Produkcja olejów pod kontrolą rozwiązań Sente S4

100%

kontroli nad procesem produkcji

2x

szybszy proces planowania produkcji

100%

identyfikacji partii wyrobów

Najważniejsze wyzwania

skrócenie czasu planowania i raportowania produkcji

skrócenie czasu planowania i raportowania produkcji

wzrost efektywności w obszarze sprzedaży i obsługi klientów

możliwość szybkiego rozliczenia produkcji oraz kalkulacji kosztów wytworzenia produktów

usprawnienie procesu wymiany informacji pomiędzy działami i jednostkami w ramach grupy

optymalizacja procesu planowania zaopatrzenia

usprawnienie procesu wymiany informacji pomiędzy działami i jednostkami w ramach grupy

optymalizacja procesu planowania zaopatrzenia

wzrost efektywności w obszarze sprzedaży i obsługi klientów

możliwość szybkiego rozliczenia produkcji oraz kalkulacji kosztów wytworzenia produktów

dostarczenie osobom zarządzającym bieżących informacji strategicznych

dostarczenie osobom zarządzającym bieżących informacji strategicznych

Co wdrożyliśmy

Pobierz pełne case study

Planowanie produkcji

System generuje informacje na temat bieżącej sytuacji produkcyjnej na podstawie stanów poszczególnych towarów, danych pochodzących ze złożonych zamówień, zamówień w dostawie itp. Dzięki temu produkcja jest zaplanowana znacznie szybciej, a pracownicy nie muszą ręcznie weryfikować danych.

Planowanie zaopatrzenia

W systemie określone są stany minimalne poszczególnych surowców. Kiedy ich zużycie zbliża się do zdefiniowanego poziomu, system wysyła powiadomienia o konieczności złożenia zamówienia.

Kontrola jakości i pełna identyfikowalność wyrobów

System wspiera pracę laboratorium poprzez automatyzację procesu kontroli poszczególnych wyrobów oraz pełną identyfikowalność partii w każdym realizowanym zamówieniu.

Optymalizacja kosztów produkcji

Rozwiązanie monitoruje wszystkie etapy produkcji i dostarcza informacji na temat rzeczywistego kosztu wytworzenia towarów. W momencie planowania znany jest przybliżony koszt produkcji według receptur i obecnie dostępnych na magazynie surowców.

Optymalizacja rentowności

System dostarcza szczegółowych analiz rentowności sprzedaży, na podstawie których możliwe jest podejmowanie działań w obszarze sprzedaży i zakupów zwiększających ich opłacalność.

Kontrola nad informacjami w spółce akcyjnej

Informacje na temat sprzedaży, finansów, zakupów i rozliczeń poszczególnych podmiotów są w pełni dostępne w systemie. Zarząd firmy ma stały dostęp do raportów i analiz dających pełen wgląd w bieżącą sytuację finansową poszczególnych jednostek.

Jednorodne środowisko dla księgowości wielopodmiotowej

Wdrożenie rozwiązania w całej grupie TEDEX ujednoliciło zasady prowadzenia księgowości w poszczególnych spółkach. Spójny system ułatwia wprowadzanie do grupy nowych spółek oraz pozwoliło na uwspólnienie kartotek.

Poznaj szczegóły projektu:

Powrót do listy projektów

Porozmawiajmy o twoim biznesie

Skontaktuj się