Trwa konkurs na najciekawszą pracę magisterską o systemach ERP

Do końca września trwa konkurs dla studentów i absolwentów kierunków informatycznych na najciekawszą pracę magisterską o systemach ERP. Na zwycięzców czekają płatne staże. Organizatorem konkursu jest firma Sente Systemy Informatyczne Sp. z o.o., twórca i dostawca systemów zintegrowanych.

Przypominamy: w konkursie mogą startować prace magisterskie poświęcone systemom zintegrowanym, złożone do obrony w latach 2007/2008 oraz 2008/2009. Zgłoszenia na formularzu dostępnym na stronie beta1.sente.pl i prace magisterskie należy przesyłać na adres: konkurs@sente.pl do 30 września 2009 roku.

Do wygrania czekają dwa miesięczne płatne staże w Dziale Wdrożeń i Dziale Rozwoju Oprogramowania wrocławskiej firmy Sente Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Ich termin będzie ustalany indywidualnie. Najlepsi otrzymają propozycję długoterminowej współpracy z firmą. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 4000 zł. Finał nastąpi 30 listopada 2009 roku.

Kapituła Konkursu oceni zgodność treści z tytułem pracy magisterskiej, jej wartość merytoryczną (wykorzystane źródła i materiały), zakres w jakim prezentuje temat systemów ERP, przykłady wdrożeń w przedsiębiorstwach, a także sposób prezentacji postawionych tez oraz ich argumentację. Eksperci wezmą również pod uwagę ewentualne wyniki własnych lub niezależnych badań dotyczących branży systemów zintegrowanych w Polsce.

– Coraz częściej studenci kierunków informatycznych i zarządzania doceniają wiedzę na temat aplikacji ERP. Chociaż konsultantem w zakresie wdrażania systemów zintegrowanych zostaje się po wielu latach, to jednak wielu studentów zapisuje się na seminaria dyplomowe dotyczące właśnie tej problematyki. I wiedzą co robią, bowiem zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu będzie wyraźnie rosło, tak w odniesieniu do zagranicznych, jak i polskich systemów ERP – tłumaczy dr Piotr Adamczewski z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, niezależny ekspert konkursu.

Powrót do listy artykułów