System Sente u dostawcy części samochodowych

Firma Sente Systemy Informatyczne Sp. z o.o. zakończyła wdrażanie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP w firmie Abakus. Dostawca lusterek oraz oświetlenia samochodowego wybrał aplikacje wspomagające zarządzanie finansami i księgowością oraz sprzedaż i dystrybucję.

Dystrybucja części samochodowych

W trakcie analizy przedwdrożeniowej, którą specjaliści z firmy Sente przeprowadzili w grudniu 2008 roku, producent oprogramowania zaprezentował swój system i określił stopień jego dopasowania do specyfiki i wymagań firmy Abakus. Kierownictwo przedsiębiorstwa ostatecznie zdecydowało o wdrożeniu systemu finansowo – księgowego, a także ułatwiającej sprzedaż i dystrybucję.

– Dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu łatwiej przebiega u nas proces dystrybucji części samochodowych, mamy też pełną kontrolę nad finansami i księgowością w firmie – mówi Marcin Wojtuszek, kierownik projektu wdrożeniowego w firmie Abakus Sp. z o.o.

Co ważne, eksperci Sente jako jedyni spośród innych producentów oprogramowania zdołali opracować specjalny mechanizm, który umożliwia przedsiębiorstwu naliczanie skomplikowanych reguł cennikowych. – To ostatecznie zdecydowało o naszej współpracy. Równocześnie system stwarza ogromne możliwości w zakresie importu oraz eksportu danych, dzięki oprogramowaniu Sente udało nam się znacznie usprawnić szereg procesów związanych z wymianą danych – dodaje Wojtuszek.

Bieżące monitorowanie procesów

Dla przykładu w ramach aplikacji Sente Sprzedaż i Dystrybucja inżynierowie opracowali mechanizm tzw. importu zamówień. Polega on na przesyłaniu formularza zamówienia (wspólnego dla producenta i dostawców) uwzględniającego wszystkie reguły cennikowe. Wystarczy, by użytkownik przekopiował odpowiednie pozycje z dokumentu, a zawarte w nim dane będą przeniesione do zintegrowanego systemu Sente. Użytkownik aplikacji musi jedynie zapisać otrzymany od klienta dokument i uruchomić odpowiednią funkcję w programie.

Ewentualne błędy w dokumencie są monitorowane na bieżąco przez aplikację, dzięki czemu operator systemu może dokonywać stosownych poprawek. Z kolei inny mechanizm raportu różnic polega na generowaniu dokumentu z informacją dla klienta o aktualnej dostępności materiałów u dostawcy części samochodowych. W efekcie dzięki wdrożeniu nowych narzędzi informatycznych w firmie Abakus, kolejni użytkownicy oprogramowania Sente będą mogli wkrótce z nich korzystać.

Powrót do listy artykułów