Raport z badania:

Stopień wdrożenia cyfrowej transformacji w polskich firmach handlowych B2B

Jakie wyzwania i zmiany generuje transformacja cyfrowa w polskich firmach handlowych? Zapraszamy do lektury raportu z badania przeprowadzonego wśród przedstawicieli 100 polskich firm handlowych działających na rynku B2B.

Wiadomość została oznaczona jako SPAM. Jeśli to czytasz skontakuj się z nami na kontakt@sente.pl

Pobierając materiał akceptujesz Politykę prywatności

Przeczytaj raport, z którego dowiesz się:

Jak wygląda poziom cyfryzacji w firmach handlowo-dystrybucyjnych w Polsce – zarówno w zakresie zautomatyzowanych procesów, jak i ogólnej digitalizacji przedsiębiorstw.

Jaką rolę mają rozwiązania informatyczne w procesie cyfryzacji – czy systemy używane przez przedsiębiorców są dopasowane do potrzeb firmy i w jakim zakresie?

Co stanowi największą przeszkodę w implementacji cyfrowych rozwiązań w firmie? Jakie bariery blokują podejmowanie wdrażanie transformacji?

Tematy, o których przeczytasz w materiale:

Autodiagnoza

Podczas badania ankietowani określili, w jakim stopniu zdigitalizowane są ich przedsiębiorstwa oraz wskazali, które z procesów są już zautomatyzowane.

Rola rozwiązań informatycznych

Przedsiębiorcy odpowiedzieli na pytanie, czy systemy używane przez firmy są dopasowane do ich potrzeb oraz określili, z jakiego rodzaju oprogramowania aktualnie korzystają.

Planowane tempo oraz zakres cyfryzacji

Kolejny obszar badania dotyczył planowanego okresu wdrażania rozwiązań w zakresie cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa oraz procesów, które mają one objąć.

Wątpliwości związane z digitalizacją

W badaniu przedsiębiorcy podzielili się przeszkodami, które utrudniają im wdrażanie rozwiązań z zakresu cyfrowej transformacji oraz wskazali, jaki braki mają w tym zakresie systemy IT.

Pobierz publikację:

Wiadomość została oznaczona jako SPAM. Jeśli to czytasz skontakuj się z nami na kontakt@sente.pl

Pobierając materiał akceptujesz Politykę prywatności