System Sente w branży obróbki metali

Przedsiębiorstwo braci Matuszewskich zajmuje się wykonywaniem usług w zakresie obróbki mechanicznej oraz produkcją systemów zabezpieczeń gazowych. Firma dostarcza części dla przemysłu motoryzacyjnego, maszynowego, hydraulicznego, rolniczego, elementy do maszyn budowlanych i na potrzeby kolejnictwa.

W oparciu o sugestie zespołu wdrożeniowego zarząd spółki FERRPOL zdecydował się na zakup następujących programów:
Sente Sprzedaż i Dystrybucja;
Sente Produkcja, poszerzona o rozliczenie czasu produkcji;
Sente Finanse i Księgowość;
Sente CRM;
Sente Personel.

Specyfika linii produkcyjnej wymagała od Sente Sp. z o.o. stworzenia kilku dodatkowych funkcjonalności. Dużą uwagę poświęcono modyfikacji zarządzania kontrolą jakości m.in. poprzez wyposażenie karty technologicznej w znacznik, określający czy dana operacja podlega systemowi kontroli. Uzyskana w ten sposób informacja drukowana jest na przewodniku produkcyjnym. Jeżeli nie zostanie zarejestrowany raport kontroli z wynikiem pozytywnym to nie ma możliwości zarejestrowania raportu z produkcji. W dziale kontroli jakości rejestrowane są trzy czynności: pozostawienie detalu do kontroli, pobranie detalu do kontroli oraz zakończenie kontroli. Właśnie na podstawie tych czynności tworzone są analizy wskazujące wydajność i obciążenie działu kontroli jakości. Docelowo zaplanowany jest również wydruk karty z punktami pomiarowymi przy pierwszym pobraniu detalu do kontroli.

Innymi przykładami dodatkowych modyfikacji są np. możliwość przesyłania oprogramowania maszyn przemysłowych z Sente Produkcja za pomocą sieci lokalnej lub możliwość obsługi i wgląd w sektor produkcji zarządzany przez kooperantów.

Program Sente Finanse i Księgowość został zaimplementowany w taki sposób aby mógł szybko i sprawnie tworzyć zaawansowane analizy rentowności klientów i produktów na podstawie technicznego kosztu wytworzenia produktów. Odpowiednio napisane automaty dekretujące umożliwiają bezpośrednie policzenie kosztów materiałów, usług bądź pracy. Jednocześnie przygotowano automaty dekretujące, które rozliczają koszty wydziałowe oraz zakupu, w taki sposób aby można było rozliczyć je na poszczególne detale. Cały mechanizm jest skonfigurowany w oparciu o mechanizmy rachunkowości zarządczej.

Odpowiedniej adaptacji uległ również program Sente Sprzedaż i Dystrybucja. Wyposażono go w możliwość obsługi reklamacji surowców z wadami materiałowymi.

Podczas wdrożenia największym utrudnieniem było dotrzymanie wyznaczonych terminów. Firma FERRPOL Sp. z o.o. podjęła ostateczną decyzję o rozpoczęciu prac 01-12-2006 r. a już 01-01-2007 nastąpiło uruchomienie oprogramowania. Techniczne problemy miały związek przede wszystkim z ilością i wszechstronnością asortymentu, wpływało to na przygotowanie poprawnych kart technologicznych.
Mimo tych trudności technicznych i organizacyjnych udało się na czas przygotować system w takiej postaci, by było możliwe jego uruchomienie i rozpoczęcie eksploatacji zgodnie z zaplanowanym terminem.

Powrót do listy artykułów