Nowy CEO w Sente

Sente w nowy rok weszło z pełną parą – zmiany w zespole zarządzającym i wyłonienie nowego CEO to wydarzenia, które istotnie wpłyną na funkcjonowanie firmy. 

Dotychczasowa struktura Sente 

W poprzednich latach zespół zarządzający Sente sprawnie funkcjonował bez roli CEO. Jego członkowie odpowiadali za poszczególne obszary działania firmy i chociaż takie rozwiązanie sprawdzało się przez dłuższy czas, to w drugiej połowie 2022 roku wspólnicy zauważyli potrzebę zmian. Wraz z rozwojem Sente stało się też jasne, że potrzebujemy jednej osoby: takiej, która zadba o rozwój każdej jednostki biznesowej, wymianę informacji i wiedzy pomiędzy obszarami, a także zapewni synergię działań w ich obrębie. 

Powołanie CEO

Na stanowisko CEO wybrano Marka Wesołka. Członkowie zarządu byli zgodni w swojej decyzji. Pomyślne zarządzanie wieloma obszarami biznesowymi Sente i osiąganie każdego założonego celu to cechy, dzięki którym zarząd mógł z zaufaniem powierzyć mu tę rolę.

Powiększenie zespołu zarządzającego

Aby Marek Wesołek mógł skupić się na swojej nowej funkcji, należało odciążyć go z dotychczasowych obowiązków. W tym celu powiększono zespół zarządzający, do którego włączono trzy nowe osoby, dbające o kluczowe obszary firmy: Dorota Kulka – HR, Ewa Bednarz – marketing, Krzysztof Chorzępa – współpraca z klientem kluczowym. Obecnie zespół zarządzający składa się z 9 osób, z CEO na czele. Silniejszy niż dotychczas zespół pomoże nam zrealizować wyzwania i ambitne cele w nadchodzących miesiącach. 

Powrót do listy artykułów