TaxAGroup to polska kancelaria podatkowa, oferującą najwyższą jakość obsługi oraz relacyjne podejście do pracy z Klientem. Wsparcie obejmuje zarówno doradztwo w ramach konkretnych zdarzeń i transakcji, jak i przede wszystkim usługi w zakresie planowania podatkowego całej działalności. TaxAGroup dąży do minimalizacji obciążeń podatkowych klientów przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej zgodności podejmowanych działań z prawem.

Zrozumiałe i precyzyjne doradztwo w zakresie bieżącego wypełniania obowiązków podatkowych oraz optymalizacji obciążeń podatkowych stanowi dla TaxAGroup podstawę współpracy z Klientem, opartą na wzajemnym zaufaniu.

W oparciu o doświadczenie i wiedzę wspieramy naszych Klientów celem zminimalizowania ewentualnych ryzyk podatkowych. Zajmując się doradztwem podatkowym, TaxAGroup nie zapomina o towarzyszącym mu ryzyku podatkowym, dlatego firma dba o to, by przeprowadzane działania były nie tylko skuteczne, ale i bezpieczne pod względem prawnym.

Podczas współpracy z Klientami doradcy TaxAGroup przeprowadzili wiele wyspecjalizowanych projektów w zakresie restrukturyzacji procesów podatkowych. Firma współpracuje z najlepszymi doradcami podatkowymi, radcami prawnymi, biegłymi rewidentami.

 

Dotychczasowi klienci

Brand24, Synexus, Madu, Volvo,

Dane kontaktowe