Dystrybucja

Sente S4 dla dystrybucji to platforma zawierająca rozwiązania z zakresu ERP, WMS, CRM pozwalająca zarządzać kluczowymi obszarami biznesowymi firm z tej branży.

Zwiększenie potencjału sprzedażowego

Efektywne wdrożenie sprzedaży wielokanałowej

Rozwiązania ERP dla dystrybucji pozwalają na integrację wszystkich wykorzystywanych kanałów sprzedaży (platformy internetowe, sklepy stacjonarne, telecentra, marketplace, sprzedaż bezpośrednia) oraz dostarcza narzędzi do zintegrowanego zarządzania ofertą handlową oraz obsługi klienta biznesowego. Dzięki temu klienci w każdym momencie kontaktu z firmą doświadczają spójnych standardów obsługi oraz warunków sprzedaży.

Skontaktuj się z naszym ekspertem >>

Obsługa klienta jest najważniejsza

Informacje związane z gospodarką magazynową, zaopatrzeniem, sprzedażą i realizacją zamówień są gromadzone przez system ERP dla dystrybucji, co pozwala na ich bieżące analizy i błyskawiczne reagowanie na potrzeby klientów. Klienci mogą składać zamówienia w najwygodniejszy dla siebie sposób – poprzez platformę B2B, u przedstawicieli handlowych, przesyłając plik z zamówieniem. Zamówienia pochodzące z różnych źródeł są obsługiwane w jednym systemie, co zdecydowanie ułatwia pracę działu obsługi klienta i wsparcia sprzedaży.

Planowanie zaopatrzenia

Zapewnienie ciągłej dostępności towaru przy jednoczesnej redukcji złogów magazynowych to wyzwanie, z którym mierzą się firmy handlowe. System ERP dla handlu pozwala na trafną estymację zapotrzebowania uwzględniając sezonowość, promocje i zmienny popyt dla poszczególnych branż oraz specyfiki danego biznesu..

Nieograniczone możliwości rozwoju

Zakupy w B2B

System ERP dla dystrybucji pozwala na bieżące śledzenie umów z dostawcami i monitorowanie cen katalogowych. System podpowiada najbardziej korzystnego w danym momencie dostawcę na podstawie określonych parametrów – rodzaju zapotrzebowania, cen i czasu dostawy.

Skontaktuj się z naszym ekspertem >>

Optymalizacja procesów w magazynie

System WMS Sente pozwala na błyskawiczne przyjęcia i wydania, wspiera zarządzanie rozmieszczeniem towaru, przydziela zadania poszczególnym pracownikom oraz wyznacza działania służące do optymalnej kompletacji wydań. Wszystkie procesy magazynowe są zoptymalizowane, co przekłada się na maksymalizację wydajności magazynu firmy dystrybucyjnej.

Jedna platforma ERP, WMS, CRM dla dystrybucji

Rozwiązanie Sente dla branży dystrybucyjnej to narzędzia i funkcjonalności dostosowane do specyfiki tego typu firm. ERP dla handlu powstało na bazie systemu Sente S4, dlatego oprócz dedykowanej warstwy zaprojektowanej specjalnie dla firm dystrybucyjnych, stanowi wsparcie we wszystkich standardowych obszarach, jakie oferuje oprogramowanie klasy WMS, CRM i ERP.

Elementy rozwiązania dla firm dystrybucyjnych

SPRZEDAŻ I CRM

Sprzedaż

Dokumenty sprzedaży

Oprogramowanie CRM wyposażone jest w przyjazny interfejs rejestrowania, przeglądania i modyfikacji dokumentów sprzedaży. Umożliwia zdefiniowanie wielu rodzajów dokumentów, w zależności od ich charakteru obrotu gospodarczego (sprzedaż podstawowa, czy sprzedaż usług). Podstawowe typy dokumentów obsługiwane przez moduł sprzedaży, to:

 • paragon, faktura detaliczna (podlegające fiskalizacji)
 • faktura sprzedaży, faktura pro-forma
 • faktura eksportowa, wewnątrz-unijna dostawa towaru
 • faktura zaliczkowa, faktura końcowa
 • faktura złotówkowa, walutowa
 • korekty (zwykłe i zbiorcze)

W momencie akceptacji dokumentu sprzedaży może następować dekretacja do dokumentu księgowego, gdyż obszar sprzedaży jest w pełni zintegrowany z obszarem finansowo – księgowym.

Zamówienia sprzedaży

Mechanizm zamówień jest jednym z najbardziej zaawansowanych podsystemów w programie, wyróżniającym program spośród innych rozwiązań dostępnych na rynku. Oparty jest o definiowalne rejestry zamówień, które odpowiadają poszczególnym etapom lub stanom przetwarzania, w jakich mogą znajdować się zamówienia. W poszczególnych rejestrach dostępne są określone operacje, podczas których mogą być wykonywane m.in. takie działania, jak:

 • blokowanie towarów na potrzeby zamówienia
 • określenie ilości realizowanego zamówienia
 • realizacje częściowe
 • generowanie dokumentów magazynowych, sprzedaży
 • generowanie zleceń produkcyjnych lub zamówień do dostawców
 • rejestracja zapłaty
 • przypisanie do zlecenia transportowego
 • generowanie wiadomości e-mail i komunikatów dla operatorów
 • kontrola wprowadzanych danych oraz stanu należności Klienta
Rezerwacja towaru

Funkcja rezerwacji i blokad ściśle związana jest z realizacją zamówień. W przypadku blokady dana ilość zapasów jest zabroniona do wykorzystania przez innych użytkowników, a rozchód towarów z ilości zablokowanej jest możliwy tylko na rzecz dokumentów magazynowych powiązanych z danym zamówieniem sprzedaży. Jeśli zapotrzebowanie zamówienia jest większe od wielkości zapasów, to brakująca ilość jest zapisywana jako rezerwacja na rzecz przyszłej dostawy. Na podstawie blokad i rezerwacji możliwe jest zbiorcze planowanie zapotrzebowania w module zaopatrzenia.

Kody kreskowe

W trakcie redagowania pozycji dokumentu sprzedaży użytkownik może posługiwać się kodami kreskowymi towarów, a także odrębnymi kodami dla opakowań zbiorczych.

Zarządzanie cenami sprzedaży

Program umożliwia wprowadzenie i rejestrację wielu cenników sprzedaży. Każdy może mieć oznaczony termin obowiązywania, co pozwala na rejestrowanie i kształtowanie cen z wyprzedzeniem. W łatwy sposób umożliwia definiowanie cenników cząstkowych (np. dla Klientów indywidualnych, kluczowych), czy też specjalnych cenników promocyjnych. Cenniki mogą być redagowane w złotówkach lub w walutach obcych. Cenniki w walutach obcych mogą być wykorzystywane także w sprzedaży krajowej.

Reguły obliczania cen

Program zawiera mechanizm automatycznego naliczania cen sprzedaży na podstawie cen zakupu i pozwala na:

 • definiowanie stałych marż, narzutów, upustów od cen katalogowych na poszczególne grupy towarowe, towary od danego dostawcy, czy producenta
 • automatyczne tworzenie cennika i aktualizację cen zakupu
 • przeliczanie wartości jednego cennika w zależności do innego
 • przeliczanie wartości cen wg indywidualnych algorytmów
Hierarchia cenników

Funkcja ta daje możliwość określenia, z jakich cenników moduł ma korzystać przy ustalaniu ceny dla Klientów danej grupy, zaznaczając priorytet każdego cennika. Mechanizm ten pozwala na efektywne zarządzanie cenami w podziale na mniejsze grupy cen – różne charakterem z punktu widzenia marketingowego.

Zarządzanie rabatami

Moduł pozwala na tworzenie tzw. reguł rabatowych. Dają one możliwość zdefiniowania zależności pomiędzy wartością rabatu udzielanego na pozycji sprzedaży, a np. konkretną grupą Klienta, wartością pozycji towarowej, ilością asortymentu na pozycji, w odniesieniu do konkretnej listy towarów lub towarów określonych przez wartość jakiegoś atrybutu. Reguły mogą posiadać również odpowiednie priorytety i określać stałą cenę. Ważną cechą systemu CRM jest możliwość podania własnego algorytmu wyliczania cen w trakcie redagowania dokumentu, np. w zależności od ilości dni do momentu przeterminowania towaru.

Promocje pakietowe

Program umożliwia definiowanie i automatyczne podpowiadanie promocji pakietowych w trakcie redagowania dokumentu sprzedaży. Promocje pakietowe polegają na przyznaniu Klientowi prawa do otrzymania pewnej pozycji z asortymentu za darmo lub po obniżonej cenie, pod warunkiem zakupienia określonej ilości innego towaru.

Fakturowanie dokumentów magazynowych

Program zawiera mechanizm umożliwiający zbiorcze fakturowanie dokumentów magazynowych wydania zewnętrznego (WZ).
Mechanizm ten umożliwia m.in:

 • analizę dokumentów magazynowych WZ nieposiadających powiązanych dokumentów sprzedaży
 • łatwe kompletowanie zbioru dokumentów jednego Klienta, które mają być ujęte na jednym dokumencie sprzedaży
 • fakturowanie dokumentów WZ wystawionych w innych oddziałach firmy

Po zatwierdzeniu listy dokumentów, dokument sprzedaży z pozycjami jest generowany automatycznie.

Faktury zaliczkowe

Program umożliwia ścisłą kontrolę nad procesem rozliczania faktur zaliczkowych przez faktury towarowe. Jedną zaliczkę można rozliczać wieloma fakturami towarowymi, jak również jedna faktura towarowa może rozliczyć wiele zaliczek.

Obrót zagraniczny

Moduł umożliwia prowadzenie handlu wewnątrz-unijnego oraz eksportu poprzez rejestrację dokumentów WDT oraz faktur eksportowych. Program wspomaga redagowanie dokumentów sprzedaży w walutach obcych oraz ich wydruk w języku angielskim i niemieckim.

Faktury elektroniczne

Program daje możliwość wystawiania faktur sprzedaży opatrzonych podpisem elektronicznym. Posiada ewidencję, którzy kontrahenci wyrazili zgodę na elektroniczny obieg dokumentów sprzedaży.

Obsługa drukarek fiskalnych

Moduł daje sposobność komunikacji systemu CRM z drukarkami fiskalnymi. Obsługuje najpopularniejsze drukarki dostępne na polskim rynku (standardy PSION i ELZAB). Umożliwia drukowanie paragonów fiskalnych, dokumentów przyjęć/zwrotu opakowań zwrotnych, jak również wykonywanie codziennych zadań, np. tworzenie dobowych raportów fiskalnych. Unikalną możliwością modułu jest współdzielenie jednego urządzenia fiskalnego pomiędzy różne stanowiska pracy.

Rozliczenia sprzedawców

To moduł pozwalający na dokładne rozliczenie prowizji od sprzedaży. Umożliwia on generowanie zestawień rozliczeniowych na podstawie dokumentów sprzedaży, korekt lub na podstawie zamówień. Każdy sprzedawca może mieć określoną własną tabelę prowizji zależną od wysokości marży lub obrotu, w podziale na progi. Zestawienie może być automatycznie księgowane w obszarze księgowym lub jako należność w rozliczeniach prowadzonych przez moduł sprzedaży

ZARZĄDZANIE OFERTĄ HANDLOWĄ

Moduł umożliwia tworzenie zaawansowanych drzew katalogowch, mechanizmów atrybutów, schematy integracyjne z dostawcami, importy kartotek towarowych od dostawców, definiowanie schematów importów, deduplikacja, zaawansowane reguły promocyjne i cennikowe.

CRM

Kartoteka kontrahentów

Rozwiązanie umożliwia pracownikom działu handlowego ewidencję podmiotów, czyli kontrahentów należących do otoczenia firmy. Pozwala na ich grupowanie w oddzielne bazy (Klientów, dostawców, potencjalnych Klientów, itp.). Lista baz jest definiowalna, a kryterium grupowania może być dowolne. Podmioty mogą być zarówno osobami prawnymi jak i osobami fizycznymi. Kartoteka podmiotów jest połączona z kartoteką Klientów, dostawców, itp., gdy podmiot jest odpowiednio Klientem, dostawcą, itp. Zmiana wspólnych danych dokonywana jest jednocześnie w obu kartotekach.

Osoby

Umożliwia ewidencję pracowników firm zarejestrowanych jako podmioty, z którymi utrzymujemy kontakt. Każda osoba jest powiązana z określonym podmiotem. Podmioty będące firmami mogą mieć zarejestrowanych wiele osób. W przypadku podmiotów będących osobami fizycznymi z jednym podmiotem może być związana tylko jedna osoba, a część danych jest wspólna i automatycznie aktualizuje się między kartoteką podmiotów i osób.
Każda osoba może być opisana przez:

 • personalia – imię, nazwisko, płeć, uwagi
 • dane służbowe – podmiot, stanowisko, dział, zawód, wykształcenie, zwierzchnik oraz służbowe dane kontaktowe
 • dane prywatne – adres zamieszkania oraz dane kontaktowe
 • dane osobiste – urodziny, imieniny, rocznice, rodzina, hobby, zainteresowania, itp.
Kontakty

Daje możliwość ewidencji kontaktów, zdarzeń polegających na przepływie informacji pomiędzy podmiotem, a pracownikiem naszej firmy (telefony, maile, faksy, spotkania, itp). Kontakt dotyczy określonego podmiotu lub osoby. Mogą być tworzone ręcznie, jak również poprzez import wiadomości e-mail. Kontakt może być powiązany z konkretna sprawą lub kontraktem, osobą, dokumentem.

Notatki

Notatki to dowolne informacje dołączane do ewidencji CRM. Każda notatka musi być związana z podmiotem lub osobą. Może być także skojarzona z konkretnym kontaktem, zadaniem lub sprawą.

Sprawy

Ewidencja zadań, dokumentów i notatek może być grupowana ze względu na sprawy, których dotyczą. W ten sposób operator może prześledzić historię działań z danym podmiotem w określonej sprawie, co umożliwia mu kontrolę postępu prac.
Operator może łatwo kontrolować postępy prac. Sprawy dzielą się na: potencjalne, wykonywane i zamknięte. Dodatkowo każda z tych grup może się składać z jednej lub wielu faz definiowanych przez użytkownika. Każda sprawa posiada swojego opiekuna (operator), lecz nie musi być powiązana z podmiotem lub osobą (sprawy wewnętrzne) Sprawy można dodatkowo opatrzyć informacjami finansowymi, co umożliwia sporządzanie analiz typu „lejek sprzedaży”. Dodatkowo odpowiednie typy spraw można łączyć z dokumentami magazynowymi, sprzedaży i zakupu oraz z ofertami, co umożliwia porównywanie kosztów realizacji projektu z wartościami zaplanowanymi.

Rezerwacja zasobów

Funkcja ta służy do ewidencji rezerwacji i blokad wszystkim pracownikom firmy, korzystającym ze wspólnych zasobów na określony czas na dowolnie zdefiniowane zasoby firmowe. Rezerwacje są prezentowane na specjalnym grafiku w układzie dziennym, tygodniowym lub miesięcznym.
Kolor rezerwacji w grafiku określa jej status:

 • zielone paski – sygnalizacja rezerwacji, ale nie blokady. Rezerwacje na ten sam zasób mogą nachodzić na siebie czasowo.
 • zielony – blokada. Blokady na ten sam zasób nie mogą nachodzić na siebie czasowo. Automatyczna zmiana koloru na czerwony oznacza upłynięcie terminu blokady.
 • żółty – blokada/zapotrzebowanie w realizacji, zasób został pobrany przez operatora rezerwującego.
 • biały – blokada/rezerwacja została zamknięta, a zasób zwrócony do firmy.

Jeden wpis rezerwacji może rezerwować jednocześnie kilka zasobów. W tym przypadku kolejne zasoby są dołączane do rezerwacji w oknie edycyjnym rezerwacji. Zasoby mogą być grupowane w rodzaje i grupy. Lista zasobów może być zsynchronizowana z kartotekami innymi w systemie, np. kartoteką pracowników czy maszyn. Dzięki temu w jednym interfejsie można planować wszystkie zasoby techniczne firmy, w tym zasoby produkcyjne.

Ofertowanie

Moduł umożliwia pracownikom działów handlowych tworzenie indywidualnych ofert dla Klientów lub potencjalnych Klientów. Pozycje ofert mogą wykraczać poza pozycje asortymentowe umieszczone w kartotece towarowej. Przy zastosowaniu odpowiednich szablonów i makr pakietu MS Office, dokumenty i wydruki ofert mogą być tworzone automatycznie. Przyjęte oferty mogą być przekształcone w zamówienia sprzedaży.

Akcje marketingowe

Program wspiera wykonywanie akcji marketingowych, które służą do przeprowadzania operacji (zadań) zbiorczo względem wielu różnych podmiotów. Akcja marketingowa może mieć charakter:

 • otwartej – akcja jest w trakcie kompletacji listy podmiotów, których będzie dotyczyć
 • wykonywanej – akcja jest w trakcie wykonywania skojarzonego z nią zadania względem podmiotów, znajdujących się na liście
 • zamkniętej – akcja została zakończona.

Definiując akcję marketingową należy określić scenariusz zadania, według którego ma się odbywać oraz przypisać do niej listę podmiotów. Przypisanie podmiotów do akcji marketingowej polega na wybraniu i uruchomieniu dowolnej analizy SQL zwracającej w wyniku listę interesujących nas podmiotów lub osób. Wykonywanie akcji marketingowej polega na wykonaniu wybranego scenariusza zadania dla wszystkich przypisanych podmiotów z danej listy. Mechanizm jest wykorzystywany do budowania akcji telemarketingowych, mailingowych, badania satysfakcji Klienta, itp.

Programy lojalnościowe

Moduł umożliwia ewidencję punktów na specjalnych kontach punktowych przypisanym Klientom lub pracownikom Klienta. Pozwala na prowadzenie ścisłej ewidencji operacji na kontach punktowych, udostępnia salda kont oraz umożliwia wymianę punktów na nagrody poprzez ewidencję i realizację zamówień na nagrody.
Aby przygotować do pracy moduł programów lojalnościowych, należy zdefiniować:

 • program
 • typy punktów dostępne w programie
 • listę operacji naliczających lub rozliczających punkty
 • listę nagród

Podmioty można przypisywać do jednego lub więcej programów lojalnościowych. Rejestrowanie operacji programu powoduje automatyczną aktualizację salda punktowego. Moduł umożliwia szybki wgląd w aktualne saldo punktowe wybranego podmiotu. Punkty mogą być także naliczane zbiorczo (automatycznie) przy pomocy akcji marketingowych i odpowiednio zdefiniowanego zadania, które rejestruje operację naliczenia punktów. Współpraca z systemem sprzedaży pozwala automatycznie przyznawać punkty za sprzedaż udokumentowaną fakturami. Moduł umożliwia operowanie na zamówieniach opisujących wymianę punktów na nagrody. Złożone i realizowane zamówienia automatycznie zdejmują punkty z konta punktowego.

Serwis i reklamacje

Umowy serwisowe

Program ewidencjonuje zawierane umowy serwisowe, na których oprócz okresu ważności umów abonamentu czy serwisowanego sprzętu, określone mogą być cenniki świadczonych usług i przedmioty objęte daną umową. Z poziomu umów serwisowych możliwe jest przeglądanie przypisanych do nich zgłoszeń serwisowych.

Zgłoszenia serwisowe

Funkcja ta umożliwia zapisywanie oraz dokonywanie operacji na zgłoszeniach serwisowych. Do każdego zgłoszenia przypisany jest typ i status. Wykonanie określonej operacji na zgłoszeniu może spowodować zmianę statusu, nadanie symbolu lub też wystawienie faktury na podstawie wykonanych i przypisanych do zgłoszenia czynności.

Zgłoszenie reklamacyjne

Moduł umożliwia obsługę zgłoszeń reklamacyjnych, wgląd w ich stan oraz sposób rozpatrzenia.

LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM

Gospodarka magazynowa

To główny moduł funkcjonalności obszaru logistyki. W nim skupione są wszelkie funkcjonalności związane z ewidencją obrotu magazynowego, wyceną magazynów, zarządzaniem stanami magazynowymi.

Rejestrowanie dokumentów

Program pozwala ewidencjonować wszelkie dokumenty magazynowe przychodowe i rozchodowe, a także korygujące. Umożliwia rozliczanie wartościowe magazynu według cen ewidencyjnych, FIFO, LIFO, a także cen średnich ważonych. Dokumenty mogą być rejestrowane ręcznie lub generowane automatycznie do zamówień lub faktur.

Jednostki miar

Program daje sposobność operowania jednostkami zbiorczymi i przeliczeniami, zarówno dla jednostek logistycznych (np. palety), jak i jednostek cenowych. Może przeliczać różnego typu sekcje (np. m2 na sztuki), z zastosowaniem przeliczników stałych lub zmiennych.

Zarządzanie stanami magazynowymi

System  pozwala na przeglądanie stanów magazynowych, z możliwością wglądu w historię przeszłych i prognozę przyszłych obrotów oraz tworzenie zbiorczych zestawień w ramach oddziałów lub całej firmy.

Noty magazynowe wartościowe

W przypadku zmiany ceny zakupu towaru program daje sposobność zarejestrowania noty magazynowej powodującej zmianę wartości dokumentu zakupu. Powoduje to automatyczną zmianę wartości magazynu (jeśli towar jest na stanie) lub zmianę wartości wszystkich dokumentów, na których ten towar był wydany. Zmiana wartości jest propagowana kaskadowo, jeśli towar ten został przyjęty do innego magazynu, bądź jeśli jest surowcem w procesie produkcji. Noty magazynowe księgowane są wg daty ich powstania, toteż nie naruszają wartości w zamkniętych okresach księgowych.

Numery seryjne

W trakcie redagowania dokumentów możliwe jest ewidencjonowanie numerów seryjnych towarów przyjmowanych lub wydawanych, co umożliwia pełne śledzenie ruchu każdego z nich w firmie.

Partie magazynowe

Podczas redagowania dokumentów przychodowych możliwe jest określenie symbolu przyjmowanej partii, a podczas opracowywania rozchodowych – wybór z listy dostępnych partii. Pozwala to na prześledzenie, w jaki sposób towar z danej partii został rozchodowany. Partie magazynowe mogą posiadać dodatkowe atrybuty, redagowane na dokumentach zakupu, dzięki czemu program pozwala na pełną ewidencję charakterystyki danej partii.

Towary z określonym terminem ważności

Program do obsługi magazynu umożliwia redagowanie terminu ważności partii w momencie przyjęcia dostawy, a także kontrolę towarów w magazynie, dla których zbliża się termin ważności.

Stany minimalne i maksymalne

Program magazynowy pozwala na automatyczne lub ręczne utworzenie tabel kontrolnych stanów minimalnych i maksymalnych na podstawie analiz obrotów magazynowych lub innych danych systemu. Pozwala to na planowanie zapasów, np.: w okresach trwania promocji czy zmian sezonowych.

Inwentaryzacja

Automatyzacja procesu generowania arkuszy inwentaryzacyjnych, łączenia ich, a także wystawiania dokumentów korygujących usprawnia inwentaryzację magazynów. Wykorzystanie czytnika kodów kreskowych dodatkowo ułatwia proces spisu z natury.

Zamówienia wewnętrzne

Moduł umożliwia ewidencję zamówień wewnętrznych przepływu asortymentu pomiędzy działami i oddziałami firmy. Ich obsługa jest analogiczna jak dla zamówień sprzedaży lub zakupu, co ułatwia operatorowi na kompleksowe zarządzanie magazynem, za który jest odpowiedzialny.

Opakowania zwrotne

Moduł daje sposobność przeglądania stanów ilościowych opakowań, zarówno przekazanych do klientów, jak i pobranych od dostawców. Możliwe jest rejestrowanie dokumentów magazynowych ewidencjonujących obrót opakowań wraz z automatycznym naliczeniem kaucji, a także jej rozliczenie.

Kompletacja / montaż

Moduł umożliwia automatyczne generowanie zleceń montażu do zamówień klientów oraz obsługuje proces montażu poprzez zamodelowanie przepływu zleceń przez odpowiednie rejestry.

Receptury montażu

Każda pozycja asortymentowa zdefiniowana jako „produkt” może posiadać jedną lub więcej receptur montażu. Określa ona jakie surowce i w jakich ilościach wchodzą w skład produktu.

Rejestry zamówień kompletacji / montażu

Program jest wyposażony w zaawansowany mechanizm obsługi zleceń montażu umożliwiający ich prostą ewidencję, a także śledzenie postępu ich realizacji. Proces realizacji zamówienia i poszczególne jego kroki są w pełni definiowalne.
Przykładowe operacje możliwe do przeprowadzenia na zamówieniach kompletacji / montażu to:

 • akceptacja zamówienia montażu
 • wydruk zamówienia
 • pobranie surowców (wygenerowanie RW)
 • wykonanie montażu (wygenerowanie PW)
 • anulowanie zlecenia
 • rezerwacja towaru, itp.
Automatyczna kompletacja

Podczas prowadzenia sprzedaży program wykrywa niedobory magazynowe poszczególnych produktów i w przypadku możliwości ich kompletacji z surowców pozwala na automatyczne wygenerowanie niezbędnych zamówień kompletacji.

DOKUMENTY MAGAZYNOWE (HAND-HELD)

Moduł daje możliwość obsługi czynności realizowanych na magazynie, polegających na potwierdzaniu przez magazyniera na urządzeniu przenośnym ilości asortymentu jakie zostały określone na wcześniej wystawionych dokumentach magazynowych. Dzięki temu możliwa jest kontrola poprawności wydawanego i/lub przyjmowanego asortymentu. Moduł wspomaga weryfikację dokumentów WZ oraz PZ za pomocą czytników odczytujących kody kreskowe znajdujące się na towarach i opakowaniach.

Inwentaryzacja

Moduł pozwala także na prowadzenie inwentaryzacji za pomocą urządzenia przenośnego i kodów kreskowych.

Zaopatrzenie

W module zaopatrzenia realizowane są funkcje związane z zamawianiem i kontrolą realizacji dostaw asortymentów, jak również rejestracji dokumentów zakupu.

Dokumenty zakupu

Moduł daje sposobność ewidencji faktur zakupu:

 • krajowych
 • zaliczkowych i końcowych
 • korygujących

W trakcie wprowadzania dokumentu zakupu program podpowiada zamówienia oczekujące na realizację jakie zostały zewidencjonowane względem danego dostawcy. Na podstawie wybranych zamówień podpowiadane są pozycje towarowe. Użycie kodów i symboli dostawcy podczas tworzenia dokumentów skraca dodatkowo czas wprowadzania dostaw.

Rozliczanie kosztu zakupu

Moduł pozwala automatycznie rozliczać koszt usług związanych z zakupem (transport,  ubezpieczenie) poprzez powiększenie cen zakupionego towaru i wyliczanie cen nabycia.

Fakturowanie dokumentów PZ

Program umożliwia szybkie i sprawne rejestrowanie faktur zakupu do wcześniej przyjętych dokumentów PZ, łączenie zamówień, a także automatyczne generowanie korygujących not magazynowych w przypadku niezgodności cen zakupu między PZ a fakturą. Możliwe jest niezależne rejestrowanie dokumentu PZ i faktury zakupu, a następnie łączenie ich w pary, powodujące rozliczenie wartościowe zakupu. Funkcja łączenia w pary umożliwia podłączenie wielu faktur zakupu do jednego dokumentu PZ jak również wielu dokumentów PZ do jednej faktury.

Zamówienia zakupu

Obsługa zamówień zakupu odbywa się na podobnej zasadzie, co obsługa zamówień sprzedaży. Wspólna baza danych daje możliwość redagowania, podglądu, akceptacji, korekty, a także archiwizacji zamówień magazynowych przez odpowiednio uprawnionych do tego operatorów. Moduł może drukować upoważnienia do odbioru towaru od dostawców.

Cenniki dostawców

Moduł pozwala ewidencjonować cenniki dostawców nawet na towary niezarejestrowane w kartotece towarowej.

Planowanie zaopatrzenia

Moduł służy do centralizacji i automatyzacji zarządzania zapasami. Zastosowano w nim znany z Teorii Ograniczeń algorytm DBM (Dynamic Buffer Management), który adaptacyjnie dobiera optymalny poziom zapasu poszczególnych towarów w taki sposób, aby zminimalizować ilość braków i utraconą sprzedaż. Umożliwia to zwiększenie sprzedaży bez zwiększania kosztów. Program automatyzuje zarówno generowanie zamówień do dostawców jak i zamówienia wewnętrzne z oddziałów do centrali. Zautomatyzowanie procesu uzupełniania zapasów w oddziałach powoduje nie tylko obniżenie kosztów, ale także pozwala uniknąć pomyłek wywołanych czynnikiem ludzkim. Algorytmy wykorzystane do planowania zapasów można modyfikować i optymalizować w celu lepszego dostosowania ich do specyfiki branży i oferowanych produktów. Wdrożenie modułu planowania zaopatrzenia prowadzi to do lepszego zarządzania portfelem produktów i znacznego zwiększenia wskaźnika rotacji zapasów.

Import

Moduł umożliwia prowadzenie handlu wewnątrz-unijnego oraz importu spoza Unii poprzez rejestrację dokumentów WNT i faktur wewnętrznych oraz faktur importowych. Moduł wspomaga redagowanie dokumentów w walutach obcych oraz sporządzanie deklaracji INTRASTAT. Dodatkowo umożliwia rejestrację i automatyczne rozliczanie dokumentów SAD oraz faktur transportowych krajowych i zagranicznych, pozwalając automatycznie obliczyć właściwe ceny nabycia towarów.

Transport i spedycja

Moduł wyposażony jest w mechanizm tworzenia dokumentów spedycyjnych na podstawie dokumentów magazynowych lub dokumentów zamówień, które następnie można przypisywać do zleceń transportowych dla wybranego spedytora, co znacznie ułatwia zarządzanie zarówno własnymi jak i obcymi zasobami spedycyjnymi.
Moduł pozwala m.in.:

 • zaplanować miejsca rozładunku i załadunku
 • ustalić trasę przewozową oraz terminy wyjazdów
 • rejestrować dokumenty w ramach zlecenia transportowego z pomiarem wagi asortymentu
 • drukować zlecenia transportowe z dokumentami powiązanymi (faktury, dokumenty magazynowe)przeglądać i analizować archiwalne zlecenia transportowe
Zarządzanie kosztami spedycji

Moduł umożliwia optymalizację kosztów spedycji w przypadku korzystania z firm zewnętrznych. Daje sposobność wybrania najtańszego sposobu spedycji w zależności od odległości, wagi przesyłki czy spedytora. Na koniec miesiąca można zaimportować rozliczenie ze spedytorem, aby zweryfikować jego poprawność w zakresie listy wysyłek oraz ich kosztu transportu.

Współpraca z firmami spedycyjnymi

Program można zintegrować z systemami komputerowymi firm spedycyjnych w zakresie generowania wydruków według określonych szablonów, generowania indywidualnych oznaczeń przesyłek dla każdego ze spedytorów, czy automatycznego rozliczania kwot pobrania.

EDI

Moduł daje możliwość elektronicznej wymiany dokumentów między kontrahentami wg standardu EDI (ang. Electronic Data Interchange). Dokumenty przesyłane w tym standardzie mogą być automatycznie importowane do systemów informatycznych kontrahentów. Wymiana EDI dotyczy faktur, zamówień oraz awizacji wysyłek.

WMS

Mapa magazynu

Moduł umożliwia wizualizację rozmieszczenia regałów na magazynie wraz z poziomem jego zatowarowania. Daje sposobność wyliczania odległości między obszarami magazynu oraz znajdowania optymalnej marszruty. Zapewnia magazynierowi podgląd aktualnego stanu towaru w wybranym obszarze hali. Pozwala również na wizualizację aktualnego stanu magazynowego w postaci kolorowej mapy hali.

Zlecenia magazynowe i stany na lokacjach

Moduł daje możliwość redagowania zleceń magazynowych: przyjęcia towaru, wydania towaru, podmiany towaru, dokładki towarów do lokacji poborowych, zlecenia sprzątania magazynu, zbiórki palet i opakowań. Pozwala na dostosowanie obiegu zleceń magazynowych do procesów funkcjonujących w firmie. Pozwala także na przechowywanie bieżącej informacji o stanie magazynu na wszystkich lokacjach w podziale na poszczególne partie towarowe.

Inwentaryzacja

Przy pomocy modułu możliwa jest bieżąca korekta błędnych stanów na lokacjach magazynowych i przeprowadzenie okresowej inwentaryzacji magazynu, bez konieczności wstrzymywania procesu wydawania i przyjmowania towaru. Prowadzenie inwentaryzacji wydań towaru umożliwia wyłapywanie ewentualnych pomyłek magazynierów w trakcie wydawania towaru. Pozwala także na cząstkową inwentaryzację magazynu, polegającą na chwilowym wyłączeniu danego asortymentu, dostawy lub partii towaru z obrotu. Zinwentaryzowana lokacja zostaje udostępniona do obrotu zaraz po zakończeniu jej weryfikacji.

Lokacje dynamiczne

Moduł umożliwia przypisywanie grupy rotacyjnej towarów do miejsc paletowych w regałach, zgodnie z analizą ABC liczoną według ilości pobrań towaru. Przejmuje zarządzanie rozmieszczeniem towarów na magazynie i w zależności od sezonowości obrotu generuje zlecenia przesunięć tak, aby produkty stały na właściwym miejscu. Umożliwia również takie oznaczenie towaru, aby nie zmieniał on miejsca w magazynie i był stale przypisany do wybranych lokacji. Moduł wspiera także zarządzanie paletami niewymiarowymi (np. 1100×1200 mm w regałach przeznaczonych dla palet EURO).

Generator marszruty

Moduł daje sposobność planowania optymalnej ścieżki przejścia dla magazynierów wg różnych kryteriów, np. najkrótsza droga do pokonania, najkrótszy czas realizacji zlecenia lub optymalne rozłożenie na palecie (najcięższe produkty szykowane jako pierwsze). Minimalizuje również puste przebiegi operatorów wózków widłowych. Wpływa na takie rozmieszczenie towarów w magazynie, aby skrócić czas ich szykowania, zgodnie z wcześniej przyjętą strategią. Pozwala na bieżące korygowanie rozmieszczenia asortymentu na magazynie, wykorzystując w tym celu codzienne analizy obrotu towarów.

Obsługa partii towarów

Jest to mechanizm umożliwiający śledzenie ruchu poszczególnych partii towarów, opisanych konkretnymi cechami: numerami partii produkcyjnej, datą ważności. Ma to szczególne znaczenia np. w branży spożywczej, gdyż pozwala na monitorowanie terminów przydatności do spożycia.

Statystyki pracy magazynierów

Moduł wspiera kadrę kierowniczą w zakresie oceny pracowników. Dzięki analizom Kierownik Magazynu może zidentyfikować pracowników najlepiej i najgorzej wykonujących swoje obowiązki i rzetelnie określić normy pracy w magazynie. Dzięki zleceniom magazynowym i rejestracji operacji dla każdego z nich, a także dzięki ewidencji rzeczywistego czasu ich wykonania, moduł dostarcza wszelkich informacji potrzebnych do naliczania płac w trybie akordowym. Ponadto moduł umożliwia rejestrowanie różnego rodzaju prac dodatkowych, wykonywanych przez magazyniera, niezbędnych do płynnego funkcjonowania magazynu, które mogą mieć wpływ na ocenę pracownika, np. układanie kartonów na paletach, rozcinanie folii, zbieranie pustych palet. Dzięki temu modułowi zarejestrowany jest czas, w którym nie było zleceń do realizacji lub magazynier był wylogowany z urządzenia przenośnego, np. podczas przerwy. Jest to podstawowe narzędzie do podejmowania decyzji o koniecznych zmianach w zespole obsługującym magazyn.

Panel pakowania

Jest to mechanizm wykorzystywany na stanowisku pracy pakowacza (typu desktop). Pakowacz po sczytaniu numeru kodu kreskowego otrzymuje informację z jakich towarów zamówienie powinno się składać i czy wymaga ono dodatkowych działań (np. jest to zamówienie częściowe, na które składać się będzie druga partia lub konieczne jest dołożenie dokumentacji do zamówienia). Rozwiązanie umożliwia na weryfikację kompletności zamówienia.

Zarządzanie zleceniami magazynowymi

Moduł wspomaga kadrę kierowniczą w reakcji na ciągłe zmiany zachodzące w magazynie, takie jak nagły skok ilości zamówień, priorytetowe wydania, brak lokacji poborowych itp.
Służą temu specjalne mechanizmy uruchamiane w tych sytuacjach:

 • właściwe zarządzanie priorytetami zleceń, aby w pierwszej kolejności wykonać najpotrzebniejsze prace
 • podział realizacji pilnego zlecenia na kilku magazynierów
 • komasacja wielu drobnych zleceń w jedno (multipicking)
 • wykorzystanie dynamicznych miejsc poborowych
 • częściowe przygotowanie zleceń magazynowych

Dzięki powyższym mechanizmom wyeliminowane zostaje ryzyko niezrealizowania zaplanowanych prac. Oprócz tego moduł ten automatycznie uruchamia szereg procedur zapewniających płynną pracę magazynu przy deficycie lokacji poborowych, bez konieczności ingerencji Kierownika Magazynu w kolejność i sposób realizacji zleceń magazynowych. Moduł wspiera zarządzanie regałami wielorzędowymi (na przykład double-deep) z pełną kontrolą kolejności zleceń magazynowych tak, aby wszystkie zadania wykonać jak najmniejszym nakładem pracy. Rozwiązanie to pozwala na znaczne zwiększenie liczby lokacji paletowych na tej samej powierzchni magazynowej, w porównaniu ze standardowym układem jednorzędowym.

Monitor magazynu

To narzędzie przeznaczone dla kadry kierowniczej, służące do prowadzenia statystyk pracy magazynu. Informuje o zdarzeniach krytycznych, wymagających obsługi w pierwszej kolejności, np. zidentyfikowany błąd w ilości towaru na lokacji oraz o bieżącym stanie magazynu, np. liczba wolnych lokacji paletowych w podziale na rozmiary lokacji. Informacje, które mają być wyświetlane w monitorze magazynu są konfigurowalne i uzgadniane z każdym klientem indywidualnie, aby jak najlepiej wspomagać procesy decyzyjne Kierownika Magazynu.

Obsługa zleceń magazynowych na urządzeniach mobilnych

Moduł umożliwia realizację zleceń magazynowych przy użyciu urządzeń przenośnych typu Hand-held, współpracujących online z bazą danych, dzięki czemu kierownik magazynu otrzymuje informację o rzeczywistym postępie prac. Daje również sposobność ciągłej zmiany priorytetów zadań wykonywanych przez magazynierów, optymalizując tym samym pracę magazynu. Zapewnia także stały kontakt kierownika z magazynierami za pośrednictwem wbudowanego w module komunikatora. Dzięki możliwości pracy z wykorzystaniem kodów kreskowych i RFID moduł eliminuje pomyłki i przyspiesza pracę w trakcie inwentaryzacji towarów.

Multipicking

To mechanizm, który umożliwia realizowanie zbiórki wielu zamówień składających się z kilku pozycji lub ich fragmentów jednocześnie. Ma to zastosowanie w przypadku występowania licznych zamówień, które składają się z niewielu pozycji. Pozwala to bardziej efektywnie zaplanować pracę magazyniera.

Packinglisty

Rozwiązanie jest szczególnie użyteczne dla firm dystrybucyjnych, których klienci wymagają wiedzy, co dokładnie znajduje się w dostarczanych im przesyłkach. Lista pakunkowa stanowi załącznik do dokumentów przewozowych, który pozwala określić elementy znajdujące się na poszczególnych paletach i paczkach. Daje to możliwość zweryfikowania zawartość dostawy jeszcze przed jej rozpakowaniem. Packinglista sprawdza się szczególnie w przypadku obsługi firm produkcyjnych, ponieważ pozwala na szybkie znalezienie elementu lub detalu potrzebnego do realizacji otwartego zlecenia produkcyjnego. Funkcja ta umożliwia również szybkie rozpatrywanie nieuzasadnionych reklamacji, dotyczących niekompletnych dostaw.

Kontrola załadunku

Moduł pozwala na weryfikację kompletności poszczególnych załadunków towaru. Kontrola załadunku odbywa się w trakcie pakowania towarów na środek transportu firmy przewozowej przy pomocy handheldów. Rozwiązanie pozwala wyeliminować pomyłki i braki w procesie załadunku towarów, dając pewność, że wszystko zostało zapakowane bez pominięcia ani jednej paczki.

Magazyny podrzędne

Rozwiązanie daje możliwość prowadzenia w ramach jednego magazynu fizycznego wielu magazynów logicznych. Moduł uwzględnia przesunięcia w tle między tymi magazynami. Magazyny podrzędne to mechanizm niezbędny w prowadzeniu np. magazynów komisowych, w których ułatwia zarządzanie towarem należącym do różnych podmiotów gospodarczych. Pozwala też efektywnie wykorzystać powierzchnię magazynową, bez konieczności wydzielania różnych stref.

ECOMMERCE

OBSŁUGA BOK

Odpowiednio skonfigurowane moduły z obszarów CRM oraz Workflow i Obieg Dokumentów pozwalają na sprawne zarządzanie całością komunikacji z klientem. Mail, telefon, czat, wizyty na stronie – wszystko jest gromadzone w jednym rozwiązaniu. Zgłoszenia od klienta, dotyczące zwrotów czy reklamacji, są procedowane w zespole Biura Obsługi Klienta w sposób płynny, z zachowaniem standardów czasów odpowiedzi i klarowności komunikacji z klientem. Podobnie wszelkie rozmowy dotyczące uszczegółowienia zamówienia (np. kolory czy wersje produktów, obsługa uwag do zamówienia). Wszelkie informacje do klienta o zamówieniach, zmianach ich statusu czy śledzenia przesyłki są generowane automatycznie, aby telefonów do firmy czy wiadomości wymagających odpowiedzi ludzkiej było możliwie jak najmniej.

Dedykowana platforma sprzedaży B2B

W zakresie rozwiązań dla dystrybutorów i firm handlowych zwykłe rozwiązania sklepów internetowych są zazwyczaj niewystarczające. Charakter sprzedaży w każdej branży jest inny. Partnerzy biznesowi inaczej formułują swoje oczekiwania i zwracają uwagę na różne elementy oferty. Dlatego zazwyczaj rozwiązania z tego zakresu tworzone są jako bardziej zaawansowane systemy dedykowane.

Projektowanie takiego rozwiązania zaczyna się od zdefiniowania celów biznesowych, jakie mają być osiągnięte dzięki wykorzystaniu platformy B2B. Następnie realizowane jest makietowanie funkcjonalne systemu (z punktu widzenia użytkownika – klienta, administracja danymi odbywa się w systemie Sente S4). W zależności od złożoności projektu, wybierana jest technologia: Magento, OroCommerce, czy system dedykowany od podstaw. Czasami drobne szczegóły mogą zdecydować, że danej technologii (gotowego rozwiązania) nie da się użyć (np. złożone algorytmy wyliczania cen za dostawę, rabatowanie progresywne itd). Wdrożenia oparte na platformach Magento czy OroCommerce realizowane są z partnerami Sente, którzy specjalizują się w tych technologiach. Wdrożenia dedykowane tworzone w technologii PHP realizowane są przez zespoły Sente.

WORKFLOW, ZARZĄDZANIE PERSONELEM ORAZ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

Rozwiązanie dla firm dystrybucyjnych czerpie z takich modułów systemu Sente S4 takich jak: Workflow, Zarządzanie Personelem oraz Finanse i Księgowość, dostosowując dostępne w nich funkcje do specyfiki firm z tej branży. Tak opracowane rozwiązania pozwala na obsługę wszystkich procesów biznesowych w jednym miejscu i stały dostęp do danych.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Sente

Skontaktuj się

Przykłady projektów

Novoterm

Sente S4 zwiększa wydajność magazynu dystrybutora armatury sanitarnej

25%

realny wzrost wydajności magazynu

RAW-POL

Jedna platforma ERP, WMS, CRM dla branży dystrybucyjnej

40%

mniejsze koszty składowania

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Sente

Skontaktuj się