Wdrożenie systemu ERP u dystrybutora artykułów, akcesoriów i materiałów biurowych

6x

krótszy czas kompletacji zamówień

10x

więcej produktów bez zmiany powierzchni magazynu

1

magazyn centralny, zamiast 10 mniejszych

Najważniejsze wyzwania

wdrożenie jednego systemu zarządzającego wielopodmiotową organizacją

wdrożenie jednego systemu zarządzającego wielopodmiotową organizacją

usprawnienie procesów magazynowych poprzez zapewnienie identyfikowalności towaru

integracja kanałów sprzedaży on-line i off-line

możliwość dostosowania rozwiązań do unikalnych procesów

możliwość dostosowania rozwiązań do unikalnych procesów

usprawnienie procesów magazynowych poprzez zapewnienie identyfikowalności towaru

integracja kanałów sprzedaży on-line i off-line

Co wdrożyliśmy

Pobierz pełne case study

Wielofirmowość ujęta w jeden spójny system

System ERP umożliwił pracę w jednym rozwiązaniu dwóch różnych podmiotów gospodarczych, które wchodzą w skład spółki Lobos.

Ujednolicone zarządzanie danymi i informacjami

Rozwiązania ujednoliciło i uporządkowało dane powstające w różnych działach firmy oraz umożliwiło centralne zarządzanie bazą danych oraz informacjami.

Pełna identyfikowalność towarów

Każdy produkt znajdujący się w magazynie został przyporządkowany konkretnej lokacji, oznaczonej kodem kreskowym. Dzięki temu identyfikacja położenia każdej sztuki określonej pozycji asortymentowej trwa sekundy.

Konsolidacja obiegu dokumentów

Wdrożenie systemu ERP Sente pozwoliło skonsolidować obieg dokumentacji całej organizacji. Wykorzystane zostały tzw. wyróżniki na kontach, dzięki którym w łatwy sposób można identyfikować miejsca powstania kosztów.

Jednorodne raporty i analizy

Dzięki odpowiedniemu skonfigurowaniu obszaru odpowiedzialnego za controlling dane obu firm (również w podziale na poszczególne oddziały) mogą być dowolnie agregowane i analizowane, a zarząd otrzymuje aktualne i kompletne informacje na temat kondycji finansowej całej grupy.

Rozliczenia czasu pracy

Rozwiązania zapewniły zintegrowany proces naliczania płac w obu firmach. W przypadku przeniesienia pracownika z jednej firmy do drugiej, transfer danych oraz wygenerowanie dokumentacji, realizuje się jednym kliknięciem.

Wsparcie opieki serwisowej

System w momencie sprzedaży urządzenia automatycznie zakłada w module CRM umowę serwisową na dany asortyment. W efekcie osoba obsługująca serwis ma stały podgląd historii serwisu, łącznie z informacją o lokalizacji produktu w magazynie.

Poznaj szczegóły projektu:

Powrót do listy projektów

Porozmawiajmy o twoim biznesie

Skontaktuj się