Sprawna dystrybucja armatury sanitarnej z systemem Sente

42%

dynamika wzrostu przychodów rok po wdrożeniu

100%

automatyzacja wymiany danych z klientami i partnerami

30%

więcej wysyłanych zamówień bez konieczności zwiększania zatrudnienia

Najważniejsze wyzwania

usprawnienie procesu sprzedaży do dużych, sieciowych klientów

usprawnienie procesu sprzedaży do dużych, sieciowych klientów

wyeliminowanie powtarzalnych czynności

zwiększenie szybkości realizacji zamówień

wsparcie planowania zakupów

automatyzacja procesu składania zamówień

wsparcie planowania zakupów

automatyzacja procesu składania zamówień

wyeliminowanie powtarzalnych czynności

zwiększenie szybkości realizacji zamówień

Co wdrożyliśmy

Pobierz pełne case study

Automatyzacja procesu składania zamówień

Wprowadzenie EDI (elektronicznej wymiany dokumentów) uprościło proces wymiany informacji o zamówieniach i przyspieszyło ich składanie oraz realizację.

Sprawny przepływ informacji o zamówieniach

Po wprowadzeniu niezbędnych danych w systemie samoczynnie tworzona jest cała niezbędna do obsługi procesu dokumentacja magazynowa, listy przewozowe dla firmy spedycyjnej oraz faktury.

Eliminacja czynności powtarzalnych

Dzięki wdrożonym rozwiązaniom pracownicy administracyjni mogą zająć się innymi zadaniami, a dział sprzedaży zamiast skupiać się na realizacji zleceń może skierować swoje siły na poszukiwanie nowych klientów.

Automatyzacja generowania skorygowanych faktur

Elementy rozwiązania Sente przeznaczone do obsługi procesów księgowych pozwalają na sprawne i natychmiastowe wykonywanie takich zmian w dokumentach finansowych.

Obsługa znakowania poszczególnych klientów

System przechowuje kody produktów poszczególnych odbiorców. Podczas realizacji i rozliczeń zamówień następuje swego rodzaju tłumaczenie z „języka” kodów danego marketu na „język” systemu obsługującego Novoterm.

Planowanie zamówień towarów importowanych

System ERP opierając się na danych historycznych dotyczących realizowanych zamówień i sprzedaży w zależności od danego okresu prognozuje ilości danych kategorii asortymentu, jakie są potrzebne do zapewnienia ciągłości sprzedaży.

Pilnowanie warunków umowy

Rozwiązania posiadają funkcje kontrolne i zabezpieczające dostępność towaru według umów zawartych z konkretnymi firmami. System „zna” warunki współpracy z każdym odbiorcą i „pilnuje”, aby były właściwie realizowane

Systemowe wsparcie spedycji

Pełna automatyzacja wymiany danych z systemem spedytora sprawia, że po przyjęciu do systemu zamówienia, firma transportowa otrzymuje dokumenty przewozowe wraz z kompletem danych na temat tego, kiedy oraz jakie ilości towaru ma odebrać od dystrybutora oraz dokąd je dostarczyć.

Poznaj szczegóły projektu:

Powrót do listy projektów

Porozmawiajmy o twoim biznesie

Skontaktuj się