Dla Akcjonariuszy

Strona przeznaczona dla Akcjonariuszy spółki Sente S.A. Gromadzi wszystkie najważniejsze informacje o spółce oraz zapewnia dostęp do dokumentów dla Akcjonariuszy.

O spółce Sente S.A.

Szczegółowe dane oraz kapitał

Informacje dla Akcjonariuszy spółki Sente S.A., zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000942929.

Kapitał akcyjny Sente S.A.

Wysokość kapitału akcyjnego wynosi: 3 223 000,00 złotych.

Porozmawiajmy o inwestycjach

Kontakt dla inwestorów

Potencjalnych inwestorów prosimy o kontakt ze wskazanymi osobami:

Daniel Urban
email: d.urban@sente.pl
Telefon: +48 609 380 788

Jakub Czyżkowski, email: j.czyzkowski@sente.pl
Telefon: +48 607 884 963

Kontakt z biurem

Jeśli chcesz porozmawiać o inwestycjach lub o innych kwestiach związanych ze spółką Sente S.A., skontaktuj się z naszym biurem:

Telefon: 71 78 47 900
email: kontakt@sente.pl

Szczegóły dotyczące akcjonariatu

Rejestr Akcjonariuszy

Rejestr akcjonariuszy spółki Sente S.A. prowadzony jest przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274307, NIP 1070006735, REGON 14087126, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 400 000,00 złotych, w całości opłaconym.

Materiały dla Akcjonariuszy

Wszelkie materiały dla Akcjonariuszy spółki Sente S.A., takie jak: sprawozdania, projekty uchwał, uchwały, protokoły, dostępne są tutaj.

Jeśli będąc Akcjonariuszem, nie masz dostępu do zawartości linku, należy zgłosić się do biura spółki.

Przykłady projektów

Quiosque

W nowej szacie informatycznej - kompletny system obsługi retail i omnichannel

300%

Wzrost sprzedaży w kanale eCommerce

Novoterm

Jedna platforma ERP, WMS, CRM dla branży dystrybucyjnej

30%

wzrost wartości wysyłanych przesyłek

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Sente

Skontaktuj się