Analityka biznesowa i raportowanie

to podstawa efektywnego zarządzania firmą. Dzięki systemowi Teneum X tworzenie wielowymiarowych analiz i zaawansowane raportowanie staje się szybkie, intuicyjne i skuteczne.

Korzyści w obszarze analityki i raportowania, które klienci cenią najbardziej:

  Biznes pod kontrolą

  Mechanizmy monitorowania sytuacji firmy pomagają skupić uwagę na kluczowych z perspektywy przedsiębiorstwa kwestiach, które w danym momencie wymagają szybkiej interwencji. Wszystkie nietypowe i odbiegające od normy zdarzenia sa wychwytywane z wyprzedzeniem, dzięki czemu możliwa jest ich ocena i zaplanowanie właściwych działań.

  Raportowanie w czasie rzeczywistym

  System Teneum X pozwala na tworzenie zaawansowanych raportów dotyczących każdej sfery działalności przedsiębiorstwa. Dostęp do danych z różnych obszarów biznesowych przedsiębiorstwa jest prosty i szybki, co umozliwia zestawianie danych w dokładnie taki sposób, jaki w danym momencie jest najbardziej potrzebny.

  Pewne zarządzanie kosztami

  Dzięki możliwości śledzenia kosztów i ich szczegółowej analizie, zespół zarządzający może systematycznie wprowadzać działania ograniczające wydatki. To prowadzi do optymalizacji wykorzystywanych surowców, zdolności produkcyjnych, magazynów i innych zasobów organizacji, w celu poprawy wyników firmy.

  Zwinna ocena wyników

  System pozwala planować i analizować dane dotyczące realizacji budżetów dla poszczególnych zespołów i projektów w firmie. Zarząd firmy ma dostęp do bieżącej informacji dotyczącej wyników finansowych (controlling finansowy) i na tej podstawie może podejmować trafne decyzje finansowe.

  Analityka dobrana do potrzeb

  Podstawowe analizy, bardziej złożone zestawienia czy wielowymiarowa analityka dużych zbiorów danych - system Teneum X sprawdzi się w każdej sytuacji. Rozwiązanie dostarcza gotowych analiz, umożliwia samodzielne tworzenie dedykowanych zestawień, jak i pozwala na integrację z zaawansowanymi narzędziami BI.

  Dostęp z każdego miejsca

  System Teneum X wyposażony jest w dashboardy w wersji Web i Mobile. Takie rozwiązanie pozwala na bieżącą kontrolę nad wynikami przedsiębiorstwa w każdym miejscu i o każdej porze oraz szybkie interweniowanie, kiedy zajdzie taka potrzeba.

... a ponadto:

Chcesz się dowiedzieć jakie funkcje i moduły zawiera system w obszarze Raportowanie i analizy?

Sprawdź funkcjonalność

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Paweł Forystek

New Business Development Manager

Raportowanie i analizy – FAQ

Analityka biznesowa a system ERP

Rozwiązania klasy ERP wspierają przedsiębiorstwa w codziennej pracy. Zwykle dotykają więc swoim zakresem wielu obszarów funkcjonowania firmy i gromadzą dane na temat licznych procesów, zdarzeń czy czynności. Naturalnie pełnią więc centrum gromadzenia i przetwarzania danych. W systemie Teneum, analityka biznesowa może być przeprowadzana w obszarze raportowania i analiz. Jednocześnie, system Teneum jest otwarty na integrację z narzędziami BI, które dobrze sprawdzą się w większych organizacjach, w których do przetworzenia są naprawdę duże zbiory danych. Wybór modelu, w którym będzie realizowana analityka biznesowa, w każdym przypadku powinien wynikać z oceny sytuacji, z którą mierzymy się w konkretnej firmie.

Czym są analizy wielowymiarowe?

Analizy wielowymiarowe pozwalają na badanie współzależności oraz wszelkich powiązań występujących pomiędzy określonymi zmiennymi. Tego typu analizy pozwalają na uproszczenie struktury informacji, zmiennych czy danych do zdefiniowanych grup, określenie współzależności, które pomiędzy nimi występują oraz prognozowanie przyszłych zależności. W zakresie analiz wielowymiarowych, można skorzystać z kilku dostępnych metod, np. analizy czynnikowej, taksonomicznej, kanonicznej czy analizy głównych składowych. Każda z metod analiz charakteryzuje się innymi możliwościami i ograniczeniami, które powinny zostać wzięte pod uwagę w procesie wyboru jednej z nich. System ERP wspiera tworzenie analiz wielowymiarowych, umożliwiając dostosowanie ich zakresu do potrzeb konkretnej firmy.

Korzyści z raportowania w czasie rzeczywistym

Raportowanie wyników i informacji pozwala na szczegółowe analizy tego, jaka jest faktyczna sytuacja w przedsiębiorstwie. Kluczowe jest to, aby pozyskiwane dane były rzetelne i kompletne. Ponadto, niezwykle istotnym aspektem jest aktualność danych. Najbardziej efektywny z perspektywy przedsiębiorcy model raportowania, to bezsprzecznie raportowanie w czasie rzeczywistym.

Korzyści, jakie przynosi raportowanie w czasie rzeczywistym, to m.in.:

 • bieżące informacje o kondycji przedsiębiorstwa,
 • zawsze aktualne dane na temat efektywności poszczególnych działów i zespołów,
 • możliwość identyfikowania z wyprzedzeniem niepokojących sygnałów, a co za tym idzie zapobiegania potencjalnym sytuacją kryzysowym.

Gromadzenie danych i informacji z różnych działów firmy może stanowić wyzwanie. Utrzymywanie ich stałej aktualności, to jeszcze bardziej skomplikowane zadanie. System ERP Teneum jest zintegrowanym ekosystemem informatycznym, który może objąć wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa. Obszar raportowania i analiz, jako jego integralna część, jest stale zasilany aktualnymi danymi, co upraszcza proces raportowania w czasie rzeczywistym.

Budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki analityce biznesowej

Analizy biznesowe służą nie tylko zapobieganiu kryzysom czy identyfikowaniu wąskich gardeł. Są również doskonałym narzędziem do budowania przewagi konkurencyjnej poprzez identyfikowanie tych obszarów, w których firma ma największy potencjał rozwoju. Które grupy produktów generują największy przychód? W jakim okresie roku? Przy jakiej rentowności? Analiza w czasie rzeczywistym nawet tak bazowych wskaźników pozwala na dynamiczne generowanie promocji czy rabatów dla poszczególnych grup klientów. Czym bardziej zaawansowane i przemyślane analizy, tym większy potencjał rozwoju dla biznesu.