Zastosowanie systemów ERP w logistyce


Zastosowanie systemów ERP w logistyce

Coraz większa liczba przedsiębiorstw stara się wprowadzać nowoczesne rozwiązania w celu zyskania przewagi strategicznej na rynku produkcji, handlu i usług. Dzięki nim możliwa jest poprawa sytuacji finansowej oraz funkcjonowania firmy na różnych obszarach. Jednym z nich są narzędzia ERP dla logistyki. To zintegrowane, nowoczesne rozwiązania informatyczne, którym warto przyjrzeć się nieco bliżej.

Czym są systemy ERP w logistyce?

Skrót ERP pochodzi od angielskiego wyrażenia Enterprise Resorce Planning. To systemy informatyczne, których zadaniem jest wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem. Logistyka z systemem ERP to możliwość dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa oraz zwiększenia produkcji czy transportu danych towarów. Tej klasy rozwiązania zawierają w sobie mechanizmy zarządzania, które oparte są na prognozowaniu i planowaniu sposobu kierowania przedsiębiorstwem, a także integracją poszczególnych jego obszarów. Systemy ERP stosowane są także w przypadku zarządzania zamawianiem, wytwarzaniem, przepływem krytycznych informacji, czy procesami dystrybucyjnymi. 

system erp w logistyce

Zastosowanie systemów ERP w logistyce

Zastosowanie ERP w logistyce obejmuje wszystkie działy funkcjonowania przedsiębiorstwa, takie jak finanse, logistyka, produkcja czy zasoby ludzkie. System skutecznie optymalizuje zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne procesy zachodzące w najbliższym otoczeniu firmy. ERP dla logistyki to hasło, które powinien znać każdy przedsiębiorca działający prężnie w tym sektorze. Systemy dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości firmy. 

Poszczególne obszary działalności logistycznej wspierane przez ERP

W przypadku narzędzi ERP w logistyce można mówić o kilku najważniejszych obszarach, których dotyczą. Wśród nich wymienić są między innymi poniższe punkty. 

Zastosowanie ERP w logistyce – obszar finansów

System ERP w logistyce wykorzystywany jest do wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań księgowych, kontroli przepływu dokumentów firmowych, czy przygotowywania raportów, które są zgodne z potrzebami firmy. Działy księgowości szczególnie doceniają tak nowoczesne rozwiązania zwłaszcza w sytuacji, kiedy dzienny przepływ dokumentów w przedsiębiorstwie jest znaczący.

Obsługa klientów

Żadne przedsiębiorstwo nie będzie funkcjonowało poprawnie w sytuacji, kiedy obsługa klientów jest na niskim poziomie. Obniża to zaufanie klientów oraz pozycję danej firmy na rynku. Systemy ERP w przypadku obsługi klientów obejmują takie działania jak zbieranie bazy o klientach, przetwarzanie zamówień, czy elektroniczny transfer dokumentów zwany także EDI. 

Procesy produkcji

Każde dobrze prosperujące przedsiębiorstwo powinno także zadbać o wysoki poziom produkcji. Zastosowanie systemów ERP w logistyce w przypadku procesów produkcji umożliwia wyznaczanie kosztów produkcji, ustalenie terminarza produkcji poszczególnych produktów, wyznaczenie konkretnego, krytycznego poziomu zapasów, kontrolę procesów produkcji, zarządzanie zmianami danych produktów i wiele innych. To szansa na zwiększenie zysków poprzez wzrost dynamiki i oszacowanie ewentualnych strat mogących wystąpić w procesie wytwarzania. 

Czy warto wdrażać systemy ERP w logistyce?

Od wielu lat rozwiązania wspierające zarządzanie mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Można powiedzieć, że poniekąd stworzyły one pewne standardy funkcjonowania firm, których nieprzestrzeganie może grozić spadkiem zysków lub wydajności. Rozwiązania tej klasy mają w logistyce szczególne znaczenie, gdyż umożliwiają tworzenie zaawansowanych raportów i zestawień, które wykorzystywane są także do optymalizacji potrzeb operacyjnych danego przedsiębiorstwa. Co więcej, zastosowanie takiego rozwiązania, daje szanse na wielokrotne wykorzystywanie informacji bez ryzyka negatywnych konsekwencji. Narzędzia ERP w logistyce integrują także poszczególne sektory w jedność, dzięki czemu panuje w nim ład i porządek, a fakt ten pozwala na podejmowanie racjonalnych, korzystnych na przyszłości przedsiębiorstwa działań. To także modelowanie przedsiębiorstwa zorientowanego na procesy szybkiego obiegu i przyswajania informacji. Tak nowoczesne posunięcie umożliwia pracę w czasie rzeczywistym, na przykład w przypadku wprowadzania do systemu danych, które dotyczą informacji biznesowych oraz ich natychmiastowe uaktualnianie. System ERP sprawia, że dział IT w firmie zyskuje rangę nowoczesnej strategii biznesowej.