Oprogramowanie do wsparcia sprzedaży dla retailu

Rozwiązanie Sente dla branży retail pozwala skutecznie zarządzać siecią sprzedaży (zarówno własną, jak i franczyzową) oraz umożliwia efektywne wdrożenie modelu omnichannel.

Omnichannel w dobrym wydaniu

Jednorodne zasady sprzedaży

W modelu omnichannel zakupy w sklepie stacjonarnym, witrynie e-Commerce czy aplikacji mobilnej muszą gwarantować klientowi spójne wrażenia zakupowe. Rozwiązanie Sente dla branży retail pozwala na ujednolicenie warunków sprzedaży. Jedna platforma dostarcza funkcji pozwalających na zarządzanie cenami, opisami produktów, promocjami i rabatami oraz zasadami zwrotów
we wszystkich kanałach sprzedaży.

Skontaktuj się z naszym ekspertem >>

Zapewnienie dostępności towarów

Strategia omnichannel zakłada, że dostępność towarów w poszczególnych kanałach sprzedaży musi być taka sama. Rozwiązanie Sente dla branży retail dostarcza bieżących informacji o tym, w którym z kilkudziesięciu sklepów
lub z kilku magazynów znajduje się konkretna sztuka towaru. Możliwa jest natychmiastowa rezerwacja towaru dla klienta. System ERP dla retail zapewnia mechanizmy wycofywania towarów z sieci i przekierowywania do centrali. Dzięki temu wszystkie produkty znajdujące się w poszczególnych punktach sprzedaży
czy magazynach mogą być oferowane również online.

Sprawny kanał e-Commerce

Sklep internetowy to, obok sieci sprzedaży stacjonarnej, kluczowy kanał dotarcia do klientów. Rozwiązanie Sente dla branży retail umożliwia zapewnienie tak samo szerokiej oferty online, jak i offline. Platforma sklepu internetowego jest zintegrowana z systemem Sente, co pozwala na zachowanie w jej obrębie tych samych standardów obsługi klienta i warunków sprzedaży jak w sieci stacjonarnej. Kanał e-Commerce może zostać wykorzystany jako miejsce wyprzedaży dla towarów, które nie sprzedały się w sklepach stacjonarnych.

Zarządzanie siecią retail

Efektywny proces realokacji

System dla branży retail pozwala na optymalne rozlokowanie towarów w sieci retail, biorąc pod uwagę poziom sprzedaży konkretnych produktów w poszczególnych sklepach. Jeśli towar się nie sprzedaje w danym salonie, a brakuje go gdzie indziej, to możemy go wycofywać i rozesłać ponownie do innych sklepów, gdzie zgodnie z analizami będzie sprzedawał się lepiej. Dzięki temu możliwe jest stymulowanie sprzedaży i redukcja zwrotów posezonowych
z sieci sprzedaży.

Skontaktuj się z naszym ekspertem >>

Logistyka towarów pod kontrolą

Jednym z kluczowych elementów rozwiązania Sente dla branży retail jest system WMS dostosowany do specyfiki firm z tego sektora. Obsługuje zarówno zatowarowywanie sklepów stacjonarnych, jak i witrynę e-Commerce, realizując procesy dla obu tych kanałów w sposób wydajny i efektywny. Towary trafiające
do magazynu centralnego z różnych źródeł (dostaw, zwrotów ze sprzedaży online i offline) są błyskawicznie sortowane i wysyłane do sklepów oraz udostępniane w kanale e-Commerce. Czas i koszty składowania są redukowane. Większość nie trafia nawet na półki magazynowe.

Stały dostęp do informacji i analiz

Bieżący dostęp do kluczowych informacji i analiz to podstawa skutecznego zarządzania rozproszoną organizacyjnie siecią. Rozwiązanie Sente dla branży retail pozwala na szybkie przygotowywanie grafików dla poszczególnych punktów sprzedaży. Informacje o zmianach cen przekazywane są w profilowanej dla każdego sklepu formie, w zależności od rodzaju asortymentu, który aktualnie się w nim znajduje. Każdy sklep posiada tablicę informacyjną, która przedstawia szczegółowe i naliczane w czasie rzeczywistym informacje
o efektywności pracy każdego ze sprzedawców, która jest podstawą naliczania premii.

Elementy rozwiązania dla firm z branży retail

OBSŁUGA SIECI SPRZEDAŻY – WŁASNEJ I FRANCZYZOWEJ

Rozwiązanie dla branży retail dostarcza szeroki wachlarz funkcji, wspierających zarządzanie rozproszoną siecią handlową. System pozwala na obsługę zarówno własnych punktów sprzedaży, jak i franczyzowych.

Zarządzanie zwrotami

Zwroty i reklamacje, które trafiają do sieci handlowych, mają bardzo zróżnicowane pochodzenie, zwłaszcza w modelu omnichannel. System Teneum X zapewnia jednorodne środowisko do obsługi zwrotów pochodzących z różnych kanałów. Klienci mogą zwracać produkty kupione online w punktach stacjonarnych i na odwrót. Rozwiązanie pomaga w identyfikacji źródła zwrotu, który trafia na magazyn centralny oraz wspiera zarządzanie nim w taki sposób, aby jak najszybciej trafił ponownie do sprzedaży.

Systemy premiowe

Prowizje i programy premiowe dla pracowników i kierowników naliczane są na podstawie danych gromadzonych w czasie rzeczywistym na Tablicy Wyników. System wspiera nagradzanie osób, które pracują najefektywniej. Pracownicy i kierownicy mają bieżący dostęp do danych, co działa motywacyjnie i przekłada się na poprawę wyników.

Rozliczenia pomiędzy sklepami a centralą

Rozliczenia gotówkowe pomiędzy sklepami a centralą odbywają się na podstawie raportów kasowych. Mechanizm rejestracji wydatków sklepowych pozwala na ewidencjonowanie okazjonalnych zakupów na potrzeby sklepu i ich automatyczne rozliczanie z centralą.

ZARZĄDZANIE PROGRAMAMI LOJALNOŚCIOWYMI I CENAMI SPRZEDAŻY

Program lojalnościowy w modelu omnichannel

Rozwiązanie stanowi wsparcie dla obsługi programów lojalnościowych w modelu omnichannel, zapewniając synchronizację zasad programów pomiędzy różnymi kanałami sprzedaży. Dzięki temu klienci korzystając z różnych opcji zakupu doświadczają tych samych zasad dotyczących systemów lojalnościowych.

System dla sieci retail można zintegrować z dowolnym narzędziem marketingowym służącym tworzeniu programów lojalnościowych. Rozwiązanie pozwala na obsługę wszelkich form programów: akcji promocyjnych, wyprzedaży, kuponów na dane produkty i profilowanych dla poszczególnych użytkowników. Uczestnicy programów lojalnościowych mogą dodatkowo skorzystać z preferencyjnych warunków zwrotów.

System Teneum X zapewnia zgodność z RODO, dzięki czemu dane osobowe uczestników programów lojalnościowych są bezpieczne.

Zarządzanie polityką cenową

System dla branży retail pozwala na zarządzanie cenami sprzedaży produktów we wszystkich kanałach. Analizy sprzedaży pozwalają na synchronizację cen pomiędzy sklepami – te same produkty mogą otrzymywać różne ceny w poszczególnych punktach sprzedaży.

Moduł pozwala na obsługę różnego rodzaju promocji gratisowych (np. 3 rzecz za złotówkę). Schematy promocji mogą być dowolnie definiowane. Podczas sprzedaży zgodnej z warunkami promocji system automatycznie nalicza zdefiniowane rabaty.

SYSTEM ZARZĄDZANIA SKLEPEM

Obsługa przyjęć

Moduł umożliwia obsługę przyjęć wraz z weryfikacją ich poprawności, co zapewnia kontrolę poziomów stanów magazynowych pomiędzy centralą a sklepami. System obsługuje proces metkowania i przemetkowywania związany z wprowadzaniem nowego asortymentu, zmianą cen oraz promocjami – automatycznie podpowiada pracownikowi podczas przyjęcia towaru, które sztuki wymagają przygotowania nowych metek, a które zmiany aktualnych cen.

Zarządzanie magazynem buforowym w sklepie

Rozwiązanie Sente dla sieci handlowych pozwala na zarządzanie stanami magazynowymi na powierzchniach buforowych. Informacje dotyczące sprzedaży poszczególnych sztuk towaru są automatycznie aktualizowane, co ułatwia planowanie zatowarowywania dla poszczególnych sklepów.

Obsługa stref rozlokowania w sklepie

Instrukcje marketingowe dotyczące rozlokowania towarów są tworzone i zarządzane w systemie Teneum X. Dzięki synchronizacji z informacjami na temat poziomu sprzedaży danych produktów w poszczególnych placówkach możliwe jest generowanie profilowanych instrukcji, uwzględniających popyt w danym punkcie. Instrukcje uwzględniają ponadto informacje dotyczące wprowadzania nowych produktów do oferty oraz aktualnych promocji. Pracownicy sklepu otrzymują dokładne wytyczne dotyczące miejsca rozlokowania i sposobu ekspozycji towaru zgodnie z wyżej wymienionymi wskaźnikami.

Zarządzanie pracą

Rozwiązanie zawiera moduł dedykowany służący do zarządzania pracą w sieciach handlowych. System pozwala na harmonogramowanie pracy i ustalanie grafików w rozproszonej sieci w sposób prosty i szybki. Moduł pozwala na przeprowadzanie okresowych badań ankietowych, monitorujących zadowolenia pracowników w dowolnie zdefiniowanych obszarach.

Modyfikacje cen

Zmiany w cenach są profilowane dla każdego ze sklepów, biorąc pod uwagę towar, który aktualnie znajduje się na stanie. Dzięki temu pracownicy w systemie widzą dokładne wytyczne, wskazujące, które z produktów należy przemetkować.

Raporty sprzedażowe

Raporty dotyczące realizacji planów sprzedaży naliczane są w czasie rzeczywistym i generowane automatycznie z podziałem na regiony i poszczególne placówki.

POS

System obsługi punktów sprzedaży umożliwia obsługę wszystkich procesów związanych z obsługą klientów w sieci sklepów stacjonarnych. System POS pozwala na szybki zwrot towarów, obsługę reklamacji oraz może zostać zintegrowany z dowolnym programem lojalnościowym. Dzięki temu klienci dokonujący zakupów w sklepach stacjonarnych mogą być obsługiwani szybko i wygodnie. Programy lojalnościowe są zarządzane w sposób jednolity we wszystkich kanałach sprzedaży, co wspiera realizację koncepcji omnichannel.

TABLICA WYNIKÓW

Tablica wyników to narzędzie, które w czasie rzeczywistym prezentuje skuteczność sprzedaży w danym sklepie. Tablica pokazuje wartości dla sklepu dzień po dniu oraz dla każdego sprzedawcy w ramach danego dnia. Jest zintegrowana z bramkami zliczającymi wejścia klientów do sklepu, co pozwala obliczać rzeczywistą skuteczność sprzedaży.

Tablica służy kierownikom regionalnym i kierownikom poszczególnych sklepów jako źródło wiarygodnej informacji zwrotnej na temat wyników. Dzięki temu narzędziu kierownicy sklepów i kierownicy regionalni mają bieżący dostęp do danych na temat codziennych wyników i realizacji miesięcznych planów sprzedaży. Informacje gromadzone na tablicy są podstawą naliczania premii dla pracowników zgodnie z obowiązującym w danej sieci regulaminem. Z tego względu tablica wyników pełni funkcje motywacyjne.

DEDYKOWANY SYSTEM WMS

W rozwiązaniu dla branży retail został opracowany dedykowany system WMS, odpowiadający na specyficzne potrzeby sieci handlowych. Moduł obsługuje zarówno zatowarowywanie sklepów, jak i kanał eCommerce, korzystając z tych samych stanów magazynowych. Dzięki temu system WMS wspiera wykorzystanie koncepcji omnichannel, realizując procesy magazynowe dla obu kanałów w sposób wydajny i efektywny.

CENTRALA

Wsparcie dla działu zakupów

System wspiera dział zakupów w zarządzanie zaopatrzeniem. Bezpośrednio z systemu możliwe jest planowanie zakupów i zamawianie towarów. Procesy zaopatrzenia mogą być zautomatyzowane, w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa. Wówczas to w systemie zdefiniowane są odpowiednie reguły, które analizują sprzedaż i stany magazynowe oraz generują zamówienia na towary.

Magazyny surowców

System pozwala na obsługę magazynów, w których gromadzone są surowce wykorzystywane w procesie doprodukowywania towarów. System zarządza stanami magazynowymi oraz monituruje sprzedaż poszczególnych produktów. Dzięki temu możliwe jest podjęcie w odpowiednim momencie decyzji o dodatkowej produkcji towarów. Takie rozwiązanie jest szczególnie ważne dla firm, które handlują towarami importowanymi. Proces doprodukowywania na miejscu małych partii najbardziej chodliwych towarów zajmuje znacznie mniej czasu niż sprowadzanie ich np. z Azji.

INTEGRACJA Z ECOMMERCE

W detalicznej sprzedaży internetowej, w szczególności tej na większą skalę, znaczna liczba firm korzysta z ogólnodostępnych lub dedykowanych rozwiązań sprzedaży eCommerce. Wymagana jest wówczas niezawodna i kompleksowa integracja systemu ERP z sklepem internetowym. Kolektory do takich platform jak Magento, PrestaShop, IAI są gotowe jako moduły oprogramowania e-commerce. Obejmują one integrację zarówno w obszarze oferty (katalogi produktowe, zdjęcia, cenniki, które są zarządzane w systemie Sente S4 zostają eksportowane do systemu eCommerce), jak i w zakresie zarządzania zamówieniami. System Sente S4 łatwo integruje się również z dedykowanymi systemami eCommerce. Celem jest, aby operatorzy wewnątrz firmy mieli jedno środowisko do efektywnej pracy i nie musieli korzystać z paneli administracyjnych sklepów do realizacji pracy bieżącej. Istnieje również możliwość udostępnienia API do systemu Teneum X, aby zrealizować integrację z zewnętrznymi narzędziami.

WIELOJĘZYCZNOŚĆ I WIELOFIRMOWOŚĆ

Sieci handlowe będące częścią grupy kapitałowej mogą prowadzić swoje ewidencje w jednej bazie danych. Taka organizacja umożliwia użytkownikom systemu dostęp do wszystkich informacji w jednym rozwiązaniu. Mechanizmy wielojęzyczności danych i interfejsu użytkownika są bezpośrednio wspierane przez technologię Neos.

JEDNA PLATFORMA ERP, WMS, CRM DLA BRANŻY RETAIL

Oprogramowanie dla branży retail to narzędzia i funkce dostosowane do specyfiki tego typu firm. Powstało ono jednak na bazie systemu Teneum X, dlatego oprócz dedykowanej warstwy zaprojektowanej specjalnie dla sieci handlowych, stanowi wsparcie we wszystkich obszarach, jakie oferuje oprogramowanie klasy ERPWMS i CRM. Rozwiązanie wspiera zarządzanie finansami i księgowością, personelem oraz obiegiem dokumentów.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Sente

Skontaktuj się

Przykłady projektów

Quiosque

W nowej szacie informatycznej – kompletny system obsługi retail i omnichannel

200%

wzrost tempa pracy w magazynie outletowym

Mennica wrocławska

Zarządzanie sprzedażą i dystrybucją metali szlachetnych

2x

krótszy czas obsługi klienta

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Sente

Skontaktuj się