Najlepsza praca magisterska o systemach ERP

Tegorocznym laureatem konkursu na najciekawszą pracę magisterską na temat oprogramowania zintegrowanego został Adam Pukocz, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Konkurs po raz drugi zorganizowała wrocławska firma Sente Systemy Informatyczne.

Zwycięska praca, opisuje proces wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w przedsiębiorstwach. Została obroniona w ub.r. na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów wspomnianej uczelni. Wyróżnia ją m.in. ciekawe ujęcie tematu, dobór przykładów wdrożeń tego rodzaju systemów w firmach, a także sposób prezentacji postawionych tez i ich argumentacja.

– Zwycięstwo absolwenta wrocławskiej uczelni naszym zdaniem po raz kolejny potwierdza wysoką pozycję Wrocławia w kształceniu specjalistów, także z zakresu systemu informatycznego ERP do zarządzania przedsiębiorstwem – mówi Daniel Urban, prezes zarządu Sente Systemy Informatyczne.

Pierwsza nagroda to płatny staż w siedzibie Sente

Główną nagrodą jest miesięczny, płatny staż w siedzibie organizatora, jednak z przyczyn osobistych zwycięzca nie skorzysta z niej. W zamian otrzyma nagrodę rzeczową, a staż odbędzie zdobywczyni drugiego miejsca, p. Joanna Helman, ubiegłoroczna absolwentka Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Jej praca, także wysoko oceniona przez jury, dotyczy modelu planowania zasobów w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Wcześniej, na macierzystej uczelni praca otrzymała dwie oceny celujące, w tym jedną z egzaminu dyplomowego.

Przedstawiciele organizatora wraz z niezależnym ekspertem, dr. Piotrem Adamczewskim z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, oprócz wspominanych elementów oceniali także wykorzystane przez magistrantów źródła i materiały, przydatność wyników pracy w praktyce gospodarczej oraz wyniki badań dotyczących branży systemów zintegrowanych w Polsce.

Laureatką ubiegłorocznej edycji konkursu jest Anna Lamek. Aktualnie doktorantka na Politechnice Wrocławskiej. Jej praca magisterska została wyróżniona za wysoki poziom merytoryczny oraz metodyczne podejście do analizy trendów rozwojowych systemów ERP.

Patronat nad konkursem objęły:

Więcej o naszych działaniach skierowanych do studentów w zakładce Kariera.

Powrót do listy artykułów