Rozwiązanie dla branży produkcyjnej

Rozwiązanie dla branży produkcyjnej obejmuje wszystkie obszary firmy, które wpływają na proces wytwórczy. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne zarządzanie produkcją, z uwzględnieniem kluczowych zmiennych.

Kompletne zarządzanie produkcją

Platforma informatyczna dla branży produkcyjnej

Korzystanie z kilku różnych systemów w firmie produkcyjnej utrudnia dostęp do danych i przepływ informacji. Zaprojektowaliśmy zintegrowane rozwiązanie dla produkcji, które zawiera w sobie funkcjonalności systemu ERP, MRP, MES i CRM. Dzięki temu zarządzanie wszystkimi procesami produkcyjnymi odbywa się w jednym systemie.

Skontaktuj się z naszym ekspertem >>

Analiza kosztów okołoprodukcyjnych

Dzięki szczegółowym analizom, uwzględniającym wytworzenia produktu, pozyskiwane ze wszystkich współpracujących obszarów (kadry i płace, księgowość, magazyn, sprzedaż, workflow), system dostarcza wiedzy na temat rzeczywistej rentowności projektów produkcyjnych. Stały dostęp do danych pozwala weryfikować opłacalność procesów i optymalizować produkcję.

Kontrola nad zapasami

System kontroluje przepływ surowca w ekosystemie produkcyjnym, monitorując stany magazynowe, dostępność surowców u dostawców, zamówione materiały, półprodukty wytwarzane w zakładzie (lub poza nim). Planowanie zaopatrzenia odbywa się w dużej części automatycznie, bieżąca realizacja zleceń przebiega płynnie, a potencjalne przestoje są w porę identyfikowane.

Dedykowane rozwiązania

Przewaga w specjalizacji

Rozwiązanie Sente dla branży produkcyjnej jest otwarte na modyfikacje, dzięki czemu każdy specyficzny proces może zostać odwzorowany w systemie. Dedykowane elementy rozwiązania odpowiadają na potrzeby poszczególnych branż.

Skontaktuj się z naszym ekspertem >>

Intuicyjny panel dla pracownika

Dostosowujemy system do procesów produkcyjnej, aby zbudować dodatkowy kanał niewerbalnej komunikacji w firmie. Pracownicy wykorzystując dedykowany interfejs mogą z poziomu jednego panelu np. sprawdzać dostępność surowców, zlecać wydania magazynowe, raportować wykonaną pracę i przeglądać dokumentację techniczną.

Integracja z ekosystemem produkcyjnym

Rozwiązanie Sente dla branży produkcyjnej posiada gotowe integracje z: oprogramowaniem do nestingu i zarządzania maszynami, systemami magazynowymi i logistycznymi oraz automatyką magazynową i szafami kanbanowymi. Rozwiązanie może również zostać zintegrowane z dowolnym systemem wykorzystywanym w firmie produkcyjnej.

Funkcjonalności w obszarze Zarządzania Produkcją

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Sente

Skontaktuj się

Przykłady projektów

KONWEKTOR

Fabryka wentylatorów na wysokich obrotach

2-3

krotne skrócenie czasu zapłaty za zrealizowane zamówienie

DAGAT-ECO

Produkcja orurowania dla przemysłu motoryzacyjnego oraz dekoracyjnych grzejników

10%

zwiększenie wydajności pracy wydziału produkcyjnego

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Sente

Skontaktuj się