REALIZACJA PROJEKTU GRANTOWEGO

Dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
dotacja UE

Sente – Systemy Informatyczne – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
realizuje projekt pn.
„Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie wdrożenia strategii zarządzania projektami zgodnie z metodyką SCRUM w firmie SENTE SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.”
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolny Śląsk 2014-2020, poddziałanie 1.3.2. Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, schemat 1.3. C.2 Doradztwo dla MŚP – projekty grantowe IOB.
Okres realizacji projektu: 22.05.2018 – 30.09.2018
Wartość projektu : 61 500,00 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 42 500,00 zł

Powrót do listy artykułów