Dystrybucja

System dla handlu i dystrybucji

zawiera w sobie rozwiązania z zakresu ERP, WMS, CRM, pozwalając zarządzać kluczowymi obszarami biznesowymi firm z tej branży.

Zwiększenie potencjału sprzedażowego

Efektywne wdrożenie sprzedaży wielokanałowej

Rozwiązania ERP dla dystrybucji

 pozwalają na integrację wszystkich wykorzystywanych kanałów sprzedaży (platformy internetowe, sklepy stacjonarne, telecentra, marketplace, sprzedaż bezpośrednia) oraz dostarcza narzędzi do zintegrowanego zarządzania ofertą handlową oraz obsługi klienta biznesowego. Dzięki temu klienci w każdym momencie kontaktu z firmą doświadczają spójnych standardów obsługi oraz warunków sprzedaży.

Skontaktuj się z naszym ekspertem >>

Obsługa klienta jest najważniejsza

Informacje związane z gospodarką magazynową, zaopatrzeniem, sprzedażą i realizacją zamówień są gromadzone przez

 system ERP dla dystrybucji

co pozwala na ich bieżące analizy i błyskawiczne reagowanie na potrzeby klientów. Klienci mogą składać zamówienia w najwygodniejszy dla siebie sposób – poprzez platformę B2B, u przedstawicieli handlowych, przesyłając plik z zamówieniem. Zamówienia pochodzące z różnych źródeł są obsługiwane w jednym systemie, co zdecydowanie ułatwia pracę działu obsługi klienta i wsparcia sprzedaży.

Planowanie zaopatrzenia

Zapewnienie ciągłej dostępności towaru przy jednoczesnej redukcji złogów magazynowych to wyzwanie, z którym mierzą się firmy handlowe.

System ERP dla handlu

 pozwala na trafną estymację zapotrzebowania uwzględniając sezonowość, promocje i zmienny popyt dla poszczególnych branż oraz specyfiki danego biznesu.

Nieograniczone możliwości rozwoju

Zakupy w B2B

System ERP dla dystrybucji

pozwala na bieżące śledzenie umów z dostawcami i monitorowanie cen katalogowych. System podpowiada najkorzystniejszego w danym momencie dostawcę na podstawie określonych parametrów – rodzaju zapotrzebowania, cen i czasu dostawy.

Skontaktuj się z naszym ekspertem >>

Optymalizacja procesów w magazynie

System WMS pozwala na błyskawiczne przyjęcia i wydania, wspiera zarządzanie rozmieszczeniem towaru, przydziela zadania poszczególnym pracownikom oraz wyznacza działania służące do optymalnej kompletacji wydań. Wszystkie procesy magazynowe są zoptymalizowane, co przekłada się na maksymalizację wydajności magazynu firmy dystrybucyjnej.

Jedna platforma ERP, WMS, CRM dla dystrybucji

Rozwiązanie Sente dla branży dystrybucyjnej to narzędzia i funkcjonalności dostosowane do specyfiki tego typu firm.

 ERP dla handlu

 powstało na bazie systemu Teneum X, dlatego oprócz dedykowanej warstwy zaprojektowanej specjalnie dla firm dystrybucyjnych, stanowi wsparcie we wszystkich standardowych obszarach, jakie oferuje oprogramowanie klasy WMS, CRM i ERP.

Elementy rozwiązania dla firm dystrybucyjnych

Handel i dystrybucja oraz CRM

System Teneum X dostarcza kompletnego zestawu funkcji, pozwalających na zarządzanie całościowym procesem sprzedaży. Obszar CRM umożliwia efektywne pozyskiwanie klientów i budowanie ich przewiązania. Natomiast funkcje dostępne w obszarze Handel i dystrybucja służą realizacji wszelkich zadań związanych z bieżącą obsługą klienta: kontaktem z klientem, przyjmowaniem zamówień, procesem ich realizacji w magazynie, zarządzaniem zwrotami i reklamacjami itp.

WMS

Inteligentny system zarządzania magazynem pozwala na zwiększenie wydajności procesu obsługi zamówień, optymalizację wykorzystania powierzchni, redukcję złogów magazynowych i wyeliminowanie błędów. System Teneum X w obszarze WMS pozwala na implementację algorytmów dostosowanych do specyfiki przedsiębiorstwa, dzięki czemu firma dystrybucyjna może maksymalnie wykorzystać potencjał powierzchni magazynowej, którą dysponuje.

SPRZEDAŻ INTERNETOWA

Handel na rynku B2B ewoluuje. Tradycyjny model sprzedaży relacyjnej oparty o zespół handlowców jest coraz częściej uzupełniany lub wręcz  zastępowany sprzedażą internetową. Z tego względu rośnie zapotrzebowanie na zintegrowane rozwiązania wspierające obsługę wielokanałowej sprzedaży w firmach dystrybucyjnych. Takim narzędziem jest system Teneum X.

ZAOPATRZENIE

Zapewnienie stałej dostępności towarów i optymalizacja wykorzystania powierzchni magazynowej, to podstawowy cel dla firm dystrybucyjnych. System Teneum X w obszarze Zaopatrzenie pozwala optymalizować proces zarządzania łańcuchem dostaw. Rozwiązanie umożliwia generowanie precyzyjnych prognoz sprzedaży, na podstawie których można planować zaopatrzenie, zarówno w perspektywie długoterminowej, jak i krótkoterminowej.

WORKFLOW, ZARZĄDZANIE PERSONELEM ORAZ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

Rozwiązanie dla firm dystrybucyjnych czerpie z takich modułów systemu Teneum X takich jak: WorkflowZarządzanie Personelem oraz Finanse i Księgowość, dostosowując dostępne w nich funkcje do specyfiki firm z tej branży. Tak opracowane rozwiązania pozwala na obsługę wszystkich procesów biznesowych w jednym miejscu i stały dostęp do danych.

ERP DLA DYSTRYBUCJI W PLANOWANIU ZAOPATRZENIA

Jak wykorzystać system ERP do planowania zaopatrzenia w dystrybucji i handlu B2B?

Konsumenci w handlu B2B oczekują bezbłędnej i natychmiastowej realizacji zamówień. Głównym kryterium zakupowym klientów firm dystrybucyjnych coraz częściej nie jest cena, a dostępność towarów i czas realizacji zleceń. Jeśli Twój klient nie znajdzie u Ciebie towaru, który jest mu potrzebny, to kupi go u konkurencji. Jak uniknąć takiej sytuacji? Przeanalizować dane, zaprognozować sprzedaż i zaplanować zaopatrzenie. W każdym z tych kroków pomoże wyposażony w odpowiednie algorytmy system ERP.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Odpowiednio zaprojektowany system ERP z wyprzedzeniem informuje, które produkty mogą stanowić wąskie gardło w procesie magazynowania czy sprzedaży. Algorytmy monitorujące stany towarów mogą “przeczesywać” magazyn w celu identyfikacji potencjalnych złogów – towarów, na które za określony czas nie będzie już popytu lub się przeterminują. Takie rozwiązanie pozwoli Ci mieć pełną kontrolę nad zapasami, które aktualnie posiada Twoja firma. Dostarcza również z odpowiednim wyprzedzeniem informacji, które pozwalają podejmować kroki w celu minimalizacji ryzyka powstania złogów – np. organizować promocje na wskazane przez system towary. Dopiero mając pełną kontrolę nad posiadanymi zapasami możesz przejść do kolejnych kroków optymalizujących łańcuch dostaw: pogłębionych analiz sprzedaży i prognozowania zaopatrzenia.

Krok 1: analiza

Aby zaprognozować popyt na poszczególne produkty, musisz przeanalizować dane historyczne dotyczące sprzedaży w Twojej firmie – wartości sprzedaży produktów w poszczególnych latach, kwartałach i miesiącach. Następnie, schodząc poziom niżej, powinieneś zidentyfikować wszelkie odchylenia od normy i znaleźć ich przyczynę. Ważne będą nie tylko wartości poszczególnych zmiennych, ale również korelacje między nimi. Np. zestawienie skoków sprzedaży z sezonowością w poszczególnych branżach i organizowanymi w danych miesiącach promocjami pozwoli Ci zidentyfikować, co przyczyniło się do odchyleń w poziomach sprzedaży w danym okresie.

Prognoza sprzedaży i planowanie zaopatrzenia

Czynników, które mogą mieć wpływ na estymację poziomu sprzedaży w poszczególnych okresach, jest wiele. Najpierw powinieneś je zidentyfikować. Kolejny krok, to decyzja: które z nich są najistotniejsze z perspektywy Twojego biznesu? Analiza wszystkich dostępnych parametrów jest nieefektywna.

Dane powinny być badane nie tylko pod względem ilościowym, ale również (o ile to możliwe) w ujęciu jakościowym. Na przykład analizy sprzedaży generowanej na przestrzeni kilku ostatnich lat przez grupę kluczowych klientów można zestawić z innymi zmiennymi, takimi jak odpowiednie dla ich branż trendy oraz plany rozwojowe. Te ostatnie mogą mieć szczególne znaczenie w budowaniu długofalowej relacji z Twoimi najważniejszymi klientami. Niezrealizowanie dużych zamówień (np. wynikających z inwestycji strategicznych klientów) tej grupy kontrahentów może mieć dotkliwe konsekwencje – utratę najbardziej wartościowych kontraktów. Natomiast wyjście im naprzeciw (np. zapytanie na początku roku o plany rozwojowe z prośbą o estymację planowanych zakupów powyżej konkretnej kwoty) i zapewnienie dostępności towaru niezależnie od sytuacji może zauważalnie zaprocentować.

Tak przeanalizowane dane pozwolą z dużym prawdopodobieństwem oszacować popyt na poszczególne produkty i na tej podstawie właściwie zaplanować zaopatrzenie.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Sente

Skontaktuj się

Przykłady projektów

Novoterm

Sente zwiększa wydajność magazynu dystrybutora armatury sanitarnej

25%

realny wzrost wydajności magazynu

RAW-POL

Jedna platforma ERP, WMS, CRM dla branży dystrybucyjnej

40%

mniejsze koszty składowania

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Sente

Skontaktuj się