Dystrybutor opakowań spożywczych wdraża system ERP i WMS od Sente oraz uruchamia usługi logistyczne

90%

mniej reklamacji

54%

wzrost liczby obsłużonych zamówień per pracownik magazynu (z wyłączeniem kluczowego klienta)

3h

to czas potrzebny na wdrożenie nowego pracownika (wcześniej były to 3 miesiące)

Najważniejsze wyzwania

Możliwość obsługi i przeliczania w systemie wielu jednostek.

Możliwość obsługi i przeliczania w systemie wielu jednostek.

Umożliwienie obsługi w jednym magazynie zamówień wielu klientów.

Obsługa obszernej kartoteki asortymentowej.

Automatyzacja obsługi zamówień.

Obsługa różnych płatników (wiele spółek, franczyz itd. składających się na jedną spółkę).

Automatyzacja obsługi zamówień.

Obsługa różnych płatników (wiele spółek, franczyz itd. składających się na jedną spółkę).

Umożliwienie obsługi w jednym magazynie zamówień wielu klientów.

Obsługa obszernej kartoteki asortymentowej.

Rozwiązanie trudności związanych z dostępnością towarów i zaopatrzeniem.

Rozwiązanie trudności związanych z dostępnością towarów i zaopatrzeniem.

Co wdrożyliśmy

Pobierz pełne case study

Automatyzacja obsługi zamówień

Narzędzie analizuje każde zamówienie i realizuje je bezobsługowo w większości przypadków; dzięki temu pracownicy biura obsługi klienta zajmują się jedynie procedowaniem tych zleceń, które wymagają podjęcia dodatkowych działań, czy indywidualnego podejścia.

Automatyczna realizacja zamówień częściowych

System precyzyjnie analizuje zależności pomiędzy towarami; np. gdy zamówienie składa się z papierowych kubków na kawę wraz z wieczkami, ale brakuje jednego z tych elementów, to wstrzymuje realizację tej części zamówienia do czasu uzupełniania magazynu, ale wysyła towary, które są niezależne od innych.

Wprowadzenie mechanizmu flag

System przypisuje konkretne oznaczenia do poszczególnych zamówień; flagi są wskazówka dla operatora, które reguły automatycznej weryfikacji nie są spełnione, jaki jest powód odroczenia realizacji zamówienia itd., dzięki temu może ono zostać wstrzymane, zamiast automatycznie trafić do magazynu.

Obsługa zaopatrzenia

Moduł wspierający zaopatrzenie, który analizuje jakie ilości konkretnych produktów były sprzedawane historycznie, jakie są na stanie, a jakie jest zapotrzebowanie ze względu na obecne zamówienia i na podstawie tych danych automatycznie tworzy prognozy potrzebnych zakupów.

Rozwiązanie finansowo-księgowe wspierające nietypowy sposób rozliczania faktur

Tedmark dla swoich stałych klientów posiada długie terminy płatności (liczone od momentu prawidłowego dostarczenia faktury), dlatego rozwiązanie zostało wyposażone w mechanizm rozliczania należności nie na podstawie księgowania, a samego wyciągu.

Panel pakowania

W ramach modułu WMS zostało uruchomione rozwiązanie Panelu pakowania, które przyspiesza i upraszcza proces pakowania zamówień. Co więcej, pełni też rolę drugiego punktu kontroli poprawności skompletowanych zamówień i łączy magazyn oraz spedycję.

Integracja ze spedytorami

Narzędzie zostało zintegrowane z czterema spedytorami; podczas procesu pakowania towarów łączy się bezpośrednio z WebApi jednego z nich, nadaje przesyłkę wraz z usługami dodatkowymi oraz odbiera i drukuje etykiety spedycyjne. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć błędów przy ręcznym wprowadzaniu danych podczas nadawania przesyłek.

Obsługa transportu własnego

Rozwiązanie obsługuje zlecenia transportowe realizowane bezpośrednio przez kierowców Tedmark.

Moduł analiz

Rozwiązanie umożliwia tworzenie webowych analiz, dashboardów i wykresów zapewniających kierownictwu przedsiębiorstwa całościowy wgląd w kluczowe dane na temat poszczególnych obszarów działania organizacji.

Moduł fulfillment

System WMS został zmodyfikowany oraz rozbudowany w sposób, dzięki któremu firma Tedmark może świadczyć usługi operatora logistycznego dla swoich klientów. Rozwiązanie pozwala na płynną i zautomatyzowaną obsługę zamówień dla kilku firm jednocześnie w jednym magazynie. System tworzy wirtualne magazyny dla każdego z kontrahentów, przypisując do nich poszczególne produkty, miejsce ich składowania itp. Magazynier, kompletując poszczególne zlecenia, otrzymuje na urządzeniu mobilnym szczegółowe wytyczne na temat tego, co i gdzie ma zebrać – dzięki czemu jego praca jest tak samo płynna i wydajna, bez względu na to, czy realizuje zamówienia dla jednego czy pięciu klientów.

Zakończenie wdrożenia systemu ERP przyniosło nam wiele korzyści, które znacząco wpłynęły na naszą efektywność i konkurencyjność na rynku. Nowy system umożliwił nam sprawną integrację wszystkich procesów biznesowych, co skutkowało lepszą synchronizacją działań oraz usprawnieniem przepływu informacji. Dzięki temu zyskaliśmy pełną transparentność i kontrolę nad naszymi operacjami, co pozwoliło nam podejmować bardziej świadome decyzje strategiczne. Poza tym system ERP przyczynił się do poprawy efektywności naszych pracowników przez automatyzację wielu rutynowych zadań, co skróciło czas realizacji zadań i zwiększyło naszą zdolność do obsługi większego wolumenu zleceń. W rezultacie, wdrożenie ERP przyniosło nam znaczący wzrost efektywności, optymalizację kosztów i wzmocnienie naszej pozycji na rynku.

Przemysław Tytro

Dyrektor Generalny w firmie Tedmark

Poznaj szczegóły projektu:

Powrót do listy projektów

Porozmawiajmy o twoim biznesie

Skontaktuj się