małych przedsiębiorstw
b) do 60% – dla średnich przedsiębiorstw

Główne koszty podlegające refundacji:

– Cena nabycia środków trwałych –  maszyn, urządzeń, aparatury technicznej i pomiarowej, wyposażenia technicznego, sprzętu komputerowego

– Cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych – oprogramowanie,patenty, licencje, know-how, bazy danych, itp.
– Koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych
– Cena nabycia niezbędnych materiałów i robót budowlanych
– Cena nabycia niezbędnych  gruntów (do 10% kosztów projektu), budynków
i budowli”

Harmonogram składania wniosków jest inny w każdym województwie. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą firma celem zweryfikowania, czy Państwa projekty mogą ubiegać się o dotacje. tel. 071 78 47 900

Powrót do listy artykułów