Pora na Mentora

Rozpoczął się pilotażowy projekt „Mentoring dla studentów”, którego celem jest kształtowanie u studentów umiejętności planowania kariery zawodowej i rozwoju osobistego. Sente Systemy Informatyczne jest jedną z siedmiu firm biorących udział w programie.

Mentor to nauczyciel, wychowawca, mądry doradca. Słowo to pochodzi od imienia greckiego. Bowiem w starożytności żył człowiek, który pouczał Greków. Ale rola wychowawcy tak im się spodobała, że od tej pory jego imieniem nazywali każdego, który dbał o to, by młody człowiek nabywał samych dobrych cech charakteru.

Okazuje się, że mądry doradca nadal jest pożądany. Z tą różnicą, że dziś mogą nim zostać doświadczeni pracownicy dolnośląskich firm. To zasługa pilotażowego programu „Mentoring dla studentów”  organizowanego przez Dolnośląską Sieć Biur Karier i lokalnych pracodawców.

Wybór mentorów

Projekt, który potrwa do końca czerwca 2012 roku, stwarza studentom niepowtarzalna okazję do indywidualnych spotkań z mentorem, mającym autorytet i największe doświadczenie w swojej branży. Będzie nim pracownik firmy biorącej udział w projekcie, który udzieli pomocy studentom szukającym swojego miejsca w życiu zawodowym.

Organizatorzy stawiają sobie ambitny cel – kształtowanie u studentów umiejętności planowania kariery zawodowej i rozwoju osobistego. Będzie się ono odbywać w trakcie siedmiu spotkań z pracownikiem firmy wybranej przez studentów.

W tym czasie będą oni mogli zweryfikować swoje wyobrażenia o stanowisku pracy, branży i interesującym ich przedsiębiorstwie. Poznają zasady i standardy pracy oraz kulturę organizacyjną firmy, dzięki czemu lepiej przygotują się do startu zawodowego. To z kolei w dalszej perspektywie ma wpłynąć pozytywnie na zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy.

Jedną z siedmiu firm biorących udział w programie, jest wrocławska spółka Sente Systemy Informatyczne, twórca i dostawca  Systemu informatycznego ERP Sente.

Firma od 11. lat wspiera studentów informatyki i zarządzania w planowaniu kariery zawodowej, dzięki możliwości odbycia staży i praktyk oraz szkoleń z zakresu technologii i wykorzystania systemów ERP.

Ponadto, dzięki uczestnictwu w unijnym programie „Staż sukcesem naukowca” firma ułatwia wymianę wiedzy z młodymi naukowcami. Umożliwia im praktyczne zastosowanie innowacyjnych rozwiązań i zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.

Od trzech lat firma corocznie organizuje konkurs dla studentów na najciekawszą pracę dyplomową o systemach ERP. Aktualna edycja trwa do 30. listopada br.

Powrót do listy artykułów