Sente S4 zapewnia zgodność z RODO

Rozporządzenie RODO nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków dotyczących gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych. Wszystkie czynności podejmowane przez Administratora Danych powinny cechować się najwyższymi standardami bezpieczeństwa. System Sente S4 jest zgodny z RODO. Opracowaliśmy jednak nowe funkcje naszego rozwiązania, które ułatwiają Administratorom Danych wypełnianie obowiązków wynikających z nowych przepisów.

Intuicyjne wypełnianie obowiązków prawnych

W myśl rozporządzenia RODO wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być ewidencjonowane. Dane powinny być chronione przed dostępem osób nieupoważnionych. Osoby, których dane są przetwarzane powinny w każdym momencie mieć możliwość uzyskania informacji na temat tego, jakie dane są przetwarzane, na podstawie jakich zgód, w jakim zakresie, wglądu do danych, ich korekty i wnioskowania o zapomnienie.

W związku z tym Administratorzy Danych muszą mieć łatwy dostęp do wszelkich informacji związanych z pozyskiwaniem, przechowywaniem i przetwarzaniem danych danej osoby. System ERP Sente S4 został wzbogacony o następujące funkcje, ułatwiające Administratorom Danych spełniania obowiązków wynikających z RODO:

 • Rejestr czynności przetwarzania – zawiera informacje, jakie czynności przetwarzania danych były wykonywane w systemie, na podstawie jakich klauzul oraz kto je zarejestrował. W aplikacji zostały zdefiniowane podstawowe cele przetwarzania. W zależności od potrzeb istnieje możliwość określania dodatkowych celów.
 • Rejestr zgód na przetwarzanie danych osobowych – System Sente S4 umożliwia prowadzenie ewidencji upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 • Obsługa żądań podmiotów danych – w systemie możliwe jest spełnianie wniosków osób, których dane są przechowywane, takich jak:
  • wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • korekta danych osobowych;
  • prawo do zapomnienia danych osobowych;
  • eksport danych;
  • przekazywanie danych do innego podmiotu;

Wszystkie funkcje w jednym miejscu

W systemie Sente S4 został stworzony moduł, który gromadzi wszystkie funkcje ułatwiające wypełnianie obowiązków wynikających z RODO. Dzięki temu Administratorzy Danych mogą realizować wymagane czynności w łatwy sposób w jednym panelu. Spójny interfejs pozwala na szybkie odnalezienie potrzebnych w danej sytuacji funkcji. Elementy systemu pozwalające na spełnianie wymogów RODO zostały w systemie Sente S4 zaprojektowane z myślą o użyteczności i wygodzie pracy Administratorów Danych.

Powrót do listy artykułów