System Sente wspiera produkcję polskich pomidorów w firmie Polskie Pomidory (grupa Citronex)

100%

kontrola nad jakością produkcji pomidorów

10ha

powierzchni produkcyjnej, w pełni zarządzanej przez system

100%

dostęp do analiz i raportów dotyczących kosztów produkcji

Najważniejsze wyzwania

stała kontrola kosztów i określenie rzeczywistego kosztu wytworzenia produktu

stała kontrola kosztów i określenie rzeczywistego kosztu wytworzenia produktu

prawidłowe ewidencjonowanie surowców

ograniczeniu czasu wprowadzania danych do programu do prowadzenia księgowości

cięgłe śledzenie rentowności produkcji

cięgłe śledzenie rentowności produkcji

prawidłowe ewidencjonowanie surowców

ograniczeniu czasu wprowadzania danych do programu do prowadzenia księgowości

Co wdrożyliśmy

Pobierz pełne case study

Kontrola kosztów produkcji

System zarządzania produkcją dostarcza wszelkich danych potrzebnych do określenia rzeczywistych kosztów produkcji, co pozwala monitorować jej rentowność.

Spełnienie wymogów produkcji spożywczej

Rozwiązania zostały dostosowane do wymogów produkcji spożywczej poprzez np. generowanie dokumentów rejestrujących odpoarowywanie wody z pomidorów.

Raportowanie i analizy

System wyposażony został w narzędzia do raportowania, co pozwala na dokładne wyliczenie kosztów na poziomie funkcjonalności finansowo-księgowej.

Obsługa rezerwacji i blokad towarów

Dojrzewanie pomidorów to czasochłonny proces, dlatego w systemie zaimplementowane zostały mechanizmy, pozwalające na rezerwację produktów będących w fazie wzrostu na potrzeby konkretnych zamówień.

Kontrola stanu opakowań

Rozwiązania pozwalają na rejestrowanie dokumentów magazynowych ewidencjonujących obrót opakowaniami wraz z automatycznym naliczeniem kaucji, a także jej rozliczeniem.

Śledzenie ruchu towarów

System odzwierciedla ruch towarów za pomocą obiegu dokumentów magazynowych, dzięki czemu możliwe jest spełnienie wymogu, niezbędnego ze względu na wskaźniki jakościowe i normy bezpieczeństwa produktów żywnościowych.

Usprawnienie przepływu danych

Raz naniesione w systemie dane są dostępne na zamówieniu, dokumencie magazynowym oraz na fakturze. System również automatycznie księguje dokumenty.

Poznaj szczegóły projektu:

Powrót do listy projektów

Porozmawiajmy o twoim biznesie

Skontaktuj się