Cyfrowe archiwum – błyskawiczny dostęp i zarządzanie dokumentacją dzięki systemowi Sente

100%

zwiększenie zatrudnienia w 3 miesiące

10

minut zajmuje uzyskanie zdolności operacyjnej przez nowego pracownika

Najważniejsze wyzwania

wsparcie Centrum Zarządzania Dokumentami, z uwzględnieniem dużej skali dokumentacji przetwarzanej przez docFlow

wsparcie Centrum Zarządzania Dokumentami, z uwzględnieniem dużej skali dokumentacji przetwarzanej przez docFlow

zarządzanie magazynem wysokiego składowania

uwzględnienie zasad związanych z bezpieczeństwem dokumentacji i ochroną danych

koordynacja procesów archiwizacyjnych

koordynacja procesów archiwizacyjnych

zarządzanie magazynem wysokiego składowania

uwzględnienie zasad związanych z bezpieczeństwem dokumentacji i ochroną danych

Co wdrożyliśmy

Obsługa obiegu dokumentacji

System zapewnia całościową obsługę przechowywanej dokumentacji, pozwala na śledzenie poszczególnych etapów jej przetwarzania oraz nadzoruje ochronę danych.

Kontrola poprawności przyjmowanych dokumentów

Rozwiazanie ma za zadanie błyskawiczne wychwycenie niezgodności między specyfikacją dostawy, a rzeczywistym stanem dostarczonej do archiwum dokumentacji.

Zarządzanie kategoryzacją dokumentów

Na podstawie specyfikacji tworzone są kategorie atrybutów przypisywane dokumentom w systemie (np. umowa, wniosek, wezwanie, etc). Pozwala to na uproszczoną indeksację i wyszukiwanie, co z kolei skutkuje sprawną obsługą zamówień klienta.

Monitorowanie indywidualnej indeksacji

Po zeskanowaniu i przypisaniu atrybutów wszystkich dokumentów dotyczących jednej osoby lub podmiotu dana teczka trafia do kartonu, który oznaczany jest indywidualnym kodem.

Konfigurowalne rozwiązania

System został zaprojektowany w taki sposób, by firma docFlow jako klient i aktywny użytkownik mogła we własnym zakresie modyfikować i rozwijać go zgodnie ze swoimi potrzebami.

Powrót do listy projektów

Porozmawiajmy o twoim biznesie

Skontaktuj się