Zastosowanie systemów ERP w logistyce


Zastosowanie systemów ERP w logistyce

Coraz większa liczba przedsiębiorstw stara się wprowadzać nowoczesne rozwiązania w celu zyskania przewagi strategicznej na rynku produkcji, handlu i usług. Dzięki nim możliwa jest poprawa sytuacji finansowej oraz funkcjonowania firmy na różnych obszarach. Jednym z nich są systemy ERP dedykowane logistyce. To zintegrowane, nowoczesne rozwiązania informatyczne, którym warto przyjrzeć się nieco bliżej.

Czym są systemy ERP w logistyce?

Skrót ERP pochodzi od angielskiego wyrażenia Enterprise Resorce Planning. To systemy informatyczne, których zadaniem jest wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem. Logistyka z systemem ERP to możliwość dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa oraz zwiększenia produkcji czy transportu danych towarów. Tej klasy rozwiązania zawierają w sobie mechanizmy zarządzania, które oparte są na prognozowaniu i planowaniu sposobu kierowania przedsiębiorstwem, a także integracją poszczególnych jego obszarów. Systemy ERP stosowane są także w przypadku zarządzania zamawianiem, wytwarzaniem, przepływem krytycznych informacji, czy procesami dystrybucyjnymi. 

Zastosowanie systemów ERP w logistyce

Zastosowanie ERP w logistyce obejmuje wszystkie działy funkcjonowania przedsiębiorstwa, takie jak finanse, logistyka, produkcja czy zasoby ludzkie. System skutecznie optymalizuje zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne procesy zachodzące w najbliższym otoczeniu firmy. ERP dla logistyki to hasło, które powinien znać każdy przedsiębiorca działający prężnie w tym sektorze. Systemy dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości firmy. 

Poszczególne obszary działalności logistycznej wspierane przez ERP

W przypadku systemów ERP w logistyce można mówić o kilku najważniejszych obszarach, których dotyczą. Wśród nich wymienić są między innymi poniższe punkty. 

Zastosowanie ERP w logistyce – obszar finansów

System ERP w logistyce wykorzystywany jest do wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań księgowych, kontroli przepływu dokumentów firmowych, czy przygotowywania raportów, które są zgodne z potrzebami firmy. Działy księgowości szczególnie doceniają tak nowoczesne rozwiązania zwłaszcza w sytuacji, kiedy dzienny przepływ dokumentów w przedsiębiorstwie jest znaczący.

Obsługa klientów

Żadne przedsiębiorstwo nie będzie funkcjonowało poprawnie w sytuacji, kiedy obsługa klientów jest na niskim poziomie. Obniża to zaufanie klientów oraz pozycję danej firmy na rynku. Systemy ERP w przypadku obsługi klientów obejmują takie działania jak zbieranie bazy o klientach, przetwarzanie zamówień, czy elektroniczny transfer dokumentów zwany także EDI. 

Każde dobrze prosperujące przedsiębiorstwo powinno także zadbać o wysoki poziom produkcji. Zastosowanie systemów ERP w logistyce w przypadku procesów produkcji umożliwia wyznaczanie kosztów produkcji, ustalenie terminarza produkcji poszczególnych produktów, wyznaczenie konkretnego, krytycznego poziomu zapasów, kontrolę procesów produkcji, zarządzanie zmianami danych produktów i wiele innych. To szansa na zwiększenie zysków poprzez wzrost dynamiki i oszacowanie ewentualnych strat mogących wystąpić w procesie wytwarzania. 

Czy warto wdrażać systemy ERP w logistyce?

Od wielu lat systemy ERP mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Można powiedzieć, że poniekąd stworzyły one pewne standardy funkcjonowania firm, których nieprzestrzeganie może grozić spadkiem zysków lub wydajności. Systemy ERP w logistyce mają szczególne znaczenie, gdyż umożliwiają tworzenie zaawansowanych raportów i zestawień, które wykorzystywane są także do optymalizacji potrzeb operacyjnych danego przedsiębiorstwa. Co więcej, zastosowanie takiego rozwiązania, daje szanse na wielokrotne wykorzystywanie informacji bez ryzyka negatywnych konsekwencji. Systemy ERP w logistyce integrują także poszczególne sektory w jedność, dzięki czemu panuje w nim ład i porządek, a fakt ten pozwala na podejmowanie racjonalnych, korzystnych na przyszłości przedsiębiorstwa działań. To także modelowanie przedsiębiorstwa zorientowanego na procesy szybkiego obiegu i przyswajania informacji. Tak nowoczesne posunięcie umożliwia pracę w czasie rzeczywistym, na przykład w przypadku wprowadzania do systemu danych, które dotyczą informacji biznesowych oraz ich natychmiastowe uaktualnianie. Dzięki systemom ERP dział IT w firmie zyskuje rangę nowoczesnej strategii biznesowej. 

Komentarze zamknięte.