Sente Personel w PPH GRALBET

Na początku maja firma Sente Systemy Informatyczne Sp z o.o. rozpoczęła wdrożenie swojego oprogramowania u producenta elementów budowlanych PPH Gralbet z siedzibą w Gralewie.

Wdrożenie dotyczy jednego z modułów systemu Sente jakim jest Sente Personel rozszerzonego o homebanking. Przedsiębiorstwo Gralbet zatrudnia około 300 pracowników, nowe oprogramowanie ma za zadanie usprawnienie pracy w zakresie kadr, weryfikacji nieobecności, prowadzenia rachuby płac, zawierania umów cywilnoprawnych, przeprowadzania szkoleń, rekrutacji oraz koordynacji działu socjalnego.

Dodatkową funkcjonalnością, stworzoną na potrzeby tej firmy jest moduł potrąceń komorniczych. Można dzięki niemu zdefiniować obciążenia takie jak alimenty, tytuły komornicze oraz ich wysokość. Na podstawie tych informacji system wylicza kwotę potrącenia i umieszcza ją na bieżącej liście płac. Dzięki tej funkcji mamy możliwość uzyskania informacji o kwocie całego zobowiązania, kwocie już spłaconej oraz kwocie jaka pozostała jeszcze do spłaty. Zespół informatyków firmy Sente zaplanował zakończenie prac wdrożeniowych na początek lipca bieżącego roku.

Powrót do listy artykułów