Kompleksowe zaopatrzenie branży rolniczej z systemem WMS od Sente

60%

wzrostu wydajności pracy magazynu

83%

zmniejszenie liczby pomyłek w zamówieniach w skali miesiąca

Najważniejsze wyzwania

poprawa wydajności pracy magazynu

poprawa wydajności pracy magazynu

wprowadzenie możliwości kontroli czasu pracy i wydajności pracownika

redukcja różnic na inwentaryzacji

integracja z systemem ERP

zmniejszenie liczby pomyłek

integracja z systemem ERP

zmniejszenie liczby pomyłek

wprowadzenie możliwości kontroli czasu pracy i wydajności pracownika

redukcja różnic na inwentaryzacji

Co wdrożyliśmy?

Pobierz pełne case study

Wdrożenie WMS w wariancie systemu zarządzającego pracą magazynu

Oprogramowanie w sposób automatyczny generuje zlecenia magazynowe dla pracowników, bez konieczności ręcznego sterowania nimi przez kierownika. W szczególności rozwiązanie zapewnia możliwość śledzenia i monitorowania stanów magazynowych, i dokonuje ich bieżące korekty za pomocą rozbudowanego mechanizmu inwentaryzacji bieżącej, jak i inwentaryzacji okresowej. Dodatkowo system zapewnia sprawną obsługę łączonych wydań z magazynu oraz sklepu prowadzonego przy magazynie, a nie objętego systemem WMS.

Oznakowanie towarów za pomocą kodów kreskowych

Podczas procesu wdrożenia zaadaptowane zostały już wykorzystywane oznaczenia towarów za pomocą kodów kreskowych, które posłużyły do ich jednoznacznej identyfikacji we wszystkich procesach magazynowych. Wykorzystanie już istniejących oznaczeń w sposób znaczący przyczyniło się do redukcji ilości prac przygotowawczych po stronie pracowników Agrotex.

Implementacja w aplikacji mapy magazynów z wieloma oddzielnymi sektorami, budynkami oraz wieloma antresolami

Dokładne oznakowanie lokacji w znaczący sposób przyczyniło się do przyśpieszenia pracy magazynierów poprzez optymalizację ścieżki zbierania oraz lepszą orientację magazynierów w rozmieszczeniu towarów, co umożliwia wyeliminowanie błędów.

Wdrożenie terminali bezprzewodowych typu HandHeld

Urządzenia wspierają ograniczenie pomyłek podczas zbiórki towaru oraz przyspieszają proces kompletacji, przyjęcia oraz inwentaryzacji towarów przez magazynierów.

Integracja WMS z systemem ERP WAPRO

Integracja ma na celu zapewnić ciągłość w obsłudze zamówień od klientów. System ERP pracuje jako rozwiązanie nadrzędne.

Wdrożenie rozwiązania multipicking

Umożliwienie obsługi wielu zamówień równocześnie. System dokonuje analizy struktury zamówień i łączy je w ramach jednego zlecenia zbiórki dla magazyniera. Pozwala to na usprawnienie i przyspieszenie kompletacji.

Wdrożenie modułu spedycji

Rozwiązanie pozwala na dodatkową weryfikację poprawności zebranego towaru z jednoczesnym pakowaniem towaru oraz generowaniem dokumentów spedycyjnych (listy przewozowe, listy wysyłkowe). System ten pozwala na obsługę różnych typów sposobów dostawy, począwszy od transportu własnego, dedykowanej spedycji po firmy kurierskie. W ramach tego modułu wdrożona została integracja z dwoma kluczowymi firmami kurierskimi (DPD, Schenker), z usług, których korzysta firma Agrotex.

Wdrożenie systemu WMS pomogło nam uporządkować procesy w magazynie i przyspieszyć tempo pracy. Konsultanci Sente skutecznie realizowali zgłaszane tematy i odpowiadali na wszelkie wątpliwości na każdym etapie projektu. Kontynuujemy współpracę z Sente i planujemy rozwój systemu o kolejne obszary biznesowe.

Przemysław Doroszuk

Kierownik Działu Zakupów w Agrotex

Poznaj szczegóły projektu:

Powrót do listy projektów

Porozmawiajmy o twoim biznesie

Skontaktuj się