System SCM

. Planowanie i optymalizacja procesu zaopatrzenia, przy efektywnym wykorzystaniu powierzchni magazynowej, to strategiczny cel firm handlowych i produkcyjnych. System Teneum X automatyzuje proces zarządzania zaopatrzeniem i wspiera realizację indywidualnej polityki zakupowej firmy.

Korzyści z wykorzystania systemu do zarządzania zaopatrzeniem, które nasi klienci cenią najbardziej:

  Zakupy 4.0

  Zarządzanie zaopatrzeniem w dobie przemysłu 4.0 wiąże się z koniecznością przetwarzania ogromnych zbiorów danych w przemyślany sposób. System Teneum dostarcza kompleksowych narzędzi wspierających zarządzanie zakupami w firmach działających w dynamicznym otoczeniu biznesowym.

  Strategiczne prognozowanie

  System Teneum X pozwala na precyzyjne prognozowanie sprzedaży z uwzględnieniem kluczowych zmiennych i korelacji danej strategii planowania zaopatrzenia, takich jak: sezonowe zwiększenie popytu, korelację obrotów w danym okresie z występującymi wówczas warunkami pogodowymi itp.

  Zaopatrzenie just-in-time

  Rozwiązanie automatyzuje proces zakupów krótkoterminowych. Analizując bieżące zapotrzebowanie wynikające z aktualnych zleceń oraz poziomy zapasów wylicza, jakie ilości konkretnych towarów powinny znajdować się w magazynie. System automatyzuje zarówno generowanie zamówień do dostawców, jak i zamówienia wewnętrzne z oddziałów do centrali.

  Długofalowo i precyzyjnie

  System dostarcza szerokiej palety narzędzi usprawniających proces kontraktowania zakupów długoterminowych. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne planowanie zaopatrzenia u dostawców na podstawie szczegółowych prognoz sprzedaży z zachowaniem odpowiedniego wyprzedzenia czasowego.

  Inteligentne algorytmy

  Algorytmy służące do krótkoterminowego, jak i długofalowego planowania zaopatrzenia, mogą przyjmować dowolną formę i brać pod uwagę zmienne i korelacje najistotniejsze dla danej strategii planowania zaopatrzenia. Są opracowywane zgodnie z indywidualnymi potrzebami firmy i na bieżąco aktualizowane.

  Partnerska współpraca z dostawcami

  System Teneum X wspiera proces zbierania ofert od dostawców, ich porównywania, składania zamówień, modyfikacji, jak i rozliczania umów retrospektywnych. Wymiana informacji z dostawcami odbywa się w czasie rzeczywistym, a przepływ dokumentów i zamówień jest szybki i intuicyjny.

Chcesz się dowiedzieć, jakie funkcje i moduły zawiera System Teneum X w obszarze Zaopatrzenie?

Sprawdź funkcjonalność

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Piotr Krupiarz

Menadżer ds. rozwoju biznesu

Zarządzanie zaopatrzeniem – FAQ

Proces zaopatrzenia – definicja

Proces zaopatrzenia to nic innego jak wszystkie działania, które są niezbędne w celu pozyskania określonych dóbr oraz materiałów. Podczas tego procesu, przedsiębiorstwo zaopatrywane jest w niezbędne surowce oraz materiały, które w późniejszym etapie są wykorzystywane podczas produkcji wyrobów gotowych.

Aby sprawnie zarządzać procesem zaopatrzenia, potrzebny jest system informatyczny, który nie tylko pozwoli na wybór i obsługę zamówień u dostawców. Takie rozwiązanie powinno optymalizować wykorzystywanie przestrzeni magazynowej oraz automatyzować zarządzanie zaopatrzeniem.

Oprogramowanie służy nie tylko do obsługi oceny, wyboru i tworzenia formalnych umów z dostawcami. Zarządza również bieżącymi relacjami z dostawcami oraz transakcyjnymi zakupami towarów i usług na podstawie zobowiązań w cyklu od źródła do rozliczenia, przetwarzając faktury dostawcy do zapłaty.

Zarządzanie zaopatrzeniem – podstawowe funkcje

 • Zarządzanie dostawcami – system pozwala usprawnić gromadzenie i monitorowanie danych na temat dostawców. Zbiera ważne informacje o ich kwalifikacjach, dzięki czemu pozwala na zestawienie i wybór najlepszej możliwości.
 • Precyzyjne prognozy – planowanie zaopatrzenia z systemem to znaczne ułatwienie dla pracowników. Rozwiązanie pozwala na precyzyjne prognozowanie sprzedaży z uwzględnieniem takich zmiennych, jak: sezonowość i związane z nią wahania popytu, czy korelacja obrotów z danego okresu z występującymi wówczas np. warunkami pogodowymi.
 • Planowanie zakupów długoterminowych – automatyzacja procesu zaopatrzenia, to nie tylko wyliczenie przez system zapotrzebowania. Zamówienie na materiały i towary powinno być wygenerowane dopiero wtedy, gdy czas realizacji zamówienia i czas transportu zakończy się datą spodziewanego popytu na wyrób. Ponadto system, korzystając z aktualnych prognoz, modyfikuje na bieżąco ich realizację i faktyczny popyt.
 • Budżetowanie zakupów długoterminowych – rozwiązanie dedykowane zarządzaniu zaopatrzeniem, wspiera proces kontraktowania zakupów długoterminowych. Jednocześnie usprawnia proces prognozowania zarówno sprzedaży, jak i planowania zaopatrzenia w każdym możliwym modelu wynikającym bezpośrednio ze strategii konkretnego przedsiębiorstwa.
 • Obsługa umów bonusowych – system kompleksowo wspiera zawieranie umów bonusowych, a także ich ewidencję. Z kontrahentami są indywidualnie ustalane warunki handlowe, w oparciu o bonusy retrospektywne. Mogą przybierać różne formy – na przykład premii za dany obrót (wtedy kwota bonusu stanowi procent od wartości zakupionego towaru), gratisów, czy dodatkowej usługi.

Zalety systemu do zarządzania zaopatrzeniem w chmurze

Oprogramowania w chmurze zyskują coraz większą popularność wśród firm. Decydując się na wdrożenie systemu warto rozważyć taką opcję, ponieważ:

 • system w chmurze sprawdzi się w sytuacji pracy zdalnej, ponieważ można z niego korzystać w dowolnym miejscu i czasie. Łatwo można korzystać z niego z dowolnego miejsca. Głównym zadaniem rozwiązania jest automatyzacja procesu zaopatrzenia i przyspieszenie czynności zakupowych, a to – dzięki systemowi – odbywa się – znacznie szybciej. Dostęp do rozwiązania znajdujące się w chmurze jest możliwy z dowolnego miejsca połączonego z internetem,
 • rozwiązanie znajdujące się w chmurze nie wymag żadnych dodatkowych inwestycji w rozbudowę infrastruktury sieciowej, czy nowe serwery albo modernizację sprzętu. To na dostawcy usługi spoczywa obowiązek przeprowadzania wszystkich koniecznych działań. Odpowiada on również za bezpieczeństwo przechowywanych danych i regularne aktualizowanie usługi.

Jak system Teneum może pomóc w planowaniu zaopatrzenia

Dzięki bieżącym analizom i prognozom rozwiązanie pozwala dokładnie oszacować popyt, a tym samym sporządzać lepsze, dokładniejsze plany zaopatrzenia. To z kolei, nie tylko wyeliminuje tworzenie się na magazynie tzw. złogów, ale także pomoże lepiej odpowiedzieć na potrzeby klientów. System prognozując popyt uwzględnia takie czynniki, jak sezonowość, czy korelacja ze zdarzeniami zewnętrznymi (jak warunki na drogach, czy sytuacja pogodowa).