Premiera książki – Zintegrowane systemy informatyczne

W drugiej połowie stycznia br. na rynku pojawi się książka pt. „Zintegrowane Systemy Informatyczne klasy ERP – dobre praktyki wdrożeń”. To pierwsza tego rodzaju publikacja dla przedsiębiorców z MSP i studentów, która prezentuje dobre praktyki i problemy wdrożeniowe systemów zintegrowanych ERP.

Publikację przygotowało Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej w Katowicach, pod redakcją naukową prof. dr. hab. Jerzego Kisielnickiego, dr hab. Małgorzaty Pańkowskiej i prof. dr. hab. Henryka Sroki, we współpracy z wydawnictwem naukowym PWN. Autorami są również praktycy m.in. z wrocławskiej spółki Sente Systemy Informatyczne.

Jeden z prezentowanych w książce przykładów dobrych praktyk wdrożeniowych, wart większej uwagi, dotyczy wdrożenia oprogramowania ERP Sente w wersji 3.0 u dystrybutora środków ochrony indywidualnej, w obszarze logistyki, finansów i księgowości oraz magazynu wysokiego składu. Przedstawia szczegółową charakterystykę środowiska informatycznego i samego inwestora. Autorzy tekstu zidentyfikowali punkty krytyczne wdrożenia, wskazali na trudności i ryzyka we wdrożeniu. Omówili także czynniki decydujące o sukcesie tego wdrożenia i korzyści jakie z tego wynikają dla przedsiębiorstwa.

Jest to przewodnik dla przedsiębiorców, dzięki któremu będą mogli podjąć bardziej świadome decyzje inwestycyjne w zakresie informatyzacji firmy. Równocześnie jest to podręcznik akademicki, który studentom zarządzania i informatyki pozwoli zgłębiać wiedzę na temat roli tych systemów w rozwoju przedsiębiorstwa i wpływu na poprawę jego konkurencyjności.

Po książkę powinni sięgnąć również użytkownicy systemów zintegrowanych, członkowie zespołów projektowych, odpowiadający za nadzór nad ich wdrożeniami, pracownicy firm wdrożeniowych, programiści i developerzy aplikacji oraz zaawansowani użytkownicy końcowi.

Powrót do listy artykułów