Zastosowanie systemów ERP w logistyce ERP

Zastosowanie systemów ERP w logistyce

Coraz większa liczba przedsiębiorstw stara się wprowadzać nowoczesne rozwiązania w celu zyskania przewagi strategicznej na rynku produkcji, handlu i usług. Dzięki nim możliwa jest poprawa sytuacji finansowej oraz funkcjonowania firmy na różnych obszarach. Jednym z nich są systemy ERP dedykowane logistyce. To zintegrowane, nowoczesne rozwiązania informatyczne, którym warto przyjrzeć się nieco bliżej.

Czym są systemy ERP w logistyce?

Skrót ERP pochodzi od angielskiego wyrażenia Enterprise Resorce Planning. To systemy informatyczne, których zadaniem jest wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem. Logistyka z systemem ERP to możliwość dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa oraz zwiększenia produkcji czy transportu danych towarów. Tej klasy rozwiązania zawierają w sobie mechanizmy zarządzania, które oparte są na prognozowaniu i planowaniu sposobu kierowania przedsiębiorstwem, a także integracją poszczególnych jego obszarów. Systemy ERP stosowane są także w przypadku zarządzania zamawianiem, wytwarzaniem, przepływem krytycznych informacji, czy procesami dystrybucyjnymi. 

Zastosowanie systemów ERP w logistyce

Zastosowanie ERP w logistyce obejmuje wszystkie działy funkcjonowania przedsiębiorstwa, takie jak finanse, logistyka, produkcja czy zasoby ludzkie. System skutecznie optymalizuje zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne procesy zachodzące w najbliższym otoczeniu firmy. ERP dla logistyki to hasło, które powinien znać każdy przedsiębiorca działający prężnie w tym sektorze. Systemy dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości firmy. 

Poszczególne obszary działalności logistycznej wspierane przez ERP

W przypadku systemów ERP w logistyce można mówić o kilku najważniejszych obszarach, których dotyczą. Wśród nich wymienić są między innymi poniższe punkty. 

Zastosowanie ERP w logistyce – obszar finansów

System ERP w logistyce wykorzystywany jest do wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań księgowych, kontroli przepływu dokumentów firmowych, czy przygotowywania raportów, które są zgodne z potrzebami firmy. Działy księgowości szczególnie doceniają tak nowoczesne rozwiązania zwłaszcza w sytuacji, kiedy dzienny przepływ dokumentów w przedsiębiorstwie jest znaczący.

Obsługa klientów

Żadne przedsiębiorstwo nie będzie funkcjonowało poprawnie w sytuacji, kiedy obsługa klientów jest na niskim poziomie. Obniża to zaufanie klientów oraz pozycję danej firmy na rynku. Systemy ERP w przypadku obsługi klientów obejmują takie działania jak zbieranie bazy o klientach, przetwarzanie zamówień, czy elektroniczny transfer dokumentów zwany także EDI. 

Procesy produkcji

Każde dobrze prosperujące przedsiębiorstwo powinno także zadbać o wysoki poziom produkcji. Zastosowanie systemów ERP w logistyce w przypadku procesów produkcji umożliwia wyznaczanie kosztów produkcji, ustalenie terminarza produkcji poszczególnych produktów, wyznaczenie konkretnego, krytycznego poziomu zapasów, kontrolę procesów produkcji, zarządzanie zmianami danych produktów i wiele innych. To szansa na zwiększenie zysków poprzez wzrost dynamiki i oszacowanie ewentualnych strat mogących wystąpić w procesie wytwarzania. 

Czy warto wdrażać systemy ERP w logistyce?

Od wielu lat systemy ERP mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Można powiedzieć, że poniekąd stworzyły one pewne standardy funkcjonowania firm, których nieprzestrzeganie może grozić spadkiem zysków lub wydajności. Systemy ERP w logistyce mają szczególne znaczenie, gdyż umożliwiają tworzenie zaawansowanych raportów i zestawień, które wykorzystywane są także do optymalizacji potrzeb operacyjnych danego przedsiębiorstwa. Co więcej, zastosowanie takiego rozwiązania, daje szanse na wielokrotne wykorzystywanie informacji bez ryzyka negatywnych konsekwencji. Systemy ERP w logistyce integrują także poszczególne sektory w jedność, dzięki czemu panuje w nim ład i porządek, a fakt ten pozwala na podejmowanie racjonalnych, korzystnych na przyszłości przedsiębiorstwa działań. To także modelowanie przedsiębiorstwa zorientowanego na procesy szybkiego obiegu i przyswajania informacji. Tak nowoczesne posunięcie umożliwia pracę w czasie rzeczywistym, na przykład w przypadku wprowadzania do systemu danych, które dotyczą informacji biznesowych oraz ich natychmiastowe uaktualnianie. Dzięki systemom ERP dział IT w firmie zyskuje rangę nowoczesnej strategii biznesowej. 

Komentarze (0)

Polecane artykuły

bg ERP

workflow,

System workflow – czym jest i dlaczego warto go wdrożyć?

Workflow to narzędzie pomagające monitorować przepływ pracy. System może wspomóc automatyzację wielu żmudnych i rutynowych procesów w firmie.

bg ERP

ERP,

System ERP dla branży spożywczej – główne korzyści

Branża spożywcza cechuje się niską marżowością produktów, rozbudowanym łańcuchem dostaw i wielokanałowością sprzedaży. Większość produktów szybko rotuje ze względu na datę ważności, czy sezonowość. Aby sprawnie kierować działaniami firmy z tej branży, warto pomyśleć o wdrożeniu systemu informatycznego.

bg ERP

zarządzanie produkcją,

System ERP dla branży produkcji metalowej – 10 korzyści biznesowych wdrożeń w firmach naszych Klientów

Rozwiązanie ERP dla branży produkcji metalowej to pełna kontrola nad wszystkimi procesami: inteligentny system “czuwa” nad całą pulą zadań, które są do wykonania. Jakie korzyści biznesowe płyną z wdrożenia? Przygotowaliśmy przegląd 10 efektów, które nasi Klienci osiągnęli w swoich firmach dzięki rozwiązaniom ERP.

bg ERP

ERP, a CRM – podstawowe różnice

Systemy ERP oraz CRM to narzędzia, których wdrożenie może pomóc zoptymalizować procesy i znacznie poprawić jakość funkcjonowania przedsiębiorstwa.

bg ERP

Etapy wdrożenia systemu ERP

Przed przystąpieniem do zakupu systemu ERP konieczne jest wnikliwe przeanalizowanie bieżących potrzeb, planów oraz możliwości firmy. Zadanie to wymaga wiedzy i zaangażowania, dlatego warto od samego początku konsultować się z dostawcą systemu.

bg ERP

Systemy informatyczne w logistyce

Optymalizacja kosztów to jedno z najważniejszych wyzwań każdego przedsiębiorstwa. Szczególnie w dzisiejszych okolicznościach światowej pandemii, gdy nie do końca wiadomo, jak będzie wyglądała gospodarka i jakie ograniczenia będą narzucane na firmy.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIŻĄCO.