Metodyki wdrożeniowe

Sukces projektu wdrożeniowego w dużej mierze zależy od przyjętej metodyki jego realizacji. Dlatego tak istotne jest, aby wybrać metodykę dobrze dobraną do specyfiki biznesu i charakteru projektu.

Wybór odpowiedniej metodyki

Dostosowanie do specyfiki

Jest dla nas ważne, aby Klienci dzięki współpracy z nami osiągali swoje cele biznesowe. Wdrożenie to tylko pierwszy etap współpracy pomiędzy dostawcą oprogramowania a przedsiębiorstwem. Dlatego tak istotne jest, aby przyjęta metodyka była odpowiednio dobrana do specyfiki biznesu. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie efektywnych działań, które przyczynią się zarówno do osiągnięcia celów biznesowych stawianych przed projektem wdrożeniowym, jak i zapewnią solidne fundamenty pod dalszą współpracę. Z tego powodu prace wdrożeniowe zawsze są poprzedzone precyzyjną analizą, która pozwala na dopasowanie właściwej metodyki wdrażania systemów informatycznych.

Najpopularniejsze obecnie w obszarze wdrożeń rozwiązań informatycznych są:

  • metodyka kaskadowa
  • metodyka zwinna

Dwa podejścia do prowadzenia projektu

Metodyka kaskadowa

Jeszcze do niedawna była to jedyna powszechnie stosowana metodyka we wdrożeniach systemów wspomagania zarządzania w Polsce. Definiuje określone etapy projektu i działania w danych etapach oraz ich produkty. Etapy projektu stanowią podział chronologiczny konkretnych rodzajów prac potrzebnych do otrzymania produktu zgodnego z dokumentacją. Okres analityczny, którego celem jest opisanie wszystkich procesów przedsiębiorstwa, zajmuje 2 – 3 miesiące.

Projekty wdrożeniowe realizowane metodyką kaskadową średnio trwają około 5 do 9 miesięcy. Zwykle system uruchamiany jest u klienta po ok. 5 -6 miesiącach, następnie trwa proces stabilizacji systemu. Główną zaletą stosowania tej metodyki jest poczucie bezpieczeństwa dla klienta. Budżet projektu jest w pewnym, bardzo początkowym etapie współpracy twardo zdefiniowany i zabezpieczony zapisem w umowie. Należy pamiętać jednak, że metodyka kaskadowa, ze względu na swoją konstrukcję (stałej, umówionej ceny), często skupia się na funkcjonalnościach opisanych w dokumentacji projektowej, tracąc niekiedy z czasem trwania projektu z horyzontu jego cele biznesowe.

Metodyka zwinna

Metodyka zwinna realizacji projektów wdrożeniowych jest powszechnie stosowana w przypadku realizacji projektów informatycznych o wysokim stopniu złożoności.  Przesunięcie oceny skuteczności wdrożenia z funkcji na efekty biznesowe to jej fundament i główne założenie. W przypadku tej metodyki prowadzenia projektów to nie funkcje, lecz właśnie kolejno realizowane cele biznesowe na poziomie organizacji, są podstawą planowania procesu wdrożeniowego i oceny jego skuteczności.

Główna zmiana polega na tym, że cykl działań “projektowanie – przygotowanie – testowanie – wdrożenie” skraca się z kilku miesięcy do okresu 2-3 tygodni, ale wielokrotnie się go powtarza. Na każdy taki okres (zwany sprintem) klient wspólnie z zespołem wdrożeniowym przyjmuje jeden lub kilka określonych celów biznesowych (np. uruchomienie magazynu, wykonanie inwentaryzacji, uruchomienie sprzedaży). Przyjmuje się, że pewne szczegółowe wymagania mogą być realizowane w późniejszym okresie niż funkcje podstawowe. Dzięki temu często użytkownicy już po kilku sprintach (1-2 miesiące od rozpoczęcia projektu) mogą otrzymać do pracy narzędzia realnie wspierające ich pracę.

Jaka metodyka, kiedy i dla kogo?

Metodyka klasyczna

Metodyka klasyczna wybierana jest przez firmy o stabilnej organizacji, nie za dużej dynamice zmian, ustabilizowanych procesach operacyjnych. Tam, gdzie czas wdrożenia nie jest tak istotny, procesy biznesowe są relatywnie standardowe, a wymagany poziom automatyzacji czy integracji z innymi systemami – nie za wysoki.

Metodyka zwinna

W przypadku firm dynamicznych, gdzie procesy i otoczenie biznesowe zmieniają się szybko, metodyka zwinna będzie lepszym wyborem. W takiej organizacji dokładne zaprojektowanie całości rozwiązań, szczególnie tych dotyczących procesów biznesowych, jest niemożliwe.

Przy dużych i złożonych projektach, możliwe jest stosowanie obu metodyk jednocześnie – np. do obszarów ustandaryzowanych takich jak Finanse i Księgowość, Personel – metodyki kaskadowej, a do obszarów związanych ze Sprzedażą czy Logistyką – metodyki zwinnej.

Analizując sytuację Klienta, specyfikę projektu i założone cele biznesowe rekomendujemy jedną
z dwóch metodyk wdrożeniowych. Ostateczny wybór zawsze pozostawiamy Klientowi.

Dowiedz się więcej o metodykach wdrożeniowych

Piotr Krupiarz

Menadżer ds. rozwoju biznesu

Przykłady projektów

MAL-POL

Zwinne wdrożenie w obszarze finansów i księgowości

10%

niższe koszty wdrożenia dzięki metodyce zwinnej

Twój Browar

Kompleksowy system zarządzający magazynem i sprzedażą w eCommerce

90%

mniej reklamacji i zwrotów

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Sente

Skontaktuj się