Zintegrowany system zarządzający produkcją wentylatorów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych

2-3x

krótszy czas zapłaty za zrealizowane zamówienie

100%

kontroli nad zapasami surowców

3x

szybszy przepływ dokumentów związanych z zamówieniem

Najważniejsze wyzwania

integracja wszystkich procesów biznesowych w jednym systemie

integracja wszystkich procesów biznesowych w jednym systemie

automatyzacja procesów powtarzalnych

kontrola nad kosztami produkcji

bieżąca informacja o poziomie stanów magazynowych surowców

przyspieszenie przepływu dokumentacji pomiędzy działami firmy

bieżąca informacja o poziomie stanów magazynowych surowców

przyspieszenie przepływu dokumentacji pomiędzy działami firmy

automatyzacja procesów powtarzalnych

kontrola nad kosztami produkcji

Co wdrożyliśmy

Pobierz pełne case study

Rozwiązanie usprawniające pracę wszystkich działów

Zintegrowany system objął swoim zakresem wszystkie procesy biznesowe firmy, dzięki czemu wszyscy pracownicy korzystają z jednorodnych rozwiązań, co pozwoliło wyeliminować niespójności danych i ograniczyć powtarzalne czynności.

Planowanie i raportowanie produkcji

System zarządzania produkcją pozwala precyzyjnie planować poszczególne etapy procesu wytwarzania wentylatorów, przypisywać osoby oraz surowce do konkretnych zadań oraz raportować efekty prac.

Kontrola rentowności

Rozwiązania dostarczają informacji o kosztach (bezpośrednich i pośrednich) wynikających z realizacji danego zamówienia, co pozwala analizować koszty produkcji i optymalizować rentowność.

Zarządzanie płynnością finansową

Dzięki oprogramowaniu, po sporządzeniu dokumentu WZ, dane do wystawienia faktury są przekazywane do odpowiedniego działu natychmiastowo, a dokument księgowy jest tworzony od razu.

Proces pakowania wyrobów gotowych

Rozwiązania przyspieszają pakowanie zamówień dla klientów - wystarczy, że handlowiec założy dokument WZ w systemie, a magazynier automatycznie otrzymuje informację o zadaniu pakowania danego towaru.

Planowanie zapasów

System pozwala na pełną kontrolę stanów magazynowych oraz planowanie zapasów surowców na podstawie danych aktualizowanych w czasie rzeczywistym.

Dotychczas wykorzystywaliśmy kilkanaście, działających niezależnie od siebie aplikacji, opracowanych na własne potrzeby. Niestety nie były one ze sobą powiązane, co znacznie utrudniało nam bieżące funkcjonowanie i wydłużało czas wykonania wszystkich zdarzeń informatycznych. Stąd nasza decyzja o wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego, obejmującego wszystkie procesy zachodzące w naszej firmie.

Tomasz Piątkowski

Kierownik Projektu Wdrożeniowego w firmie KONWEKTOR

Poznaj szczegóły projektu:

Powrót do listy projektów

Porozmawiajmy o twoim biznesie

Skontaktuj się