Oprogramowanie dla fulfillmentu

Rozwiązanie Sente dla firm z branży fulfillment stanowi wsparcie we wszystkich kluczowych obszarach ich funkcjonowania, znacząco usprawniając świadczenie usług logistycznych.

Uporządkowanie procesów logistycznych

Wirtualna przestrzeń dla każdego z klientów

Skuteczne zarządzanie towarem i zleceniami wielu klientów możliwe jest poprzez tworzenie w systemie wirtualnych magazynów dla każdego z nich.
Takie rozwiązanie pozwala na jednej powierzchni magazynowej prowadzić osobną ewidencję stanów magazynowych poszczególnych klientów.

Skontaktuj się z naszym ekspertem >>

Nieograniczone możliwości konfiguracji

Działalność fulfillmentu polega na obsłudze wielu dynamicznie zmieniających się w czasie procesów różnych klientów. System dla operatorów logistycznych jest otwarty na modyfikacje i konfiguracje. Zmiany w rozwiązaniu mogą być wprowadzane bardzo szybko, co pozwala natychmiastowo odpowiadać na zmieniające się potrzeby i oczekiwania klientów.

Obsługa zwrotów pod kontrolą

Obsługa zwrotów to proces wyjątkowo skomplikowany. Oprogramowanie dla fulfillmentu pozwala na bieżącą wymianę informacji o obsługiwanych paczkach i statusach zgłoszeń reklamacyjnych. Dzięki temu możliwa jest sprawna obsługa zwrotów zarówno pochodzących z dostaw (od kurierów), jak i ze sprzedaży (od odbiorców). Moduł pozwala też na wsparcie procesu komunikacji z dysponentem towaru (klientem).

Obsługa klientów na najwyższym poziomie

Bezbłędna realizacja zleceń

Fulfillment to jeden magazyn, wiele firm, bardzo dużo procesów i ogrom zamówień, których kształt może się dynamicznie zmieniać. Oprogramowanie dla fulfillmentu wspiera firmy w procesie obsługi zamówień i zgłoszeń dodatkowych, koordynacji prac nad poszczególnymi projektami. System dla operatorów logistycznych stanowi również kompleksowe wsparcie w procesie rozliczeń: pozwala definiować różne rodzaje umów, indywidualne algorytmy naliczania opłat i generować zestawienia z operacji na poszczególnych magazynach wirtualnych.

Skontaktuj się z naszym ekspertem >>

Indywidualne standardy

Każda z firm korzystających z usług fulfillment ma indywidualne potrzeby i oczekiwania. Oprogramowanie dla fulfillmentu umożliwia pełne dostosowanie standardów realizacji zleceń dla poszczególnych firm. W przypadku każdego z klientów definiować można taki schemat jego obsługi, jaki będzie w danym przypadku najbardziej efektywny. Raz zdefiniowany schemat można modyfikować w każdym momencie.

Stały przepływ informacji

Wymiana danych z systemami klientów, to dla fulfillmentu podstawa funkcjonowania. Rozwiązanie zapewnia możliwość szybkiej i sprawnej integracji z wybranymi systemami eCommerce i ERP, co zapewnia stały dostęp do wszelkich potrzebnych informacji. Stanowi to znaczące usprawnienie w komunikacji między fulfillmentem, a klientami, która przekłada się na wszystkie obszary współpracy.

Elementy rozwiązania dla operatorów logistycznych

MAGAZYNY WIRTUALNE

Rozwiązanie umożliwia definiowanie wielu magazynów wirtualnych na jednym magazynie fizycznym dla każdego z klientów z podziałem na poszczególne umowy. System dla operatorów logistycznych pozwala na dynamiczne przypisywanie lokacji do poszczególnych magazynów wirtualnych oraz na tworzenie zestawień z operacji wykonanych na każdym z nich. Pozwala to na planowanie i monitorowanie działań w podziale na każdą z obsługiwanych firm.

KONFIGUROWALNE STANDARDY REALIZACJI ZLECEŃ

System dla operatorów logistycznych pozwala na konfigurowanie standardów obsługi zleceń magazynowych dla poszczególnych umów fulfillmentowych. Dzięki temu możliwa jest obsługa na jednej powierzchni magazynowej wielu zróżnicowanych procesów dostosowanych do specyfiki każdego z klientów.

INDYWIDUALNE KARTOTEKI ASORTYMENTOWE

Moduł pozwala na tworzenie kartotek asortymentowych i kartotek odbiorców oraz dostawców w podziale na poszczególnych klientów fulfillmentowych. Możliwe jest prowadzenie ewidencji zamówień i wysyłek towarów oraz awizacji przyjęć na magazyn według kartoteki asortymentowej danego klienta i jego bazy odbiorców oraz dostawców.

INTEGRACJE

Rozwiązanie zapewnia możliwość bieżącej wymiany danych na temat zamówień, operacji oraz dostępności towarów między dostawcą usług fulfillment a jego klientami. System pozwala na integrację z wybranymi systemami eCommerce i ERP (np. Magento, IAI, Subiekt, Comarch Optima).

EWIDENCJA ZAMÓWIEŃ NA WYDANIA TOWARÓW

Oprogramowanie dla fulfillmentu pozwala na prowadzenie ewidencji wydań z uwzględnieniem parametrów specyficznych dla zamówienia dla każdej umowy, z możliwością zmiany i aktualizacji, domówień, anulowań, realizacji częściowych. Rozwiązanie umożliwia obsługę procesu zmiany i aktualizacji zamówień po ich przyjęciu do realizacjiw trakcie procesu ich obsługi. Dodatkowo, system pozwala na iInformowanie odbiorcy i klienta o postępach w realizacji zamówień, zgodnie z parametrami konkretnej umowy.

AWIZACJA PRZYJĘĆ

Mechanizm awizacji przyjęć na magazyn według kartoteki asortymentowej danego klienta i jego bazy dostawców pozwala szybko zweryfikować zgodność dostawy z jej planowanym kształtem. Rozwiązanie ułatwia zaplanowanie rozlokowania towarów w jak najbardziej efektywny sposób.

LISTY SPEDYCYJNE

Rozwiązanie pozwala na dostosowanie systemu spedycyjnego do obsługi zróżnicowanych umów poszczególnych klientów. Moduł może zostać zintegrowany z systemami komputerowymi firm spedycyjnych w zakresie generowania wydruków według określonych szablonów, generowania indywidualnych oznaczeń przesyłek dla każdego ze spedytorów i klientów oraz automatycznego rozliczania kwot pobrania. System może współpracować z kurierami w ramach umowy własnej firmy fulfillmentowej, albo wg umowy klienta (w zależności od magazynu wirtualnego).

OPTYMALIZACJA PROCESU PAKOWANIA

W systemie przewidziano możliwość definiowania schematów indywidualnych algorytmów pakowania i etykietowania produktów i wysyłek zgodnie z warunkami danej umowy fulfillmentowej lub konkretnej akcji promocyjnej. Zamówienia poszczególnych klientów mogą dzięki temu być personalizowane (opakowanie, sposób pakowania, wypełniania, załączane dokumenty itp.) zgodnie z aktualnymi wytycznymi klientów.

ZLECENIA KOMPLETACJI I OKAZJONALNE

Potrzeby klientów względem przechowywania, pakowania czy konfekcjonowania swoich towarów mogą często zaskakiwać. Ale takie dodatkowe usługi to istotne przychody dla firmy fulfillmentowej. System dla operatorów logistycznych pozwala na ewidencję takich zleceń, ich ofertowanie, zarówno pod względem robocizny jak i zużycia materiałów, a następnie rejestrowanie raportów wykonania by na końcu automatycznie rozliczyć usługi z klientem w ramach mechanizmu rozliczeń.

EWIDENCJA UMÓW FULFILLMENTOWYCH

Oprogramowanie dla fulfillmentu pozwala na prowadzenie ewidencji umów fulfillmentowych z określeniem parametrów realizowanych czynności i cenników indywidualnych za poszczególne usługi magazynowe (paletodni, przygotowywanie przesyłek w różnych gabarytach, usługi kurierskie, usługi repakingowe, indywidualne zlecenia transportowe, usługi “ad-hoc” itp.). Moduł umożliwia też ewidencję zleceń wysyłki towarów, z uwzględnieniem parametrów specyficznych dla zamówień z każdej umowy, z możliwością ich zmiany i aktualizacji, domówień, anulowań i realizacji cześciowych.

ROZLICZANIE USŁUG

Oprogramowanie dla fulfillmentu umożliwia zarządzanie cenami sprzedaży, definiowanie marż, tworzenie reguł rabatowych, generowanie zestawień rozliczeniowych, generowanie faktur sprzedażowych i zestawień o operacjach na magazynach wirtualnych do modułu rozliczeń usług fullfilmentowych. Istnieje możliwość definiowania indywidualnych algorytmów rozliczeniowych dla określonych umów z poszczególnymi klientami. Dzięki temu możliwa jest kompleksowa obsługa naliczania opłat za czynności świadczone w ramach usług fulfillment.

DOSTĘPY WWW DLA KLIENTÓW

W module przygotowana jest aplikacja WWW umożliwiajaca operatorom klienta nadzór nad realizacja zamówień i powierzonych zleceń oraz dostęp do informacji nt. świadczonych usług (stany magazynowe, rozliczenia, wysyłki itd). Dodatkowo rozwiązanie oferuje  usługi WebService umożliwiające klientom integrację ich systemów informatycznych z systemem firmy fulfilmentowej bez konieczności ponoszenia nakładów po stronie usługodawcy.

MECHANIZM OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ

Moduł zakłada wdrożenie w obszarze Workflow mechanizmów wspomagających koordynację prac zespołu i komunikację przy obsłudze zgłoszeń od klientów (reklamacyjnych, obsługi zwrotów, dosyłek itd). System zapewnia wsparcie w zakresie prowadzenia ewidencji kontaktów z klientami oraz zarządzania realizacją ich zgłoszeń

KOMPLETNE OBSZARY ERP, WMS, CRM

Oprogramowanie dla fulfillmentu to narzędzia i funkcjonalności dostosowane specjalnie do specyfiki tego typu firm. Powstało na bazie systemu Sente S4, dlatego oprócz dedykowanej warstwy zaprojektowanej specjalnie dla firm fulfillmentowych, stanowi wsparcie w standardowych obszarach jakie oferuje oprogramowanie klasy WMS, CRM i ERP.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Sente

Skontaktuj się