UNIEWAŻNIONE: Nabór ofert na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej

dotacja UE

W związku z realizacją przez Sente S.A. projektu pt.: “Rozwój firmy Sente S.A. poprzez wdrożenie innowacyjnego produktu – platforma eCommerce do obsługi transakcji B2B” w ramach Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Przedsiębiorstwa i innowacje, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłaszamy nabór ofert na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej.

Treść zapytania ofertowego znajduje się pod tym linkiem. 

Powrót do listy artykułów