Sente wspiera talenty młodych naukowców

W sierpniu br. do zespołu naszych specjalistów dołączył dr inż. Radosław Rudek, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Aktualnie odbywa kilkumiesięczny staż w naszej firmie, w ramach programu „Staż Sukcesem Naukowca”.

Programu ma ułatwiać wymianę wiedzy między naukowcami i przedsiębiorcami oraz umożliwić wypróbowanie w praktyce innowacyjnych rozwiązań, i zdobycie doświadczenia zawodowego. W realizacji tych celów mają pomóc staże organizowane przez dolnośląskie firmy.

Dr inż. Radosław Rudek jest adiunktem w Instytucie Informatyki Ekonomicznej UE, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z technologii informatycznych i zarządzania projektami teleinformatycznymi, a także na Politechnice Wrocławskiej.

Specjalizuje się w badaniach m.in. z teorii szeregowania zadań i rozdziału zasobów oraz problematyki rozmieszczenia maszyn w halach produkcyjnych. Jest autorem programów kilku kursów dla studentów obu uczelni.

Ponadto, publikuje artykuły i recenzje w czasopismach naukowych z tzw. “listy filadelfijskiej”, która jest zbiorem tekstów najbardziej uznawanych w branży. Członek komitetu redakcyjnego: Proceedings of the 8th and 9th Polish-British Workshop, Computer Systems Engineering, Theory and Application, IET Control and Automation Professional Network.

Absolwent studiów magistersko – inżynierskich i doktoranckich na Politechnice Wrocławskiej. Oba kierunki ukończył z wyróżnieniem. Podwójny stypendysta programu “START”, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Sente Systemy Informatyczne jest jedną z 30. firm zakwalifikowanych do udziału w tym projekcie. Firmę wybrała rada naukowa, złożona z przedstawicieli wrocławskich uczelni wyższych. Jednym z kryteriów stawianych firmom, była konieczność wdrażania nowych technologii.

Sente i młodzi zdolni

Od początku naszej działalności, w 2000 roku, współpracujemy ze studentami i absolwentami wrocławskich uczelni wyższych, kształcących się na kierunkach informatycznych i zarządzania. O wielu lat na bieżąco organizujemy dla nich staże, praktyki studenckie i doktoranckie, a także szkolenia i wykłady. Od 2009 roku dla studentów ostatnich lat studiów i absolwentów wspomnianych kierunków organizujemy konkurs na najlepszą pracę dyplomową o systemach ERP. Jesienią tego roku przeprowadzimy trzecią edycję. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału.

Powrót do listy artykułów