Wykorzystanie zintegrowanego systemu informatycznego w obrocie zbożami i nawozami

100%

identyfikowalność partii wyrobów

2x

szybsza obsługa przyjęć zbóż do magazynu

5x

szybsze rozliczanie programu lojalnościowego

Najważniejsze wyzwania

obsługa kluczowych obszarów biznesowych firmy

obsługa kluczowych obszarów biznesowych firmy

usprawnienie procesów sprzedażowych i zakupu zbóż

umożliwienie sporządzania przekrojowych analiz

zintegrowanie bazy danych pomiędzy oddziałami, hurtowniami i sklepami detalicznymi firmy

zintegrowanie bazy danych pomiędzy oddziałami, hurtowniami i sklepami detalicznymi firmy

usprawnienie procesów sprzedażowych i zakupu zbóż

umożliwienie sporządzania przekrojowych analiz

Co wdrożyliśmy

Pobierz pełne case study

Obsługa cenników skupu

Rozwiązanie wylicza ceny zbóż, uwzględniając ceny bazowe lub umowy z klientami oraz laboratoryjne parametry jakościowe zboża.

Kontrola kosztów wynikających z osuszki

System pozwala założyć, a następnie rozliczyć rezerwy związane ze zmianą parametrów przechowywanego zboża, wynikających z procesu naturalnego odparowywania.

Kontrola jakości zboża

System zbiera dane dotyczące jakości zboża (poziom zanieczyszczeń, wilgotność), nie dopuszcza do sprzedaży zbóż o nieodpowiedniej jakości, kieruje poszczególne partie do czyszczenie/suszenia/zwrotu.

Rozliczenia kontraktów barterowych

Rozwiązanie obsługuje umowy barterowe z rolnikami, w tym rozliczenia zakupów nawozów i innych materiałów do produkcji rolnej oraz skupu zboża bezgotówkowo z uwzględnieniem indywidualnych umów oraz cenników zależnych od parametrów zbóż.

Ewidencja i rozliczenie kontraktów zbożowych

System dostarcza informacji o kontraktacji: dane kontrahenta, wielkości planowanego zbioru, rodzaju skupowanego zboża, ustalona cena oraz innych warunków. Pozwala to kontrolować proces kontraktacji oraz ilość zakontraktowanego zboża w porównaniu do potrzeb.

Obsługa materiałów niebezpiecznych (ADR)

Rozwiązanie zapewnia spełnienie wymogów związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych (np. nawozów), uzupełniając dokumenty magazynowe i sprzedażowe o informacje wymagane przepisami prawnymi.

Obsługa sprzedaży w punktach detalicznych

Rozwiązania wspierają sprzedaż w sklepach firmowych, w tym obsługę klienta indywidualnego oraz optymalizację stanów magazynowych w poszczególnych oddziałach.

Integracja z Buyer

System jest zintegrowany z rozwiązaniami Buyer w zakresie obsługi programów lojalnościowych, automatycznie wymieniając dane z ich serwerami wymaganymi do naliczania punktów dla poszczególnych klientów.

Kompletacja nawozów i identyfikacja partii

Rozwiązanie zarządza sprzedażą nawozów oraz obsługuje kompletację mieszanek nawozów wraz z pełną identyfikacją partii, z jakich pochodzą ich poszczególne elementy składowe.

Integracja z wagą

Dane pochodzące z procesu ważenia zboża na wadze samochodowej są automatycznie importowane do systemu, co pozwala na bieżącą kontrolę zgodności dostaw z zamówieniami.

System premiowania dla handlowców

System wspiera gromadzenie danych sprzedażowych oraz rozliczanie targetów i premii dla rozbudowanej siatki przedstawicieli handlowych.

Automatyczne wystawianie faktur RR

System przechowuje niezbędne dane potrzebne do przygotowania oraz rozliczania tego dokumentów RR – faktur pochodzących od rolników ryczałtowych.

Poznaj szczegóły projektu:

Powrót do listy projektów

Porozmawiajmy o twoim biznesie

Skontaktuj się