Współpraca Sente z Controlling Systems

Na mocy porozumienia firma Sente Systemy Informatyczne będzie anonsowała w zakresie prezentacji handlowych i ustaleń technicznych swoim potencjalnym klientom system EURECA – produkowany przez Controlling Systems.

Na mocy porozumienia firma Sente Systemy Informatyczne będzie anonsowała w zakresie prezentacji handlowych i ustaleń technicznych swoim potencjalnym klientom system EURECA – produkowany przez Controlling Systems.

Oprogramowanie, którego producentem jest Controlling Systems, uzupełnia ofertę oprogramowania Sente, poszerzając jego zakres zastosowań i zwiększając jego elastyczność, głównie w zakresie procesów budżetowania i wielowymiarowych analiz realizowanych przez kadrę wyższego i średniego szczebla kierowniczego.

Sente zamierza skierować nową ofertę zarówno do obecnych klientów, u których potrzeby zastosowania zaawansowanych narzędzi analitycznych zostały zauważone, jak również włączyć oferowane oprogramowanie do ofert przedstawianych nowym klientom.

Porozumienie obejmuje także obsługę wdrożeniową i powdrożeniową systemu. Umożliwi to realizacje wdrożenia w zakresie obu systemów przez jednego integratora i dostawcę obu systemów, co pozwoli na stworzenie zaawansowanych mechanizmów integracji obu rozwiązań.

Sente eSystem to kompleksowe oprogramowanie klasy ERP służące do wspomagania procesów zarządzania w firmie. Sente eSystem stanowi pakiet programów, zintegrowanych z sobą, zapewniających kompletną obsługę firmy w zakresie obrotu towarowego, dystrybucji, obsługi procesów produkcyjnych, opieki nad klientem oraz finansów i księgowości przedsiębiorstwa. Funkcjonalność systemu Sente zapewnia dynamicznej firmie produkcyjnej, handlowej czy dystrybucyjnej efektywne zarządzanie gospodarką materiałową, sprzedażą, zaopatrzeniem i spedycją towarów zapewniając sprawny i ekonomiczny przebieg tych procesów. Jest to jeden z niewielu systemów klasy ERP dostępnych na polskim rynku, dedykowany dla średnich przedsiębiorstw, obejmujący szeroki zakres działania, a jednocześnie odpowiadający potrzebom przedsiębiorstw i rzeczywistym procesom w nim zachodzącym.

Eureca to narzędzie wspomagające proces tworzenia budżetów i weryfikację ich wykonania, a także prowadzenie wielowymiarowych analiz w przedsiębiorstwie. EURECA eliminuje dokuczliwe dla wielu controllerów sklejanie budżetu firmy z dziesiątek arkuszy kalkulacyjnych, wszelkie informacje wprowadzone na etapie budżetowania zapisują się od razu w bazie danych. Wykorzystuje technologię hurtowni danych, dzięki czemu łatwo integruje się z działającymi już w firmie rozwiązaniami i nie wymaga żadnych zmian w istniejącej infrastrukturze IT.
System jest przystosowany m.in. do obsługi organizacji rozproszonych terytorialnie (jak np. sieci handlowe). Użytkownicy mogą śledzić plan i wykonanie oraz wprowadzać dane o planach przez www.

Główny moduł programu EURECA odpowiada za tworzenie i kontrolę budżetu w ujęciu wielowymiarowym (np. budżet sprzedaży w podziale na segmenty rynku, regiony geograficzne, grupy asortymentowe itd.), wielomiarowym (możemy obserwować dane zjawisko jednocześnie w wielu miarach – np. ilość, wartość i średnią cenę sprzedaży), a także w ujęciu wielookresowym (nie jesteśmy ograniczeni rocznym okresem księgowym, możemy zarządzać budżetami projektów trwających np. od listopada do kwietnia).

Ponadto część analityczna aplikacji umożliwia wielowymiarową analizę danych planowanych i wykonanych, oraz zapytania ad-hoc pozwalające wykonywać dowolne, bardzo nawet nietypowe analizy zgromadzonych danych.

Powrót do listy artykułów