Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Magazyn wysokiego składowania – WMS

Moduły systemu WMS do zarządzania magazynem

Mapa magazynu

System WMS umożliwia wizualizację rozmieszczenia regałów na magazynie wraz z poziomem jego zatowarowania. Daje sposobność wyliczania odległości między obszarami magazynu oraz znajdowania optymalnej marszruty. Zapewnia magazynierowi podgląd aktualnego stanu towaru w wybranym obszarze hali. Pozwala również na wizualizację aktualnego stanu magazynowego w postaci kolorowej mapy hali.

Zlecenia magazynowe i stany na lokacjach

System Teneum X daje możliwość redagowania zleceń magazynowych: przyjęcia towaru, wydania towaru, podmiany towaru, dokładki towarów do lokacji poborowych, zlecenia sprzątania magazynu, zbiórki palet i opakowań. Pozwala na dostosowanie obiegu zleceń magazynowych do procesów funkcjonujących w firmie. Pozwala także na przechowywanie bieżącej informacji o stanie magazynu na wszystkich lokacjach w podziale na poszczególne partie towarowe.

Inwentaryzacja

Przy pomocy systemu możliwa jest bieżąca korekta błędnych stanów na lokacjach magazynowych i przeprowadzenie okresowej inwentaryzacji magazynu, bez konieczności wstrzymywania procesu wydawania i przyjmowania towaru. Prowadzenie inwentaryzacji wydań towaru umożliwia wyłapywanie ewentualnych pomyłek magazynierów w trakcie wydawania towaru. Pozwala także na cząstkową inwentaryzację magazynu, polegającą na chwilowym wyłączeniu danego asortymentu, dostawy lub partii towaru z obrotu. Zinwentaryzowana lokacja zostaje udostępniona do obrotu zaraz po zakończeniu jej weryfikacji.

Lokacje dynamiczne

System WMS pozwala na przypisywanie odpowiedniej grupy rotacyjnej produktów do miejsc paletowych znajdujących się w regałach, zgodnie z zasadami analizy ABC, liczonej według ilości pobrań towaru. Przejmuje zarządzanie rozmieszczeniem towarów na magazynie i w zależności od sezonowości obrotu generuje zlecenia przesunięć tak, aby produkty stały na właściwym miejscu. Rozwiązanie umożliwia również takie oznaczenie towaru, aby nie zmieniał on miejsca w magazynie i był stale przypisany do wybranych lokacji. Moduł wspiera także zarządzanie paletami niewymiarowymi (np. 1100×1200 mm w regałach przeznaczonych dla palet EURO). Dzięki systemowi WMS magazyn zostaje uporządkowany.

Generator marszruty

Moduł daje sposobność planowania optymalnej ścieżki przejścia dla magazynierów wg różnych kryteriów, np. najkrótsza droga do pokonania, najkrótszy czas realizacji zlecenia lub optymalne rozłożenie na palecie (najcięższe produkty szykowane jako pierwsze). System WMS minimalizuje również puste przebiegi operatorów wózków widłowych. Wpływa na takie rozmieszczenie towarów w magazynie, aby skrócić czas ich szykowania, zgodnie z wcześniej przyjętą strategią. Pozwala na bieżące korygowanie rozmieszczenia asortymentu na magazynie, wykorzystując w tym celu codzienne analizy obrotu towarów. Dzięki systemowi WMS logistyka wewnętrzmagazynowa jest zorganizowana w sposób przemyślany i możliwie najbardziej efektywny.

Obsługa partii towarów

Jest to mechanizm umożliwiający śledzenie ruchu poszczególnych partii towarów, opisanych konkretnymi cechami: numerami partii produkcyjnej, datą ważności. Ma to szczególne znaczenia np. w branży spożywczej, gdyż pozwala na monitorowanie terminów przydatności do spożycia.

Statystyki pracy magazynierów

Rozwiązanie do zarządzania magazynem wysokiego składowania wspiera kadrę kierowniczą w zakresie oceny pracowników. Dzięki analizom Kierownik Magazynu może zidentyfikować pracowników najlepiej i najgorzej wykonujących swoje obowiązki i rzetelnie określić normy pracy w magazynie. Dzięki zleceniom magazynowym i rejestracji operacji dla każdego z nich, a także dzięki ewidencji rzeczywistego czasu ich wykonania, moduł dostarcza wszelkich informacji potrzebnych do naliczania płac w trybie akordowym. Ponadto, umożliwia rejestrowanie różnego rodzaju prac dodatkowych, wykonywanych przez magazyniera, niezbędnych do płynnego funkcjonowania magazynu, które mogą mieć wpływ na ocenę pracownika, np. układanie kartonów na paletach, rozcinanie folii, zbieranie pustych palet. Dzięki temu modułowi zarejestrowany jest czas, w którym nie było zleceń do realizacji lub magazynier był wylogowany z urządzenia przenośnego, np. podczas przerwy. Jest to podstawowe narzędzie do podejmowania decyzji o koniecznych zmianach w zespole obsługującym magazyn WMS.

 

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Piotr Krupiarz

Menadżer ds. rozwoju biznesu