Większe możliwości Sente eCRM Mobile

Codzienne raportowanie wyników handlowych, przygotowywanie i wyświetlanie statystyk finansowych, a także dostęp offline do bazy klientów – to nowe funkcjonalności systemu Sente eCRM Mobile opracowane dla spółki Everest Finanse.

Oprogramowanie zostało zintegrowane z telefonami komórkowymi z dostępem do przeglądarki www i Internetu,co zapewnia kierownikom sekcji handlowych zdalny dostęp i możliwość wyszukiwania określonych danych o klientach, m.in. na temat historii udzielanych pożyczek i ich spłat. Nowe funkcje systemu umożliwiają sformalizowanie automatycznego przydziału zadań dla kierowników sekcji. Dzięki czemu będą efektywniej rozliczani i kontrolowani z ich wykonania.

Program rozszerzono o funkcję codziennego raportowania wyników operacyjnych kierowników handlowych, którzy dotychczas w tym celu wysyłali wiadomości z wynikami poprzez SMS. Program umożliwia równocześnie badanie lokalizacji wykonywanych zadań. Dzięki systemowi GPS dostępnemu w telefonach komórkowych może on porównywać pozycję geograficzną danego kierownika sekcji z odnotowanymi przez niego zadaniami w systemie CRM.

Konsultanci Sente rozbudowywali system o funkcjonalności umożliwiające przygotowywanie i wyświetlanie liczbowych statystyk finansowych, a także wgląd m.in. w historię obrotów finansowych danego kierownika sekcji i prezentowanie ich w postaci kolorowych wykresów.

Aplikacja została zintegrowana z modułem infolinii, która oprócz przyjmowania zgłoszeń telefonicznych umożliwia ich odnotowywanie za pomocą SMS. Z kolei przedstawiciele handlowi mogą szybko weryfikować informacje dotyczące klientów za pośrednictwem SMS wysyłanych do centrali.

Oprócz tego system umożliwia dostęp offline do wybranych funkcjonalności CRM. Dzięki czemu, w miejscach w których brakuje dostępu do Internetu kierownicy za pośrednictwem telefonów komórkowych mają dostęp do bazy klientów, mogą przeglądać listę zadań, odnotowywać ich realizację i planować kolejne, a także generować wspomniane statystyki. Wszelkie dane wprowadzone w tym czasie do systemu zostaną zaimportowane w trakcie najbliższego połączenia online.

Zakończone wdrożenie systemu Sente eCRM Mobile, to część trwającego projektu wprowadzania systemu ERP w firmie Everest Finanse. Obecnie trwa implementacja programu controllingowego, której zakończenie planowane jest w marcu 2010 roku.

Powrót do listy artykułów