Zapraszamy do składania ofert

W związku z planowaną realizacją projektu pod tytułem. „Sente Business Secure” ogłaszamy postępowanie w trybie zapytania ofertowego na nabycie usługi badawczo-rozwojowej. Szczegóły zapytania ofertowego poniżej. Prosimy o nadsyłanie ofert do dnia 1.03.2016.

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – WZÓR Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – WZÓR Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – WZÓR Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 22.02.2016

Powrót do listy artykułów