Sente na konferencji SDP GigaCon, 28. stycznia 2010 roku

Firma Sente Systemy Informatyczne zaprasza do udziału w trzeciej edycji konferencji Systemy Dla Przedsiębiorstw, która odbędzie się 28. stycznia 2010 roku we Wrocławiu, w Hotelu Orbis Wrocław. Tego dnia Jakub Czyżkowski, prezes spółki przedstawi koncepcję zarządzania magazynem wysokiego składu z wykorzystaniem systemu Sente WMS.

Wydarzenie będzie okazją do bezpośredniego kontaktu z ekspertem Sente, który wygłosi prelekcję pt. “WMS – magazyn, który rządzi się sam”. Jej tematem będzie prezentacja koncepcji zarządzania magazynem opartej o w pełni zautomatyzowany proces decyzyjny na poziomie operacyjnym.

Prelegent przedstawi rozwiązania systemu informatycznego Sente WMS, który na podstawie wszelkiej dostępnej informacji pozwoli na zarządzanie magazynem, zarówno na poziomie taktycznym, jak i operacyjnym. Omówi także zagadnienia, z jakimi tzw. “wirtualny kierownik” musi sobie poradzić, opisze ciekawe sytuacje, z którymi firmy spotykają się w trakcie zarządzania magazynem. Przedstawi również wyniki wdrożenia koncepcji “magazynu, który rządzi się sam” na przykładzie implementacji systemu Sente WMS w jednym z przedsiębiorstw.

Sympozjum organizowane przez wydawnictwo Software – konferencje stanowi przegląd dostępnych na rynku informatycznym produktów niezbędnych do efektywnego funkcjonowania i nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, niezależnie od branży jaką reprezentuje. Uczestnicy, m.in. szefowie działów informatyki, kierownicy projektów, pracownicy działów integracji i projektanci systemów będą mogli przyjrzeć się możliwościom aktualnie promowanych rozwiązań informatycznych. W trakcie sympozjum będą omawiane platformy sprzętowe i systemowe oraz oprogramowanie wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem.

Konferencja: Systemy Dla Przedsiębiorstw, GigaCon 2010
Miejsce: Hotel Orbis Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 7
Termin: 28. stycznia 2010 roku
Prelekcja: WMS – magazyn, który rządzi się sam
Prelegent: Jakub Czyżkowski, prezes zarządu spółki Sente
Godzina: 14.20 – 14.50

Zapraszamy.

Powrót do listy artykułów