System Sente zgodny z PekaoBIZNES24

Oprogramowanie ERP firmy Sente Systemy Informatyczne przeszło pozytywnie testy, potwierdzające zgodność z wymogami systemu bankowości internetowej Pekao SA, w zakresie bezpiecznego eksportu i importu przelewów oraz wyciągów bankowych.

W praktyce oznacza to, że użytkownicy oprogramowania dla firm – system Sente w wersji 3.0 w obszarze finansowo – księgowym mogą eksportować do pliku przelewy do dostawców, dla pracowników, urzędów skarbowych, itp., a z programu kadrowo – płacowego przelewy wynagrodzeń dla pracowników, do US i ZUS, komorników.

Następnie użytkownicy mogą je bezpiecznie przesyłać do systemu bankowego PekaoBIZNES24. Ten z kolei pozwala na pobieranie informacji zwrotnych, zwierających zaksięgowane transakcje na indywidualnych rachunkach klientów.

Ta funkcjonalność pozwala na automatyczne i szybkie księgowanie wyciągów bankowych. Przy czym prawidłowość eksportu i/lub importu danych zależy od prawidłowej konfiguracji sprzętowej u klienta, zgodnej z wymogami systemu bankowego, określonymi w umowie z bankiem.

Testy aplikacji przeprowadzili konsultanci Banku Pekao SA, w ramach programu PekaoREADY, skierowanego do producentów oprogramowania dla przedsiębiorstw o renomowanej marce i ugruntowanej pozycji rynkowej. Jego celem jest rozbudowa modułu integrującego oprogramowanie ERP/FK/HR z systemem bankowym PekaoBIZNES24.

Aktualna informacja o współpracy firmy Sente Systemy Informatyczne z Bankiem Pekao SA z jest dostępna na stronach internetowych obu firm.

Powrót do listy artykułów