Najwyższe standardy produkcji medycznej z Sente

Polski sektor zdrowia stale się rozwija. Krajowe wyroby medyczne spełniają najwyższe europejskie standardy jakościowe oraz normy bezpieczeństwa wynikające z regulacji UE, pozostając jednocześnie konkurencyjne cenowo. Utrzymanie przewagi konkurencyjnej w takim środowisku wymaga przemyślanej strategii.

Lider w wymagającej branży

Zarys radzi sobie z tym doskonale. Firma powstała w 1989 roku. Od początku jej istnienia właściciel stawiał przed sobą ambitne cele, konsekwentnie relizował wizje przedsiębiorstwa. Zarys jest największym dostawcą produktów medycznych, kompleksowo obsługującym szpitale oraz inne placówki medyczne w Polsce, a także w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma od kilku lat dynamicznie się rozwija. Aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku, Zarys Produkcja otworzył zakład produkcyjny. Firma zdecydowała się również na wdrożenie dedykowanego systemu Sente zarządzającego poszczególnymi działami spółki, m.in.: Produkcją, Sprzedażą oraz Logistyką i Magazynem.

Wsparcie w realizacji działań strategicznych

Zarys Produkcja stawia na ciągły rozwój. Inwestycja w nową halę produkcyjną i dedykowane rozwiązanie informatyczne umożliwi firmie realizację kolejnych celów. Z uwagi na strategiczny charakter projektu wdrożeniowego firmie zależało na współpracy z doświadczonym partnerem. Wiedza konsultantów Sente zdobyta podczas realizacji podobnych projektów obejmujących Zarządzanie Produkcją oraz referencje klientów to czynniki, które przesądziły o podjęciu współpracy.

Główny celem projektu jest zapewnienie efektywności pracy w głównych obszarach operacyjnych nowego zakładu firmy Zarys Produkcja, takich jak Sprzedaż, Logistyka, Zarządzanie Produkcją oraz Magazyn.

Aby wdrożyć nowe rozwiązanie w jak najszybszym terminie, projekt realizowany był w metodyce zwinnej. Rozpoczęcie prac nastąpiło 16.04.2018, a zakończenie projektu już w 01.08.2018.

Powrót do listy artykułów