Jak wykorzystać system ERP do planowania zaopatrzenia w dystrybucji i handlu B2B?


Jak wykorzystać system ERP do planowania zaopatrzenia w dystrybucji i handlu B2B?

Konsumenci w handlu B2B oczekują bezbłędnej i natychmiastowej realizacji zamówień. Głównym kryterium zakupowym klientów firm dystrybucyjnych coraz częściej nie jest cena, a dostępność towarów i czas realizacji zleceń. Jeśli Twój klient nie znajdzie u Ciebie towaru, który jest mu potrzebny, to kupi go u konkurencji. Jak uniknąć takiej sytuacji? Przeanalizować dane, zaprognozować sprzedaż i zaplanować zaopatrzenie. W każdym z tych kroków pomoże wyposażony w odpowiednie algorytmy system ERP.

 

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Odpowiednio zaprojektowany system ERP z wyprzedzeniem informuje, które produkty mogą stanowić wąskie gardło w procesie magazynowania czy sprzedaży. Algorytmy monitorujące stany towarów mogą “przeczesywać” magazyn w celu identyfikacji potencjalnych złogów – towarów, na które za określony czas nie będzie już popytu lub się przeterminują. Takie rozwiązanie pozwoli Ci mieć pełną kontrolę nad zapasami, które aktualnie posiada Twoja firma. Dostarcza również z odpowiednim wyprzedzeniem informacji, które pozwalają podejmować kroki w celu minimalizacji ryzyka powstania złogów – np. organizować promocje na wskazane przez system towary. Dopiero mając pełną kontrolę nad posiadanymi zapasami możesz przejść do kolejnych kroków optymalizujących łańcuch dostaw: pogłębionych analiz sprzedaży i prognozowania zaopatrzenia.

 

Krok 1: analiza

Aby zaprognozować popyt na poszczególne produkty, musisz przeanalizować dane historyczne dotyczące sprzedaży w Twojej firmie – wartości sprzedaży produktów w poszczególnych latach, kwartałach i miesiącach. Następnie, schodząc poziom niżej, powinieneś zidentyfikować wszelkie odchylenia od normy i znaleźć ich przyczynę. Ważne będą nie tylko wartości poszczególnych zmiennych, ale również korelacje między nimi. Np. zestawienie skoków sprzedaży z sezonowością w poszczególnych branżach i organizowanymi w danych miesiącach promocjami pozwoli Ci zidentyfikować, co przyczyniło się do odchyleń w poziomach sprzedaży w danym okresie.

Dostęp do danych sprzedażowych zapewnia każdy system ERP. Jeśli chcesz wyciągać z danych istotne biznesowo wnioski, nie możesz analizować ich ręcznie. Byłoby to skrajnie nieefektywne – mówimy o ogromnych zbiorach danych do przetworzenia. Potrzebna będzie implementacja algorytmów, przetwarzających w odpowiednim ujęciu korelacje pomiędzy poszczególnymi zmiennymi. Ich opracowaniu musi towarzyszyć pogłębiona analiza specyfiki Twojego biznesu, otoczenia rynkowego, zgromadzonych dotychczas danych. W proces musi zostać zatem zaangażowany konsultant po stronie dostawcy systemu ERP oraz przedstawiciel Twojej firmy, który najlepiej zna jej procesy związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw.

 

 

Prognoza sprzedaży i planowanie zaopatrzenia

Czynników, które mogą mieć wpływ na estymację poziomu sprzedaży w poszczególnych okresach, jest wiele. Najpierw powinieneś je zidentyfikować. Kolejny krok, to decyzja: które z nich są najistotniejsze z perspektywy Twojego biznesu? Analiza wszystkich dostępnych parametrów jest nieefektywna.

Dane powinny być badane nie tylko pod względem ilościowym, ale również (o ile to możliwe) w ujęciu jakościowym. Na przykład analizy sprzedaży generowanej na przestrzeni kilku ostatnich lat przez grupę kluczowych klientów można zestawić z innymi zmiennymi, takimi jak odpowiednie dla ich branż trendy oraz plany rozwojowe. Te ostatnie mogą mieć szczególne znaczenie w budowaniu długofalowej relacji z Twoimi najważniejszymi klientami. Niezrealizowanie dużych zamówień (np. wynikających z inwestycji strategicznych klientów) tej grupy kontrahentów może mieć dotkliwe konsekwencje – utratę najbardziej wartościowych kontraktów. Natomiast wyjście im naprzeciw (np. zapytanie na początku roku o plany rozwojowe z prośbą o estymację planowanych zakupów powyżej konkretnej kwoty) i zapewnienie dostępności towaru niezależnie od sytuacji może zauważalnie zaprocentować.

Tak przeanalizowane dane pozwolą z dużym prawdopodobieństwem oszacować popyt na poszczególne produkty i na tej podstawie właściwie zaplanować zaopatrzenie.

 

 

Podsumowanie

Zapewnienie ciągłej dostępności towaru przy jednoczesnej redukcji złogów magazynowych i optymalizacji kosztów magazynowania, to wyzwanie firm dystrybucyjnych. Informacje o tym, ile towaru i w jakim okresie będą potrzebowali Twoi klienci, zestawione z danymi na temat powierzchni magazynowej, którą dysponujesz, to punkt wyjścia do rozmów z dostawcami na temat zamówień na najbliższe miesiące. Dokonując zamówień z możliwie dużym wyprzedzeniem, nie tylko zapewnisz swoim klientom oczekiwane przez nich towary, ale również będziesz mógł analizować oferty dostawców i w razie potrzeby je negocjować. Wszystko to z odpowiednim wyprzedzeniem i pewnością, że Twoi klienci będą zadowoleni, a Ty kupisz towar w najbardziej korzystnych warunkach. System ERP dostosowany do specyfiki biznesu, wzbogacony o algorytmy analizujące zapasy magazynowe, prognozujące sprzedaż i pozwalające planować zaopatrzenie, to narzędzie niezbędne do efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw.

 

Komentarze zamknięte.