System Sente gotowy do zmiany VAT-u

Firma Sente Systemy Informatyczne przygotowała aktualizację własnego oprogramowania, w związku z planowanymi na 1. stycznia 2011 roku zmianami wysokości stawek podatku VAT.

Będzie to pierwsza od 17. lat zmiana w podstawowych stawkach podatku od towarów i usług. W miejsce 22% stawki zostanie wprowadzona 23%, a obecnie obowiązująca 7% stawka zostanie zastąpiona 5% i 8%.

Wpłynie ona poważnie na bieżącą działalność przedsiębiorstw, szczególnie w obszarze sprzedaży (logistyka) oraz finansów i księgowości, dlatego firmy powinny być przygotowane na te zmiany. Nakłada to na przedsiębiorców konieczność dostosowania wykorzystywanych przez siebie systemów informatycznych do aktualnych wymogów prawa.

Zmiany w kartortekach towarowych

Aplikacja Sente jest zaprojektowana tak, aby umożliwić stosowanie dowolnego zestawu stawek VAT bez konieczności modyfikowania lub aktualizowania oprogramowania. Jednak najnowsze aktualizacje w obszarze logistyki, dotyczą możliwości wygodnego przekodowania kartoteki towarowej na nowe stawki.

W związku z tym konsultanci firmy Sente Systemy Informatyczne, odpowiedzialni za rozwój oprogramowania opracowali specjalny, łatwy w użyciu mechanizm, który umożliwia klientom samodzielną i automatyczną zmianę stawek w użytkowanym przez nich oprogramowaniu.

– To bardzo pomocne i praktyczne narzędzie, zwłaszcza dla klientów mających bardzo rozbudowane kartoteki towarowe. Klient może bowiem samodzielnie z wyprzedzeniem przygotować listę reguł i sprawdzić, czy wszystkie towary otrzymają w nowym roku prawidłowe stawki VAT – tłumaczy dr inż. Marcin Smereka, szef Działu Rozwoju Oprogramowania w firmie Sente Systemy Informatyczne.

– W kluczowym momencie, jedną funkcją w systemie stare stawki zostaną dezaktualizowane, a w ich miejscu pojawiają się nowe. Dzięki mechanizmowi reguł, proces zmiany stawek jest szybki i pozwala uniknąć pomyłek. Klienci w ramach abonamentu aktualizacyjnego otrzymują mechanizm bezpłatnie, a będą mogli go wykorzystywać w kolejnych latach do następnych zmian stawek podatku – 
dodaje.

Zmiany w cennikach

Kolejna aktualizacja w obszarze logistyki dotyczy cenników. Firma wprowadziła mechanizm, który umożliwia klientom ustawienie specjalnego znacznika w każdym cenniku. Dzięki niemu przy zmianie stawek VAT system pozwala zachować bez zmian cenę netto lub brutto, w zależności od przyjętej przez przedsiębiorstwo polityki cenowej.

Zmiany w ewidencji VAT

Z kolei w obszarze finansowo – księgowym aktualizacje dotyczą modułu ewidencji VAT. Tu zmianie ulegają wydruki ewidencji VAT, w których na stałe wpisane są w kolumnach aktualne stawki podatku oraz modyfikacje niektórych analiz, dotyczące rejestrów VAT. Natomiast nowy wzór deklaracji VAT-7 i VAT-7K zostanie opracowany przez firmę zaraz po jego publikacji przez Ministerstwo Finansów, w styczniu 2011 roku.

Powrót do listy artykułów