Ta książka pomoże Ci wybrać system ERP

Wkrótce na rynku wydawniczym pojawi się książka pt. „Zintegrowane Systemy Informatyczne klasy ERP – dobre praktyki wdrożeń”. To pierwsza tego rodzaju publikacja dla przedsiębiorców z MSP i studentów, która prezentuje dobre praktyki i problemy wdrożeniowe systemów ERP.

Publikację przygotowało Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej w Katowicach, pod redakcją naukową prof. dr. hab. Jerzego Kisielnickiego, dr hab. Małgorzaty Pańkowskiej i prof. dr. hab. Henryka Sroki, we współpracy z wydawnictwem naukowym PWN. Autorami są również praktycy ze znanych na polskim rynku firm informatycznych. W tym m.in. z wrocławskiej spółki Sente Systemy Informatyczne.

Zintegrowany system ERP – przewodnik

Jest to przewodnik dla przedsiębiorców, dzięki któremu będą mogli podjąć bardziej świadome decyzje inwestycyjne w zakresie informatyzacji firmy. Równocześnie jest to podręcznik akademicki, który studentom zarządzania i informatyki pozwoli zgłębiać wiedzę na temat roli tych systemów w rozwoju przedsiębiorstwa i wpływu na poprawę jego konkurencyjności.

Po książkę powinni sięgnąć również użytkownicy systemów zintegrowanych, członkowie zespołów projektowych, odpowiadający za nadzór nad ich wdrożeniami, pracownicy firm wdrożeniowych, programiści i developerzy aplikacji oraz zaawansowani użytkownicy końcowi.

Jeden z prezentowanych w książce przykładów dobrych praktyk wdrożeniowych, wart większej uwagi, dotyczy wdrożenia oprogramowania Sente u dystrybutora środków ochrony indywidualnej (Raw-Pol), w obszarze logistyki, finansów i księgowości oraz magazynu wysokiego składu.

Przedstawia szczegółową charakterystykę środowiska informatycznego i samego inwestora. Autorzy tekstu zidentyfikowali punkty krytyczne wdrożenia, wskazali na trudności i ryzyka we wdrożeniu. Omówili także czynniki decydujące o sukcesie tego wdrożenia i korzyści jakie z tego wynikają dla przedsiębiorstwa.

Zadaniem dr hab. Małgorzaty Pańkowskiej, na polskim rynku brakuje prac prezentujących metody wdrożeniowe – Dostępne opracowania zazwyczaj przedstawiają architekturę systemów klasy ERP, MRPII i możliwości zastosowania. Mam nadzieję, że naszą publikacją wypełnimy tę lukę.

Wedle informacji z wydawnictwa PWN, książka ukaże się na rynku 20 października br., a nie 28 września, jak wcześniej planowano.

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej w Katowicach, od w 1996 roku prowadzi badania naukowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej i popularyzuje praktyczne zastosowania jej osiągnięć w gospodarce i życiu społecznym. W tym celu prowadzi m.in. studia i badania naukowe i działalność wydawniczą. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, uczelniami i organizacjami gospodarczymi. A także organizuje krajowe i międzynarodowe konferencje.

Powrót do listy artykułów