Sente Personel w służbie zdrowia

Firma Sente Systemy Informatyczne Sp. z o.o., twórca zintegrowanego oprogramowania klasy ERP wdraża system kadrowo – płacowy w szpitalu w Żurominie. Placówka zdrowia wybrała aplikację,  która pozwoli jej na kompleksowe zarządzanie informacją o pracownikach.

Dzięki programowi Sente Personel, o wyborze którego zdecydował zarząd żuromińskiego szpitala (woj. mazowieckie) placówka zyska m.in. pełną kontrolę nad dokumentacją kadrową oraz ewidencją czasu i sposobu pracy w szpitalu. – Nasze dotychczasowe oprogramowanie komputerowe przestało spełniać swoje zadania. Dlatego wybraliśmy  zintegrowane oprogramowanie z pełną funkcjonalnością, do tego elastyczne i łatwe w obsłudze – mówi Barbara Wypych, główna księgowa w SPZZOZ w Żurominie.

Aplikacja kadrowo – płacowa marki Sente, której główne zalety eksperci tej firmy zaprezentowali kierownictwu szpitala w trakcie grudniowej analizy przedwdrożeniowej, zawiera podstawowe funkcje, takie jak ewidencja pracowników i umów o pracę, rejestracja nieobecności, rejestracja planów i kart urlopowych, a także rejestracja i obliczanie list płac. Została także uzupełniona o dodatkowy moduł,  jakim jest rozliczenie czasu pracy (RCP).

–  Dzięki niemu każdy uprawniony do rejestracji  czasu  pracy  (np. oddziałowa) może  wprowadzać  do systemu informacje dotyczące czasu i sposobu pracy swoich podwładnych – tłumaczy Marek Wesołek, kierownik projektu wdrożeniowego w firmie Sente Systemy Informatyczne. Moduł ewidencji czasu pracy obejmuje dzień i godziny pracy z wyróżnieniem ich  typów, a więc nadgodziny, godziny nocne, gotowość, wezwania, dyżury oraz ich liczbę. Szpital wybrał także dodatkowy moduł, Sente Kasa i Bank, który zapewnia sprawne dokonywanie przelewów pensji na konta osobiste pracowników.

Powrót do listy artykułów