Sente akredytowanym wykonawcą PARP

O dotację w ramach tego programu PHARE mogą ubiegać się mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz wielkopolskiego. Dofinansowanie dotyczy każdego poziomu inwestycji informatycznej: projektowania, wyboru oprogramowania oraz implementacji i obejmuje usługi doradcze dotyczące nowoczesnej technologii informatycznej. Minimalna kwota wsparcia na projekt wynosi 500 EUR, maksymalna 10.000 EUR, a maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu wynosi 50%.

Aby otrzymać dotację na ten cel i wykonać inwestycję z firmą akredytowaną należy przede wszystkim złożyć wniosek do regionalnej instytucji finansującej, najczęściej są to agencje rozwoju regionalnego. Firma Sente pomaga zainteresowanym inwestycjami firmom w prawidłowym wypełnieniu wniosku. Najbliższe terminy na składanie wniosków określono na 22 sierpnia, 12 września, 14 października do godziny 15.

Więcej informacji na temat Programu oraz wzory i formularze dokumentów można znaleść na stronie internetowej:www.parp.gov.pl

Powrót do listy artykułów